MIZO CLAN

 
MIZORAM #Health Department-ah Promotion buai? (Misual.Com) #UDA candidate list a ‘leak-out’! (Misual.com) #Excise ruihtheih thil man zat (DIPR) #Fanu kaphlumtu in a dam rei ring lo sa (Buannel) #ZONET NATIONAL #Retired army officer, aide arrested for Malegaon blast(NDTV) WORLD #LTTE aircraft bombs Colombo power plant (TOI) # Jennifer Hudson IDs nephew's body; child shot, sources say (LA Times)
Shoutbox

Genesis
Wednesday, September 12, 2007
1:1 A tirin Pathianin lei leh van a siam a.
1:2 Tin, lei hi a chhiaa a ruak ngawt a ni a; tui thuk tak chung chu a thim mup a. Pathian Thlarau chuan tui chungte chu a awp reng a.
1:3 Tin, Pathianin, "eng lo awm rawh se," a ti a: tichuan eng a lo awm ta mai a.
1:4 Tin, Pathianin eng chu a en a, tha a ti hIe a: tichuan Pathianin eng leh thim chu a then ta a.
1:5 Tin, Pathianin eng chu "Chhun" a vuah a, thim chu "Zan" a vuah a. Tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk a, a ni khatna chu.
1:6 Tin, Pathianin, "Tui leh tui karah chuan boruak zau tak awm se1a, chu chuan tui leh tuite chu then rawh se," a ti a.
1:7 Tichuan Pathianin, boruak zau tak chu a siam a, boruak zau tak hnuaia tui awmte leh boruak zau tak chunga tui awmte chu a then ta a:chutiang chu a lo ni ta a.
1:8 Tin, Pathianin boruak zau tak chu "Van" a vuah a. Tichuan, tlai lam a awm a, zing lam a awm bawka, a ni hnihna chu.
1:9 Tin, Pathianin, "Van hnuaia tuite chu hmun khatah awm khawm se1a, khawmual chu lang rawh se," a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.
1:10 Tin, Pathianin khawmual chu "Lei" a vuah a; tui awm khawmte chu "Tuifinriatte" a vuah a: tin, Pathianin chu chu a en a, tha a ti hle a.
1:11 Tin, Pathianin, "Leiin hnim te, thlai chi nei te, thei kung, leia anmahni chi awm dan tur anga rab, a rah chhunga a chi awmte chu chhuah rawh se," a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.
1:12 Tichuan lei chuan hnim te, thlai anmahni chi awm dan tur anga chi nei te, thing anmahni chi awm dan tur anga rah, a rah chhunga a chi awmte chu a chhuah ta a: tin, Pathianin a en a, tha a ti hle a.
1:13 Tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk a, a ni thumna chu.
1:14 Tin, Pathianin, "Chhun leh zan thenna tirin van boruak zau takah chuan entute awm sela, chungte chu chhinchhiahna te, hun bi te, ni te, kum te hriatna tur ni rawh se:
1:15 lei chung en turin van boruak zau takah chuan entuahte awm bawk rawh se," a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.
1:16 Tichuan Pathianin entu ropui tak pahnihte khi a siam ta a; entu ropui zawk chu chhun rorel lurin entu ropui lo zawk chu zan rorel turin a siam a: arsite pawh khi a siam bawk a.
1:17 Tin, Pathianin chungte chu, lei chung en tur leh,
1:18 chhun chungah leh zan chunga rorel tur leh, eng leh thim then turin van boruak zau takah khian a dah ta a: tichuan Pathianin chu chu a en a, tha a ti hle a.
1:19 Tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk a, a ni lina chu.
1:20 Tin, Pathianin, "Tuite chuan thil siam che thei nunna neite tam tak chhuah teuh sela, savate pawh van boruak zau tak zawl duaiah, lei chungah chuan thlawk rawh se," a ti a.
1:21 Tichuan Pathianin tuifinriat thil nasa tak lian pui puite chu a siam a, thil nung che thei tinreng, tuiin a chhuah teuhte chu, anmahni chi awm dan tur ang theuhvin a siam bawk a, sava thla nei tinreng pawh anmahni chi awm dan tur ang theuhvin a siam bawk a: tin, Pathianin chu chu a en a, tha a ti hIe a
1:22 Tin, Pathianin, "Chi tam tak thlahin lo pung ula, tuifinriat tuite tikhat rawh u, savate pawh leiah pung rawh se," tiin, mal a sawm a.
1:23 Tichuan tlai lam a awma, zing lam a awm bawk a, a ni ngana chu.
1:24 Tin, Pathianin, "Lei chuan thil Nung anmahni chi awm dan tur ang theuhvin, ran te, rannung te, ram sa te anmahni chi awm dan tur ang theuhvin chhuah rawh se," a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.
1:25 Tichuan Pathianin ram sa anmahni chi awm dan tur ang theuhvin, rante anmahni chi awm daD rur ang theuhvin, leia thil bawkvaka kal zawng zawngte anmahni chi awm dan tur ang theuhvin a siam a: tin, Pathianin chu chu a en a, tha a ti hle a.
1:26 Tin, Pathianin, "Kan anpuiin, keimahni ang takin, mihring siam ila, anni chu tuifinriata sangha chungah te, chungleng sava chungah te, ran chungah te, lei chung zawng zawngah te, rannung leia bawkvaka kal zawng zawng chungah te thu i neihtir ang u," a ti a.
1:27 Tichuan Pathianin ama anpuiin mihring a siam a, Pathian anpui ngeiin a ni a siam ni; mipaah leh hmeichhiaah a siam a ni.
1:28 Tin, Pathianin anmahni mal a sawm a: Pathian vekin an hnenah, "Chi tam tak thlaha, lo pungin, leilung hi luah khat ula, in thu thuin awmtir rawh u; tuifinriata sangha chungah te, chungleng sava chungah te, thil Nung leia bawkvaka kal zawng zawng chungah te thu Nei bawk rawh u," a ti a.
1:29 Tin, Pathian vekin, "Ngai teh u, lei chung zawng zawnga thlai chi Nei awm tinreng leh thing tinreng, thing chi nei rah awmnate chu, ka pe che u a ni; in chaw atan a ni ang:
1:30 tin, leia sa tinreng hnenah te, chung¬leng sava tinreng hnenah te, thil, leia bawkvaka kal, nunna Nei tinreng hnenah te an chaw atan hnim hring tinreng ka pe a ni," a ti a: tichuan chutiang chu a lo ni ta a.
1:31 Tin, Pathianin a thil siam tinreng chu a en a, ngai teh, tha a ti em em a. Tichuan tlai lam a awm a, zing lam a awm bawk, a, a ni rukna chu.
2:1 Tichuan lei leh van chu an chunga awmho zawng zawngte nen chuan siam zawh a ni ta a.
2:2 Tin, Pathianin ni sarih niah chuan a thil siam chu a ti zo va: ni sarih niah chuan a thil siam zawng zawng chu a chawlhsan ta a.
2:3 Tichuan Pathianin ni sarih ni chu mal a sawm a, a serh ta a: chu mi niah chuan Pathianin a thil siam zawng zawng, thu ngawta a siam leh kuta a siamte chu a chawlhsan tak avangin.
2:4 Lei leh van siam lai khan an thlahte chu heng hi an ni, LALPA Pathianin lei leh van a siam ni khan.
2:5 Tin, leia hnim reng reng hi leiah ala awm lo va, leia thlai reng reng pawh hi a Ia to hek lo: LALPA Pathianin lei chungah ruah a la surtir si lo va, lei lettu turin mihring lah an la awm hek lo;
2:6 amaherawhchu lei atangin chhum a lo chhuak a, lei chung zawng zawng chu a tihnawng thin a ni.
2:7 Tin, LALPA Pathianin Ieia vaivutin mihring a siam a, a hnarah chuan nunna thaw chu a thaw liut a; tichuan mihring chu mi nung a lo ni ta a.
2:8 Tin, LALPA Pathianin chhak lamah, Eden-ah chuan huan a siam a; a mihring siam chu chutah chuan a awm tir ta a.
2:9 Tin, lei atangin LALPA Pathianin thing mit la tak leh ei mi tinrêng a totîr a; nunna thing pawh huan lai takah chuan a totîr bawk a, a chhia leh tha hriatna thing pawh.
2:10 Tin, Eden atangin huan tihnâwng turin lui a luang chhuak a; chuta tang chuan a peng darh a, peng li a lo ni ta a.
2:11 A pakhatna hming chu Pison a ni a: chu chu Havila ram zawng zawng hualtu chu a ni a, chutah chuan rangkachak a awm a;
2:12 chu mi rama rangkachak chu tha tak a ni: chutah chuan bedolak leh berul lung pawh a awm.
2:13 Tin, lui pahnihna hming chu Gihon a ni a: chu mi ngei chu Kus ram zawng zawng hualtu chu a ni.
2:14 Tin, lui pathumna hming chu Hiddekel a ni a: chu chu Assuria ram chhak lama luang chu a ni. Tin, lui palina chu Euphrates a ni.
2:15 Tin, LALPA Pathian chuan mihring chu a hruaia, Eden huanah chuan a enkawl leh a vêng tûrin a dah ta a.
2:16 Tin, LALPA Pathian chuan mihring hnênah chuan, "Huana thing tinrêng rahte hi i duh duhin i ei thei e;
2:17 a chhia leh a tha hriatna thing rah erawh hi chu i ei tûr a ni lo: i ei chuan i ei nî la lain i thi ngei tûr a ni," tiin thu a pe a.
2:18 Tin, LALPA Pathian chuan, "Mihring amah chauhva awm hi a tha lo ve: a mah tanpuitu tûr a kawppui âwm mi ka siamsak teh ang," a ti a.
2:19 Tin, LALPA Pathian chuan, leiin ram sa tinrêng leh chunglêng sava tinrêng chu a siam a; tin, an hmingah engnge a vuah dawn tih hriat nan Adama hnênah a hruai hlawm a; tin, thil nung tinrêngte chu Adaman an hminga a lo vuah apiang chu an hming a lo ni hlen ta a.
2:20 Tichuan Adama chuan ran zawng zawng te, chunglêng sava te, ram sa tinrêngte chu hming a vuahsak theuh va; nimahsela Adama tân chuan tanpuitu tûr a kawppui âwm mi a awm lo va.
2:21 Tichuan LALPA Pathian chuan Adama chu tui takin a muthilhtîr a, tichuan a muhîl ta a; tin, a nâkruh pakhat a la a, chu mi ai chu tisain a awh phuitîr ta a;
2:22 tin, LALPA Pathian chuan Adama laka a lâk nâkruh chu hmeichhiaah a siam a, Adama hnênah a hruai ta a.
2:23 Tin, Adama chuan, "Hei zet chu ka ruh ang ruh neia, ka tisa ang tisa nei ngei chu a ni: Mipa laka lâk chhuah a nih avângin ‘Hmeichhia’ tih tûr a ni ang", a ti a.
2:24 Chuvângin mipain a nu leh pa a kalsan ang a, a nupui a vuan ang: tichuan tisa pum khat an lo ni tawh ang,
2:25 Tin, Adama leh a nupui chu an pahnihin saruakin an awm a, an zak lêm lo va.
3:1 Tin, LALPA Pathianin ram sa a siam zawng zawngah chuan rûl a fing ver vêk ber a. Tichuan ani chuan hmeichhe hnênah chuan,"Pathianin, Huana thing rah rêng rêng hi in ei tûr a ni lo, a ti elo maw?" a ti a.
3:2 Tin, hmeichhia chuan rûl hnênah chuan, "Ti lo ve, huana thing rahte hi kan ei thei asin:
3:3 huan lai taka thing awm rah erawh chu Pathianin, In ei tûr a ni lo, tawh pawh in tawk tûr a ni lo, chutilochuan in thi ang, a ti a ni", a ti a.
3:4 in, rûl chuan hmeichhe hnênah chuan, "Thi teh suh e:
3:5 in ei nî apang chuan in mit a lo vâr ang a, a chhia leh tha hriain Pathian ang in lo ni dâwn tih Pathianin a hre reng a nih chu," a ti a.
3:6 Tichuan hmeichhia chuan thing rah chu ei mi a ni tih leh, mit la tak a ni tih leh, mi tifing tûrin thing rah îtawm tak a ni tih a hriat chuan thing a rah thenkhat chu a lo va, a ei ta a; tin, a pasal a pe ve a, a ni pawhin a ei ve ta a.
3:7 Tichuan an pahnih chuan an mit a lo vâr a, saruak an nih an lo inhre ta a; tichuan theipui hnah an thui khâwm a, pawnfên an insiam chawp a.
3:8 Tin, LALPA Pathian chu huana tlai nî nêma a lêng thâwm chu an lo hria a: tichuan Adama leh a nupui chuan huana thing zîngah chuan LALPA Pathian chu an lo bihrûksan ta a.
3:9 Tin, LALPA Pathian chuan Adama chu a ko va, a hnênah, "Khawiah nge i awm?" a ti a.
3:10 Tin, ani chuan, "Huana i thâwm ka hria a, saruaka awm ka nih avângin ka hlau ta a; tichuan ka biru ta a ni," a ti a.
3:11 Tin, a ni chuan, "Saruak i nih tuin nge hrilh che? Thing rah ei loh tûr ka tih tlat che kha i ei ta a ni maw?" a ti a.
3:12 Tin, Adama chuan, "Mi awmpui tûra i hmeichhe mi pêk ngei khân thing rah chu mi pe a, ka ei ta a ni," a ti a.
3:13 Tin, LALPA Pathian chuan hmeichhe hnênah, "I thiltih hi eng tizia nge ni le?" a ti a. Tin, hmeichhia chuan, "Rûlin mi tihder a, ka ei ta a ni," a ti a.
3:14 Tin, LALPA Pathian chuan rûl hnênah chuan, "Hetiang hi i tih avângin ran zawng zawng leh ram sa tinrêng zîngah chuan ânchhe dawngin i awm bîk ang a, bawkkhupin i Kal fo tawh ang a, i dam chhûng zawngin vaivut i ei bawk tûr a ni:
3:15 tin, nang leh hmeichhia hi ka indotîr ang che u a, i thlahte leh a thlahte pawh ka la indotîr bawk ang: chu mi chuan i lû a la tithitling ang a, nangin a ke artui i la tithitling ang," a ti a.
3:16 Hmeichhe hnênah chuan, "I hreawmna leh i nau paina chu nasa takin ka tipung ang a; hreawm takin fa i hring thîn ang a; nimahsela i duhzâwng chu i pasal lam a ni ang a, ani chuan i chungah thu a nei fo vang," a ti a.
3:17 Tin, Adama hnênah chuan, "I nupui thu i zawm a, thing pakhat, A rah i ei tur a ni lo tia thu ka pêk che kha, a rah i ei avângin lei hi nangmah avângin ânchhe dawngin a awm ta a ni; i dam chhûng zawngin rim taka thawkin a rah chu i ei tawh ang;
3:18 hlîng leh buarte pawh a chhuaksak ang che; tin, leia thlai chu i ei tawh ang;
3:19 tin, leia i kîr leh hma loh chuan i hmaia thlantui luang zawih zawihin chaw i ei tawh ang; lei atanga lâk chhuah i ni si a: vaivut i ni a, vaivutah i kîr leh tûr a ni," a ti a.
3:20 Tin, Adama chuan a nupui chu mi nung zawng zawng nu a nih avângin a hmingah Evi a vuah a.
3:21 Tin, LALPA Pathian chuan Adama tân leh a nupui tân chuan savun kawrfualte a siamsak a, a haktîr ta a.
3:22 Tin, LALPA Pathian chuan, "Ngai teh u, mihring chu a chhia leh a tha hriain keimahni ang a lo ni ta; tûnah chuan a kuta banin nunna thing rah chu lova eiin, kumkhuain a nung dah ang e," a ti a:
3:23 chuvângin LALPA Pathian chuan amah a lâk chhuahna lei chu let tûrin Eden huan ata chu a tîr chhuak ta a.
3:24 Chutichuan mihring chu a hnawt chhuak ta a; tin, nunna thing kawng chu vêng tûrin Eden huan chhak lampangah chuan Cherub-te leh mei khandaih vir tawn zawk zawk chu a awmtîr ta bawk a.
4:1 Tin, Adama chuan a nupui Evi chu a pâwl a; tichuan a rai a, Kaina a hring a, "LALPA tanpuiin mipa ka lo nei ta", a ti a.
4:2 Tin, a nau Abela a rawn hring leh a. Tin, Abela chu berâm vêngtuah a awm a, Kaina erawh chu lei leituah a awm.
4:3 Tin, nakinah chuan heti hi a ni a, Kaina chuan LALPA hnêna hlan atân lova mi a rawn la a.
4:4 Tin, Abela pawh chuan a berâm rual zînga piang hmasa berte leh a thau chu a rawn la bawk a. Tin, LALPA chuan Abela leh a thil hlan chu a lâwm a:
4:5 Kaina leh a thil hlan erawh chu a lawm ve lo va. Tichuan Kaina chu a thinur êm êm a, a hmêl chu a lo dur ta khup a.
4:6 Tichuan LALPA chuan Kaina hnênah chuan, "Engati nge i thin a ur? Engati nge i hmêl a lo dur tâk?
4:7 Thil i tih that chuan lawm i hlawh dâwn lo vem ni? i tih that loh erawh chuan sual chu kawngka bulah a bawk reng a ni: a duhzâwng chu nangma hnên lam a ni ang a, a chungah thu i nei tûr a ni", a ti a.
4:8 Kaina chuan a nau Abela hnênah, "Lovah i feh ang," a ti a. Tin, heti hi a ni a, lova an awm laiin Kaina chuan a nau Abela chu a bei a, a that ta mai a.
4:9 Tichuan LALPA chuan Kaina hnênah chuan, "I nau Abela kha khawiah nge a awm tak?" a ti a. Tin, a ni chuan, "Ka hre lo. Ka nau vêngtu ka ni em ni?" a ti a.
4:10 Tin, ani chuan, "Engnge i tih tak ni? I nau thisen aw chuan lei atangin mi au asin.
4:11 Chuvângin, lei, i kut ata i nau thisen dawng tûra a kâ lo ângtu ata hi ânchhe dawng i ni ta;
4:12 lei i leh pawhin a thatna chu a pe phal tawh lo vang che; leiah hian tlân bo leh vâkvai i lo ni tawh ang," a ti a.
4:13 Tin, Kaina chuan LALPA hnênah, "I mi hremna hi a nasa êm a, ka tuar zo lo vang.
4:14 Ngai teh, nangin vawiinah hian lei chung ata mi hnawt chhuak ta si a; i mithmuh phâk lohva thurûkin ka awm dâwn ta a; leiah hian tlân bo leh vâkvai ka lo ni dâwn ta si a; tichuan heti hi a ni ang a, tupawh mi hmu apiangin mi that mai ang," a ti a.
4:15 Tin, LALPA chuan a hnênah, "Chuti a nih chuan tupawh Kaina that apiang chu a leh sarihin a chungah phuba an la ang," a ti a. Tichuan miin amah an hmuha an thah loh nân Lalpan Kaina chu a chhinchhiah ta a.
4:16 Tichuan Kaina chu LALPA hnên ata chu a chhuak a, Eden chhak lama Nod ramah chuan a awm ta a.
4:17 Tin, Kaina chuan a nupui a pâwl a; tichuan a rai a, Enoka a hring a: tin, khua a siam a, a khaw hmingah chuan a fapa hming chawiin Enok a ti a.
4:18 Tin, Enok chuan fapa Irada a nei a: Irada chuan fapa Mehujaela a nei a: Mehujaela chuan fapa Methusaela a nei a: Methusaela chuan fapa Lameka a nei a.
4:19 Tin, Lameka chuan nupui pahnih a nei a: pakhat hming chu Adaii a ni a, pakhat hming chu Zillaii a ni.
4:20 Tin, Adaii chuan Jabal a hring a: ani chu puan ina awm ran vulhtuho thlahtu a ni.
4:21 A nau hming chu Jubala a ni a: ani chu tingtang leh phênglawng tumtuho zawng zawng thlahtu a ni.
4:22 Tin, Zillaii pawh chuan Tubal-Kaina dâr leh thîr hriamhrei tinrêng chhertu a hring a: tin, Tubal-Kaina farnu chu Naamaii a ni a
4:23 Tin, Lameka chuan a nupuite hnênah chuan Adaii leh Zillaii te u, ka aw hria ula; Lameka nupui te u, ka thusawi hi ngaithla rawh u: Mi tihhliam avângin mi ka that a, Mi vuak thitlin avângin tlangvâl ka that a ni:
4:24 Kaina phuba mah aleh sariha an lak dâwn chuan Lameka phuba chu aleh sawmsarih leh pasarihin an la ngei ngei ang, a ti a.
4:25 Tin, Adama chuan a nupui chu a pâwl leh a: tichuan ani chuan fapa a hring leh a, a hmingah chuan Setha a sa a: Pathianin Abela aiah chi thlah dang mi ruatsak ta; Kaina chuan amah a that ta si a, a ti a.
4:26 Tin, Setha chuan amah ngei pawh chuan fapa a nei ta a; a hmingah chuan Enosa a sa a; chu mi lai chuan miten LALPA hming an lo lam tan ta a.
5:1 Hei hi Adama thlahte chuanna lehkha bu chu a ni. Pathianin thu ngawta mihring a siam nî khân Pathian anpuiin amah chu a siam a;
5:2 thu ngawtin mipa leh hmeichhiaah anmahni chu a siam a ni; thu ngawta siama an awm nî khân mal a sâwmsak a, an hmingah chuan "Mihring" a vuah a.
5:3 Tin, Adama chuan kum 130 a nihin amah ang tak, ama anpui ngei fapa a nei a; a hmingah Setha a sa a:
5:4 Tin, Setha a neih hnu chuan Adama chu kum 800 a la dam a: fanu leh fapate a nei leh hlawm a.
5:5 Tichuan Adama dam chhûng zawng zawng chu kum 930 a ni a: tin, a thi ta a.
5:6 Tin, Setha chuan kum 105 a nihin fapa Enosa a nei a:
5:7 tin, Enosa a neih hnu chuan Setha chu kum 807 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a:
5:8 tichuan Setha dam chhûng zawng zawng chu kum 912 a ni a: tin, a thi ta a.
5:9 Tin, Enosa chuan kum 90 a nihin fapa Kenana a nei a:
5:10 tin, Kenana a neih hnu chuan Enosa chu kum 815 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlam a:
5:11 tichuan Enosa dam chhûng zawng zawng chu kum 905 a ni a: tin, a thi ta a.
5:12 Tin, Kenana chuan kum 70 a nihin fapa Mahalalela a nei a:
5:13 tin, Mahalalela a neih hnu chuan Kenana chu kum 840 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a:
5:14 tichuan Kenana dam chhûng zawng zawng chu kum 910 a ni a: tin, a thi ta a.
5:15 Tin, Mahalalela chuan kum 65 a nihin fapa Jareda a nei a:
5:16 tin, Jareda a neih hnu chuan Mahalalela kum 830 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a:
5:17 tichuan Mahalalela dam chhûng zawng zawng chu kum 895 a ni a, tin, a thi ta a.
5:18 Tin, Jareda chuan kum 162 a nihin fapa Enoka a nei a:
5:19 tin, Enoka a neih hnu chuan Jareda chu kum 800 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a:
5:20 tichuan Jareda dam chhûng zawng zawng chu kum 962 a ni a: tin, a thi ta a.
5:21 Tin, Enoka chuan kum 65 a nihin fapa Methusela a nei a:
5:22 tin, Methusela a neih hnu chuan Enoka chu kum 300 chhûng zawng Pathian nên an lêng dûn thîn a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a:
5:23 tichuan Enoka dam chhûng zawng zawng chu kum 365 a ni a:
5:24 tin, Enoka chu Pathian nên an lêng dûn thîn a: tin, a awm ta lo va; Pathianin a la bo ta a ni.
5:25 Tin, Methusela chuan kum 187 a nihin fapa Lameka a nei a:
5:26 tin, Lameka a neih hnu chuan Methusela chu kum 782 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a:
5:27 tichuan Methusela dam chhûng zawng zawng chu kum 969 a ni a: tin, a thi ta a.
5:28 Tin, Lameka chuan kum 182 a nihin fapa a nei a:
5:29 tin, "He mi ngei hian Lalpa ânchhe lawh lei avânga kan hnathawhna leh kuta kan thawh rimnaah hian min thlamuan tawh ang," tiin. a hmingah Nova a sa a.
5:30 tin, Nova a neih hnu chuan Lameka chu kum 595 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a:
5:31 tin, Lameka dam chhûng zawng zawng chu kum 777 a ni a: tin, a thi ta a.
5:32 Tin, Nova chu kum 500 mi a ni a: Nova chuan fapa Sema te, Hama te, Japhetha te a nei a.
6:1 Tin, heti hi a ni a, lei chungah mihring an lo puna fanute an lo neih hlawm chuan,
6:2 Pathian fapate chuan mihring fanute chu hmêl tha takin an hmu a; tichuan an duhzâwng apiangte chu nupuiahte an lo nei ta thîn a.
6:3 Tichuan LALPA chuan, "Ka Thlarau chuan mihring chu kumkhuain a bei fo lo vang, anni pawh chu tisa an ni si a: nimahsela kum za leh kum sawmhnih chu an la dam ang," a ti a.
6:4 Chûng lai chuan Milianho chu leiah hian an awm a; chu mi hnuah pawh Pathian fapaten mihring fanute chu an pâwl a, an laka fate an neih thin lai khân an awm bawk a: chûngte chu hmasânga mi chak, mi hmingthangte kha an ni.
6:5 Tin, LALPA chuan leiah hian mihring sualzia chu nasa tak a ni tih leh, an rilru suangtuahzia rêng rêng chu sual hlîr a ni fo mai tih a lo hria a.
6:6 Tichuan leiah hian mihring a lo siam tâk avângin LALPA chu a inchhîr a, rilru nat nân a hman phah ta a.
6:7 Tichuan LALPA chuan, "Ka mihring siam hi lei chung ata ka tiboral teh mai ang; mihring te, sa te, rannung te, chunglêng sava te nên lam hian; ka siam tâk avângin ka inchhîr a ni," a ti a.
6:8 Nova erawh chuan LALPA mit a tlung a.
6:9 Heng hi Nova thlahte chu an ni. Nova chu mi fel tak a ni a, a dam rualpuite zîngah chuan sawisêlbo a ni: Nova chu Pathian nên an lêng dûn thîn a.
6:10 Tin, Nova chuan fapa pathum Sema te, Hama te, Japhetha te a nei a.
6:11 Tin, lei hi Pathian mithmuhin a chhe zo tawh a, lei hi inpâwngnêknain a khat zo ta bawk a.
6:12 Tin, Pathianin lei hi a en a, tin ngai teh, a chhe zo tawh a, tisa zawng zawngin leiah hian an awm dân an tichhe zo tawh si a.
6:13 Tin, Pathianin Nova hnênah, "Tisa zawng zawng tâwpna chu ka hmaah a lo thleng ta a ni; anmahni avângin lei hi inpâwngnêknain a khat zo ta si a; tichuan ngai teh, a lei chawpin ka tiboral dâwn e.
6:14 I tân fâr thingin lawng siam rawh; lawngah chuan pindante i siam tûr a ni a, a chhûng lam leh a pâwn lam tûr chu far hnai i hnawih vek bawk tûr a ni.
6:15 Tin, hei hi i siam dân tûr chu a ni: lawng dung lam chu tawng zathum ni sela, a vâng lam chu tawng sawmnga ni sela, a sân lam chu tawng sawmthum ni rawh se.
6:16 Lawngah chuan tukverh i siam tûr a ni a, a chung lam tawng khat chinah chuan i zo tûr a ni; tin, lawng kawngka chu a pangah i siam tur a ni a: chhâwng hnuaihnung leh chhâwng hnihna leh chhâwng thumna neiin i siam tûr a ni.
6:17 Tin, ngai teh, keimah ngeiin tisa zawng zawng, nunna thaw pai rêng rêng chu vân hnuai ata tiboral tûrin leiah hian tui ka tilêt dâwn a ni; leia thil tinrêng awm hi an thi vek ang.
6:18 Amaherawhchu ka thuthlun chu i chungah ka tinghet zâwk ang a; lawngah chuan i lût tûr a ni; nang i lût tûr a ni a, i fapate leh i nupui leh i fapate nupuite pawh i hnênah an lût ve tûr a ni.
6:19 Tin, tisa zawng zawnga thil nung tinrêng zînga mi, chi tin pahnih zêlin i hnênah tihnun ve tûrin lawngah chuan i hruai lût tûr a ni; a nu leh a pa zêl an ni tûr a ni.
6:20 Savate anmahni chi awm dân ang theuhvin, rante anmahni chi awm dân ang theuhvin, lei a rannung tinrêng anmahni chi awm dân ang theuhvin, chi tin pahnih zêlin, i tihnun tûrin i hnênah an lo kal tûr a ni.
6:21 Tin, chaw, in ei mi zawng zawng la la, i hnênah dah khâwm rawh; tichuan nang leh anni tân chaw a ni ang," a ti a.
6:22 Chutiang chuan Novan a ti a; Pathiangin a hnêna thu a pêk zawng zawng ang ngei chuan a ti ta a.
7:1 Tin, LALPAN Nova hnênah chuan, "Nang leh i chhûngte zawng zawng chu lawngah lût rawh u; nang zawng tûn lai thangthar zîngah hian ka mithmuhin mi fel tak i nih hi ka hria che a ni,
7:2 Sa thiang tinrêng zinga mi, a pa leh a kawppui nu nên theuh tuak sarih zêlin, sa thiang lo zînga mi, a pa leh a kawppui a nu nên theuh tuak khat zêlin, chunglêng sava zînga mi pawh, a nu leh a pa theuh tuak sarih zêlin, lei chung zawng zawngah chi thlah tûra tihnun tûrin i hnênah i hruai tûr a ni.
7:3 Sa thiang tinrêng zinga mi, a pa leh a kawppui nu nên theuh tuak sarih zêlin, sa thiang lo zînga mi, a pa leh a kawppui a nu nên theuh tuak khat zêlin, chunglêng sava zînga mi pawh, a nu leh a pa theuh tuak sarih zêlin, lei chung zawng zawngah chi thlah tûra tihnun tûrin i hnênah i hruai tûr a ni.
7:4 Ni sarih a la bâk a, chu mi hnuah chuan lei chhûng zawng ruah ka sûrtîr ang a; ka thilnung siam tinrêng hi lei chung ata ka tiboral ang," a ti a.
7:5 Tichuan Nova chuan LALPAN a hnêna thu a pêk zawng zawng ang zêl chuan a ti ta a.
7:6 Tin, leia tui a lêt lai chuan Nova chu kum 600 mi a ni a.
7:7 Tin, tui a lêt dâwn avângin Nova chu lawngah chuan a lût a, a fapate leh a nupui leh a fapate nupuite pawh a hnênah an lût ve a.
7:8 Pathianin Nova thu a pêk ang khân sa thiang zînga mi pawh, sa thiang lo zînga mi pawh, sava zînga mi pawh, leia bawkvâka kal tinrêng zînga mi pawh, a nu leh a pa theuh, a tuak zêlin Nova hnênah lawngah chuan an lût ta a.
7:9 Pathianin Nova thu a pêk ang khân sa thiang zînga mi pawh, sa thiang lo zînga mi pawh, sava zînga mi pawh, leia bawkvâka kal tinrêng zînga mi pawh, a nu leh a pa theuh, a tuak zêlin Nova hnênah lawngah chuan an lût ta a.
7:10 Tin, ni sarih hnuah chuan leiah hian tui chu a lo lêt ta a.
7:11 Nova chu kum 600 a nih kum, a thla hnihna ni sâwm leh ni sarih niah, chu mi nî ngei chuan tui thûk zau tak hna zawng zawngte chu a lo sah ta vek a, vân tukverhte pawh a lo inhawng ta bawk a.
7:12 Tin, ni sawmli leh zan sawmli chhûng zawng leiah hian ruahpui vânâwn a sûr ta a.
7:13 Chu mi nî ngei chuan Nova te, Nova fapa Sema te, Hama te, Jephetha te, Nova nupui te chu lawngah chuan an lût ta a, a fapate nupui pathumte pawh an hnênah an lût ve a;
7:14 anniho chu an lût a, sa tinrêng anmahni chi awm dân ang theuhvin, ran zawng zawng anmahni chi awm dân ang theuhvin, rannung leia bawkvâka kal tinrêng anmahni chi awm dân ang theuhvin, sava tinrêng anmahni chi awm dân ang theuhvin, sava tinrêng, thla nei tinrêng chu an lût bawk a.
7:15 Tichuan tisa zawng zawng nunna thaw pai rêng rêngte chu a tuak zêlin Nova hnênah chuan lawngah an lût ta a.
7:16 Tin, a lûtte chu Pathianin a hnêna thu a pêk angin tisa zawng zawng zînga mi a nu leh a pa zêlin an lût a: tin, LALPAN ani chu a khâr khum ta a.
7:17 Tin, tui chu leiah hian ni sawmli chhûng zawng a lêt a; tui chu a lo awm ta pûng a, lawng chu a chîm lâng a, lei chung lamah a sêp kâng ta a.
7:18 Tin, tui chu a lo awm ta pûng pûng a, lei chungah hian a lo pung ta chiam a, lawng chu tui chungah chuan a lâng zêl a.
7:19 Tin, lei chungah hian tui chu nasa takin a lo pung a; vân hnuaia tlâng sâng zawng zawngte a pil zo ta vek a.
7:20 Tawng sâwm leh tawng nga zeta sângin a lo awm ta pûng a; tlângte chu a pil ta daih a.
7:21 Tichuan tisa lei chunga che thei zawng zawng, sava te, ran te, sa te, rannung lei chunga bawkvâka kal tinrêng te, mihring tinrêng te nên an thi zo ta vek a:
7:22 an hnâra nunna thlarau thaw awmna zawng zawng, khawmuala awm apiangte chu an thi zo ta vek a.
7:23 Tichuan lei chunga thil nung tinrêng awmte chu mihring te, ran te, rannung te, chunglêng savate nen tihboralin an awm a; lei ata tihboralin an awm ta: Nova leh lawnga a hnêna awmte chauh chu zuahin an awm ta a.
7:24 Tin, tui chu ni za leh ni sawmnga chhûng zawng chuan leiah hian a awm ta pûng mai a.
8:1 Tin, Pathianin Nova leh lawnga a hnêna thil nung tinrêng leh ran zawng zawng awmte chu a hre reng a: tin,Pathianin lei chung lamah hian thli a tlehtîr a, tichuan tui chu a lo kâm tan ta a;
8:2 tui thûk tak hnate leh vân tukverhte pawh chu a lo inkhâr a, vân atanga ruah lo sûr chu tihbânin a awm ta bawk a;
8:3 tichuan tui chu lei chung ata a kâm ta deuh deuh va: tichuan ni za leh ni sawmnga chu a ral hnu chuan tui chu a lo tlêm ta deuh va,
8:4 Tichuan lawng chu thla sarihna ni sâwm leh ni sarih niah chuan Ararat tlângah chuan a lo innghat ta a.
8:5 Tin, tui chu thla sâwmna thlêngin a tlêm ta deuh deuh zêl a: tin, thla sâwmna ni khat niah chuan tlâng chhîpte chu a lo lang ta a.
8:6 Tin, ni sawmli hnuah chuan hei hi a ni a, Nova chuan lawng tukverh a siam kha a hawng ta a:
8:7 tin, choâk pakhat a thlawh chhuahtîr a; chu chu a chhuak a, lei ata tui chu a kang zawh hma loh chuan a thlâwk vêl a thlâwk vêl a.
8:8 Tin, lei chungah tui a tlêm tawh nge tawh lo tih hriat nân thuro a thlawh chhuahtîr leh a;
8:9 nimahsela thuro chuan fûkna rêng rêng a hmu lo va, a hnênah lawngah a kîr leh ta a, tui chu lei chung zawng zawngah chuan a la awm si a: tichuan a kut a han zen chhuak a, a man a, lawng chhûngah a hnênah a la lût leh ta a.
8:10 Tin, ni sarih dang a nghâk leh rih a; tin thuro chu lawng atangin a thlawh chhuahtîr leh a;
8:11 thuro chu tlai lamah chuan a hnênah a lo lût leh a; tin, ngai teh, a hmuiah chuan oliv hnah tihthlawn hlim a rawn pu a: chutichuan Nova chuan leiah tui a tlêm ta tih a hre ta a.
8:12 Tin, ni sarih dang a nghâk leh pek a; tin, thuro chu a thlawh chhuahtîr leh a; tin, a hnênah a lo kîr leh ta lo va.
8:13 Tin, heti hi a ni a, a kum 601-na ah, a thla khatna ni khat niah chuan tui chu lei ata a kang zo ta a: tichuan Nova chuan lawng khuhna chu a sawn a, a en a, tin, ngai teh, lei chung chu a lo hil ta tlung a.
8:14 Tin, a thla hnihna ni sawmhnih leh ni sarih niah chuan lei chu a ro zo ta a.
8:15 Tin, Pathianin Nova hnênah chuan,
8:16 "Lawng ata chhuak rawh, nang leh i nupui leh i fapa leh i fapate nupuite pawh i hnênah chhuak ve rawh se.
8:17 Tisa zawng zawng zînga mi thil nung tinrêng i awmpuite kha, sava te, ran te, rannung lei chunga bawkvâka kal tinrêng te nên khân i hnênah hruai chhuak rawh, leiah hian no nei theuhvin, chi tam tak thlaha an lo punna tûrin," tiin a sawi a.
8:18 Tichuan Nova chu a chhuak a, a fapate leh a nupui leh a fapate nupuite pawh a hnênah an chhuak ve a:
8:19 sa tinrêng te, rannung tinrêng te, sava tinrêng te, lei chunga che thei apiang te chu anmahni chi awm dân ang theuhvin lawng ata chu an chhuak a.
8:20 Tin, Nova chuan Lalpa tân maichâm a siam a; tin, sa thiang tinrêng zînga mi leh sava thiang tinrêng zînga mi a la a, maichâmah chuan hâlral thilhlante a hlân ta a.
8:21 Tin, LALPAN rimtui chu a hria a; tin, LALPA chuan a rilruin, "Lei chu mihring avângin ânchhia ka lawh leh tawh lo vang, mihring rilru ngaihtuahnate chu an naupan têt ata a sual si a; tûna ka hrem ang hian thil nung tinrêng ka hrem leh tawh hek lo vang.
8:22 Lei awm chhûng zawng buh tuh leh buh lâk te, khaw vâwt leh khaw lum te, nipui leh thlasik te, chhûn leh zân te chu a bo lo vang," a ti a.
9:1 Tin, Pathianin Nova leh a fapate chu mal a sâwmsak a, an hnênah, "Chi tam tak thlaha lo pungin, lei hi luah khat rawh u.
9:2 Nangmahni tihna leh hlauhna leia sa tinrêng leh chunglêng sava tinrêngin an nei ang; chûngte leh leia bawkvâka kal zawng zawng leh tuifinriat sangha zawng zawngte chu, in kuta pêk an ni vek tawh.
9:3 Thil nung che thei tinrêngte chu in tân ei tûr an ni ang a; thlai hring ka pêk che u ang khân engkim ka pe vek a che u.
9:4 Amaherawhchu sa a nunna (a thisen) chawpin in ei tûr a ni lo.
9:5 Tin, in thisen, in nunnate thisen phuba chu ka la ngei ngei ang: sa tinrêng lakah ka la ang: mihring lakah pawh, mi tin an unaute lakah chuan, mihring nunna phuba chu ka la theuh ang.
9:6 Tupawh mihring thisen chhuahtu chu mihring vêkin ama thisen chu an chhuah ve tûr a ni: Pathian anpuiin mihring a siam si a.
9:7 Tin, nangni chu chi tam tak thlahin lo pung rawh u; leiah hian fa tam tak hring ula, a chungah hian lo pung rawh u," a ti a.
9:8 Tin, Pathianin Nova hnênah leh a hnêna awm a fapate hnênah chuan,
9:9 "Tin, ngai teh u, keimah ngeiin in hnênah leh in hnua in thlahte hnênah pawh ka thuthlung chu ka tinghet a ni;
9:10 in hnêna thil nung tinrêng awm, in awmpui sava te, ran te, ram sa tinrêng hnênah lam chuan.
9:11 Tin, in hnênah ka thuthlung chu ka tinghet ang; tisa zawng zawng tuilêta tihboralin an awm tawh hek lo vang a; lei tichhe tûrin a lêt tawh hek lo vang," tiin a sawi a.
9:12 tin, Pathian vêkin, "Hei hi kei leh nangni leh in hnêna thil nung tinrêng awmte kâra chhuan tâwp nei lova awm zêlte tân, ka thuthlung chhinchhiahna chu a ni ang.
9:13 Chhûmah ka chhimbâl ka zâmtîr a, chu chu kei leh lei kâra thuthlung chhinchhiahna tûr a ni ang.
9:14 Tin, heti hi a ni ang a, lei chunga chhûm ka zâmtîrin chhimbâl chu chhûmah chuan a lang ang a,
9:15 kei leh nangni leh tisa zawng zawng zînga mi thil nung tinrêngte kâra ka thuthlung awm hi ka hre reng ang; tichuan tui chu tisa zawng zawng tiboral tûrin a lo lêt leh tawh lo vang.
9:16 Tin, chhimbâl chu chhûmah a zâm thin ang; tichuan Pathian leh lei chunga tisa awm zawng zawng zînga mi thil nung tinrêngte kara kumkhaw thuthlung awm chu ka hriat reng theihna tûrin ka en thin ang," a ti a.
9:17 Tin, Pathian vêkin Nova hnênah chuan, "Chu chu kei leh lei chunga tisa awm zawng zawng kâra ka thuthlung tihngheh chhinhhiahna a ni," a ti leh a.
9:18 Tin, Nova fapa lawng atanga chhuakte chu Sema te, Hama te, Japhetha te an ni: Hama chu kanaana pa a ni.
9:19 Chu mite laka chhuakte chuan lei zawng zawng hi an dâp zo ta a ni.
9:20 Tin, Nova chu lo neituah a awm tan a, grep hrui huan a siam a:
9:21 uain chu a in a, a rui a; tichuan a puan inah chuan a mu sual ta a.
9:22 Tin, Hama, Kanaana pa chuan a pa mu sual chu a hmu a, pâwna a unaute pahnih chu a hrilh a.
9:23 Tichuan Sema leh Japhetha chuan puan an la a, kokia inzâwnin hnung tawlhin an kal a, an pa mu sual chu an khuh ta a; an hmai chu lehlam hawiin a awm a, an pa mu sual chu an hmu lo va.
9:24 Tin, Nova chu a uain rui chu a lo harh a, a fapa naupang berin a chunga a tihzia chu a lo hre ta a.
9:25 Tichuan, "Kanaana chu ânchhe dawngin awm rawh se; A unaute chhiahhlawhte chhiahhlawh a ni ang," a ti a.
9:26 "LALPA, Sema Pathian chu fakin awm rawh se; Kanaana chu a chhiahhlawhah awm rawh se.
9:27 Pathianin Japhetha chu tilian sela, Sema puan inahte awm rawh se; Tin, Kanaana chu a chhiahhlawhah awm rawh se," a ti bawk a.
9:28 Tin, Nova chu tui lêt hnu chuan kum 350 a dam a.
9:29 Tichuan Nova dam chhûng zawng zawng chu kum 950 a ni a, tin, a thi ta a.
10:1 Tin, hêng hi Nova fapa Sema te, Hama te, Japhetha teho thlahte an ni: tui lêt hnuah chuan fapate an nei hlawm a.
10:2 Japhetha fapate chu Gomera te, Magoga te, Madaia te, Javan te, Tubala te, Maseka te, Tirasa te an ni a.
10:3 Tin, Gomera fapate chu Askenaza te, Riphatha te, Togarma te an ni a.
10:4 Tin, Javana fapate chu Elisa te, Tarsisa te leh Kittama te, Dodanima te an ni a.
10:5 Chungho atang chuan a ni, Jentailte thliarkârahte chuan anmahni ram rama an darh tâk ni; anmahni tawng ang zel leh anmahni hnam ang zêlin, anmahni chi zîngahte chuan.
10:6 Tin, Hama fapate chu Kusa te, Mizraima te, Puta te, Kanaana te an ni a. Tin, Kusa fapate chu Seba te, Havila te, Sabta te, Raama te, Sabteka te an ni a: tin, Raama fapate chu Seba leh Dedana an ni a.
10:7 Tin, Hama fapate chu Kusa te, Mizraima te, Puta te, Kanaana te an ni a. Tin, Kusa fapate chu Seba te, Havila te, Sabta te, Raama te, Sabteka te an ni a: tin, Raama fapate chu Seba leh Dedana an ni a.
10:8 Tin, Kusa chuan fapa Nimroda chu a nei a: ani chu leia mi chak tak a lo ni tan ta a.
10:9 LALPA hmaah chuan sa pêl mi chak tak a ni a: chuvângin a ni, "Lalpa hmaa sa pêl chak tak Nimroda ang a ni," an tih thin ni.
10:10 Tin, a lal tanna chu Sinar rama Babel khua te, Erek khua te, Akkad khua te, Kalne khua te a ni a.
10:11 Chu mi ram atang chuan a chhuak a, Assuria ramah a lût a, Ninevi khua te, Rehoboth-Ir khua te, Kalah khua te,
10:12 Ninevi leh Kalah inkârah Resen khua te a siam a (chu mi Resen khua chu khaw ropui tak a ni).
10:13 Tin, Mizraima chuan Lud-ho te, Anam-ho te, Lehad-ho te, Naphtu-ho te,
10:14 Pathrus-ho te, kasluh-ho (Philistin-ho chhuahna) te, Kaphtor-ho te chu a thlah a.
10:15 Tin, Kanaana chuan a fa tîrah Zidona a nei a, Hetha pawh a nei bawk a;
10:16 Jebus-ho te, Amor-ho te, Girgas-ho te leh,
10:17 Hiv-ho te, Arka-ho te, Sin-ho te leh,
10:18 Arvat-ho te, Zemar-ho te, Hamath-ho te a thlah a: chu mi hnuah chuan Kanaan-ho hnamte chu an darh zau ta a.
10:19 Tin, Kanaan-ho ramri chu Zidon khua atangin Gerar panzâwngin, Gaza khaw thlengin; Sodom leh Gomorra leh Adma leh Zeboiim panzawngin, Lasa khaw thlengin a ni.
10:20 Chunghote chu Hama thlahte chu an ni, anmahni hnamte ang zêl leh anmahni tawngte ang zêlin, anmahni ram ramahte leh anmahni chi zîngahte chuan.
10:21 Tin, Sema, Ebera fa zawng zawngte thlahtu Japhetha u pawh chuan fate a nei a.
10:22 Sema fapate chu Elama te, Assura te, Arpaksada te, Luda te, Arama te an ni a.
10:23 Tin, Arama fapate chu Uza te, Hula te, Getherra te, Masa te an ni a.
10:24 Tin, Arpaksada chuan fapa Sela a nei a; tin, Sela chuan fapa Ebera a nei a.
10:25 Tin, Ebera chuan fapa pahnih a nei a: pakhat hming chu Pelaga a ni a, a dam lai chuan lei hi thenin a awm ta si a; a nau hming chu Joktana a ni a.
10:26 Tin, Joktana chuan fapa Almodadate, Selepha te, Hazarmavetha te, Jera te leh,
10:27 Hadorama te, Uzala te, Dikla te leh,
10:28 Obala te, Abimaela te, Seba te leh,
10:29 Ophira te, Havila te, Jobaba te a nei a: chûng zawng zawng chu Joktana fapate an ni.
10:30 Tin, an awmna chu Mesa atangin khaw chhak tlâng Sephar lam panzâwngin a ni.
10:31 Chûnghote chu Sema thlahte chu an ni, anmahni hnamte ang zêl leh anmahni tawngte ang zêlin, anmahni ram ramahte, anmahni chite ang zêl chuan.
10:32 Chûnghote chu Nova thlahho hnamte an ni a, an thlahte ang zêlin, an chite zîngah chuan: tui lêt hnuah chûngho atang chuan a ni leiah hian chi tin an darh tâk a ni.
11:1 Tin, lêia mi zawng zawng chu tawng hmun khat leh thu sawi dân hmun khat an ni vek a.
11:2 Tin, heti hi a ni a, khaw chhak lama an insawn zêl lai chuan Sinar ramah phaizâwl an hmu a; chutah chuan awm hmun an khuar ta a.
11:3 Tin, "Hawh u, leirawhchan siam ila, tha takin i rawh ang u," an inti hlawm a. Tichuan lung aiah leirawhchan an hmang a, a châr nân alkatra.
11:4 Tin, "Hawh u, khawpui siam ila, in sâng a chhîpina vân tawng tûrin sa bawk ila, kan hming i tithang ang u; chutilochuan lei chung zawng zawngah hian tihdarhin kan awm dah ang e," an ti a.
11:5 Tin, LALPA chu mihring faten khawpui leh in sâng an siam vêl chu en tûrin a zuk chhuk a.
11:6 Tin, LALPA chuan, "Ngai teh u, mite hi pum khat an ni a, an zain tawng hmun khat an nei si a; hei thil an ti tan a nih hi; tunah zawng an thiltih tum rêng rêngte pawh khapsak rual a ni tawh lo vang.
11:7 Hawh u, i zuk kal ang u khai, tawng an inhriat tawn theih loh nan khutah khuan an tawng i zuk tihhransak ang u," a ti a.
11:8 Chutichuan LALPAN anniho chu chuta tang chuan lei zawng zawngah chuan a tidarh a: tichuan an khawsiam chu an bânsan ta a.
11:9 Chuvângin a hming chu Babel an ti a: LALPAN chutah chuan leia mi zawng zawng tawng chu a a tihhransak tâk avângin: chuta tang chuan LALPAN anniho chu lei chung zawng zawngah chuan a tidarh ta bawk a.
11:10 Heng hi Sema thlahte chu an ni. Sema chu kum 100 mi a ni a, tui lêt hnu kum hnih chinah chuan fapa Arpaksada a nei a:
11:11 tin, Arpaksada a neih hnu chuan Sema chu kum 500 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a.
11:12 Tin, Arpaksada chuan kum 35 a nihin fapa Sela a nei a:
11:13 tin, Sela a neih hnu chuan Arpaksada chu kum 403 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a.
11:14 Tin, Sela chuan kum 30 a nihin fapa Ebera a nei a:
11:15 tin, Ebera a neih hnu chuan Sela chu kum 403 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a.
11:16 Tin, Ebera chuan kum 34 a nihin fapa Pelaga a nei a:
11:17 tin, Pelega a neih hnu chuan Eberra chu kum 430 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a.
11:18 Tin, Pelega chuan kum 30 a nihin fapa Reuva a nei a:
11:19 tin, Reuva a neih hnu chuan Pelega chu kum 209 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a.
11:20 Tin, Reuva chuan kum 32 a nihin fapa Seruga a nei a:
11:21 tin, Seruga a neih hnu chuan Reuva chu kum 207 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a.
11:22 Tin, Seruga chuan kum 30 a nihin fapa Nahora a nei a:
11:23 tin, Nahora a neih hnu chuan Seruga chu kum 200 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a.
11:24 Tin, Nahora chuan kum 29 a nihin fapa Tera a nei a:
11:25 Tin, Tera a neih hnu chuan Nahora chu kum 119 a la dam a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a.
11:26 Tin, Tera chuan kum 70 a nihin fapa Abrama te, Nahora te, Harana te a nei a.
11:27 Tin, hêng Tera thlahte chu an ni. Tera chuan fapa Adrama te, Nahora te, Harana te a nei a; tin, Harana chuan fapa Lota a nei a.
11:28 Tin, Harana chu a pianna rama, Kaldai-ho khua Ur-ah, a pa Tera hmaah chuan a thi a.
11:29 Tin, Abrama leh Nahora chuan nupui an nei a: Abrama nupui hming chu Saraii a ni a; Nahora nupui hming chu Harana fanu Milkaii a ni a, Harana chu Milkaii pa leh Iskaii pa chu a ni.
11:30 Tin, Saraii chu a ching a; fa rêng a nei lo va.
11:31 Tin, Tera chuan a fapa Abrama te, a fapaa fapa (Harana fapa) Lota te, a mo, a fapa Abrama nupui Saraii te a hruai a; tin, Kanaan-a kal tûrin Kaldai-ho khua Ur atang chuan an chhuak ho ta a; tin Haran khua an lo thleng a, chutah chuan awm hmun an khuar ta a.
11:32 Tin, Tera dam chhûng chu kum 205 a ni a: tin, Tera chu Haran khuaah chuan a thi ta a.
12:1 Tin, LALPAN Abrama hnênah chuan, "I khaw lam ata leh i laichînteho zîng ata leh i pa in ata chhuak la, ram ka la entîr tûr che lamah kal rawh:
12:2 tichuan chi ropui takah ka siam ang chia, mal pawh ka sâwm ang chia, i hming ka tiropui bawk ang; tin, nang malsâwmna ni ang che:
12:3 tin, malsâwmsaktu apiang che chu mal ka sâwm ang a, ânchhe lawhtu che chu ânchhia ka lawh ang: nangmahah chuan leia hnam tin an la thawveng ang," a ti a.
12:4 Chutichuan Abrama chu LALPAN a hnêna a sawi angin a kal ta a; Lota chu a hnênah a kal ve a: tin, Abrama chu Haran khua ata a chhuah lai chuan kum 75 mi a ni a.
12:5 Tin, Abraman a nupui Saraii leh, a nau fapa Lota leh an sum deh chhuah zawng zawng leh Haran khuaa an mi neih tâkte chu a hruai a; Kanaan rama kal tûrin an chhuak a; tin, Kanaan ram chu an thleng ta a.
12:6 Tin, Abrama chu, chu mi ramah chuan Sekem hmun thlengin, More sasua thleng chuan a kal zêl a. Chûng lai chuan Kanaanhote chu chu mi ramah chuan an awm a.
12:7 Tin, LALPA chu Abrama hnênah a inlâr a, "He ram hi i thlahte hnênah ka la pe ang," a ti a: tichuan chutah chuan a hnêna inlâr LALPA tân chuan maichâm a siam a.
12:8 Tin, chuta tang chuan Bethel chhak lama tlângah chuan a insawn a, a chutah chuan a puan in a zâr a, a thlang lamah chuan Bethel chu a awm a, a chhak lamah Ai khua a awm a: chutah chuan LALPA tân maichâm a siam leh a, LALPA hming chu a lam a.
12:9 Tin, Abrama chu chhim ram lam pan cheuvin a insawn ta zêl a.
12:10 Tin, chu mi ramah chuan tâm a lo tla a: tin, chu mi ramah chuan tâm chu a nasat êm avângin Abrama chu Aigupta rama awm rih tûrin a chhuk ta a.
12:11 Tin, heti hi a ni a, Aigupta rama an luh dâwn lai chuan a nupui Saraii hnênah chuan, "Ngai teh, hmeichhe hmêl tha tak i ni tih ka hria:
12:12 tichuan hetiang hi a ni ang, Aigupta-hovin an hmuh hunah che chuan, 'Hei hi a nupui a nih hi,' an ti ang a: tin, kei chu mi that mai ang, nang erawh chu an zuah ang che.
12:13 I zâra tha taka ka awm theih nân leh nangmah avânga ka nun theih nân, 'A farnu ka ni,' khawngaih takin ti zêl ang che," a ti a.
12:14 Tin, heti hi a ni a, Abrama chu Aigupta rama a luh chuan, Aiguptaho chuan hmeichhia chu an hmu a, a hmêl chu tha an ti êm êm a.
12:15 Pharaoa mi liante pawhin an hmu a. Pharaoa inah an hruai lût ta a.
12:16 Tin, ani chuan Saraii avângin Abrama chu tha takin a ti a: tichuan berâm te, bâwng te, sabengtungpa te, bâwihpa te, bawihnu te, sabengtungnu te, sanghawngsei te a neih phah ta a.
12:17 Tin, LALPA chuan Abrama nupui Saraii avângin Pharaoa leh a chhûngte chu sawisakna namênin a sawisa ta lo va.
12:18 Tichuan Pharaoa chuan Abrama chu a ko va, "Ka chunga i thiltih hi eng tizia nge ni le? I nupui a ni tih engati nge mi hrilh loh?
12:19 Ka farnu a ni,' engati nge i tih? Chu mi avâng chuan alâwm ka nupuia ka lo neih tâk hial ni: aw le, tûnah en rawh i nupui hi, hruai la, kal daih rawh," a ti a.
12:20 Tin, Pharaoa chuan a chungchâng thuah chuan mi hnênah thu a pe a, tichuan amah an han thlah ta a, a nupui nên a neih zawng nên.
13:1 Tin, Abrama chu Aigupta ram atang chuan a chhuak a, chhim ramah chuan a chho ta a, a hnênah chuan a nupui te, a neih zawng zawng te, Lota te an chho ve a.
13:2 Tin, Abrama chu ran te, tangka te, rangkachak tein a hausa êm êm a.
13:3 Tin, chhim ram atang chuan Bethel thleng zakin a kal zel a, Bethel leh Ai khaw inkâra atîra a puan in awmnaah khân:
13:4 atîra a maichâm siamna ngeiah khân; tin, chutah chuan Abrama chuan LALPA hming a lam a.
13:5 Tin, Lota, Abrama hnêna kal vea pawh khân berâm rual te, bawng rual te, puan in te a nei ve a.
13:6 Tin, an awm dunna tûrin ramin a daih ta lo va: an thil neih chu a nasa êm si a, chutichuan an awm dûn thei ta hlawl lo va.
13:7 Tichuan Abrama ran pute leh Lota ranpute kârah chuan inhnialna a lo chhuak ta a: chu mi lai chuan Kanaan-hote leh Periz-hote chu, chu mi ramah chuan an awm a.
13:8 Tichuan Abraman Lota hnênah, "Khawngaih takin, nang leh keia kârah, i ran pute leh ka ran pute kârah pawh inhnialna awm suh se; unau kan ni si a,
13:9 Ram chu a pum puiin a awm duai lo vem ni? Khawngaih takin ka hnên ata hi intihrang mai rawh: nang vei lama i kal chuan kei ding lamah ka kal ang a; a nih loh leh, nang ding lama i kal chuan kei vei lamah ka kal ang e," a ti a.
13:10 Tichuan Lota chu a dâk a, Zoar khaw lam pan zâwng chuan Jordan Phaizâwl zawng zawng chu LALPA huan ang, Aigupta ram ang khân ram tina tui tam tak awm chukna a ni tih a hria a, LALPAN Sodom leh Gomorra khua a tihchhiat hma kha a ni si a.
13:11 Chutichuan Lota chuan Jordan Phaizâwl zawng zawng chu a thlang ta a; tin, Lota chu chhak lamah chuan a insawn a: tichuan an inthen ta a.
13:12 Abrama chu Kanaan ramah chuan a awm a, Lota chu Phaizâwl khuaahte chuan a awm a, a puan in chu Sodom khaw thlengin a sawn zêl a.
13:13 Tin, Sodom mite chu LALPA mithmuhin nasa taka suaksual leh mi sual an ni a.
13:14 Tin, a hnân ata Lota a awm hran hnu chuan LALPAN Abrama hnênah, "Dak la, i awmna atang khân hmâr lam te, chhim lam te, chhak lam te, thlang lam te en rawh:
13:15 I ram hmuh zawng zawng hi nang leh i thlahte kumkhua atân ka pe dâwn che u a ni.
13:16 Tin, i thlahte chu leia vaivut ang maiin ka la siam ang: chutichuan miin leia vaivut hi an chhiar sên chuan i thlahte pawh chhiar sên an ni bawk ang.
13:17 Tho la, ram hi a dung a vâng fang chhuak rawh; ka pe dâwn che a ni," a ti a.
13:18 Tichuan Abrama chuan a puan in chu a sawn a, Hebrona awm Mamre sasaw kiangahte chuan awm hmun a va khuar a, chutah chuan LALPA tân maichâm a siam a.
14:1 Tin, Sinar khaw lal Amraphela te, Ellasar khaw lal Arioka te, Elam khaw lal Kedorlaomera te, Goiim khaw lal Tidala te dam lai chuan heti hi a ni a,
14:2 anni chuan Sodom khaw lal Bera chu an rûn a, Gomorra khaw lal Birsa te, Adma khaw lal Sinaba te, Zeboiim khaw lal Semebera te, Bela khaw lal te chu an rûn bawk a, (Bela khua chu Zoar khua a ni ta.)
14:3 Chûngho zawng zawng chu Siddim ruamah chuan an tang tlâng a (chu mi ruam chu Tuifinriat Al a ni ta)
14:4 kum sâwm leh kum hnih chhûngin Kedorlaomera hnuaiah an awm a, a kum sâwm leh kum thumnaah erawh chuan an hel ta a.
14:5 Tichuan a kum sâwm leh kum linaah chuan Kedorlaomera leh a hnêna lal awmte chu an lo kal a, Asteroth-karnaim khuaah Rewphaim-hote an that a, Ham khuah Zuzim-hote an that a, Kiriathaim khuah Emim-hote an that a.
14:6 an awmna Seir tlângah, El-paran thlengin Hor-hote an that a, (El-paran chu thlalêr depa awm a ni.)
14:7 Tin, an kîr leh a, En-mispat an thleng a, (chu chu Kades a ni ta) Amalek-ho rama mi zawng zawng leh Amor-ho, Hazazontamar khuaa awmte pawh chu an that leh a.
14:8 Tichuan Sodom khaw lal te, Gomorra khaw lal te, Adma khaw lal te, Zeboiim khaw lal te, Bela khaw lal te an chhuak a (bela khua chu Zoar khua a ni ta;) tin, Siddim ruamah chuan anniho chu bei tûrin an tang tlat a;
14:9 Elam khaw lal Kedorlaomera te, Goiim khaw lal Tidala te, Sinar khaw lal Amraphela te, Ellasar khaw lal Arioka te chu bei tûrin; lal paliin lal panga an bei a.
14:10 Tin, Siddim ruam chu alkatra khurin a khat a; tin Sodom leh Gomorra khaw lalte chu an tlânchhia a, chutah chuan an tla a, a tla bângte chu tlângah chuan an tlân bo ta a.
14:11 Tichuan Sodom leh Gomorra mite sum zawng zawng leh an ei tûr zawng zawng an la a, an haw ta a.
14:12 Lota, Adrama unaua fapa, Sodom khuaa awm chu, a sumte nên an la bawk a, an kal ta a.
14:13 Tin, mi pakhat tlan chhuak chu a lo kal a, Hebrai mi Abrama chu a hrilh a: ani chu Amor mi Mamrea sasaw kiangahte chuan a awm a. Mamrea chu Eskola unau leh Anera unau a ni a; chûng mite chu Abrama te nêna tang za an ni a.
14:14 Tin, Abraman a fa chu salah an hruai tih a hriat veleh, a ina piang, ama mi, zir thiam sa tawh, 318 a hruai chhuak a, Dan khaw thlengin a ûm ta a.
14:15 Tin, zânah chuan anmahni bei tûrin amah leh a bâwihte chu an insem darh a, anniho chu an that a, Hoba khaw thlengin an ûm a, (Hoba chu Damaska khaw hmâr lamah a awm a.)
14:16 Tin, sum zawng zawng chu a rawn la kîr leh vek a, a fa Lota leh a sumte chu a rawn la leh vek bawk a, hmeichhiate pawh a rawn hruai leh a, mi dang zawng zawngte nên.
14:17 Tin, Kedorlaomera leh a hnêna lal awmte thata a hâwn hnuah chuan Sodom lal chu Save ruamah chuan Abrama hmuakin a chhuak a, (Save ruam chu Lal ruam a ni ta.)
14:18 Tin, Salem khaw lal Melkisedeka chuan chhang leh uain a rawn la a: ani chu Pathian Chungnungbera puithiam a ni a.
14:19 Tin, ani chuan Abrama chu mal a sâwm a, "Lei leh vân neitu Pathian Chungnungbera chuan Abrama malsâwm rawh se.
14:20 I hmêlmate i kuta petu, Pathian Chungnungbera chu fakin awm bawk rawh se," a ti a. Tin, Abrama chuan ani chu engkim chu sâwma pakhat a pe a.
14:21 Tin, Sodom khaw lal chuan Abrama hnênah, "Mihringte hi mi pe la, sumte hi chu nangman nei rawh" a ti a.
14:22 ,23 Tin, Abrama chuan Sodom khaw lal hnênah chuan, "La zai khat te pawh, pheikhawk chilhna pakhat te pawh, i neih reng reng chu ka la lo vang, tiin lei leh vân neitu, LALPA, Pathian Chungnungbera lamah chuan ka kut ka phar tawh a ni, chutichuan 'Abrama chu keima tihhausak alâwm,' i ti dah ang e:
14:23 ,22 Tin, Abrama chuan Sodom khaw lal hnênah chuan, "La zai khat te pawh, pheikhawk chilhna pakhat te pawh, i neih reng reng chu ka la lo vang, tiin lei leh vân neitu, LALPA, Pathian Chungnungbera lamah chuan ka kut ka phar tawh a ni, chutichuan 'Abrama chu keima tihhausak alâwm,' i ti dah ang e:
14:24 tlangvâlho ei ral leh ka mi kalpuite chanvo chauh lo chu ka la lo vang; Anera te, Eskola te, Mamrea te chuan an chanvo chu la rawh se," a ti a.
15:1 Chûng thil hnuah chuan, "Abram, hlau suh , kei hi i phaw leh i lâwmman nasa tak mai ka ni asin," tiin LALPA thu chu Abrama hnênah mumang angin a lo thleng a.
15:2 Tin, Abrama chuan, "Aw Lalpa PATHIAN, engnge mi pêk ang, fa nei lovin ka awm hlen dâwn a, ka ro khâwmtu tur chu Damaska khuaa mi Eliezera hi a ni si a?" a ti a.
15:3 Tin, Abrama vêkin, "Ngai teh, chi rêng rêng mi thlahtir si lo va: en teh, ka ina piang hi ka ro luahtu tûr a ni," a ti a.
15:4 Tin, ngai teh, "Kha mi kha i ro luahtu tûr a ni lo vang; nangma rîla lo la rah tûr ngei chu i ro luahtu tûr a ni zâwk ang," tiin LALPA thu chu a hnênah a lo thleng a.
15:5 Tin, ani chu pâwnah a hruai chhuak a, "Vân lam khi en la, arsite khi i chhiar theih chuan chhiar teh khai." a ti a. Tin, amah vêkin a hnênah, "I thlahte chu khiti zât khi an la ni ang," a ti a.
15:6 Tin, ani chuan LALPA chu a ring a; tichuan ani chuan chu chu a felnaah a ruatsak ta a.
15:7 Tin, a hnênah, "He ram hi luah tûra pe tûr chea Kaldai-ho khua Ur ata hruai chhuaktu che LALPA kha ka ni," a ti a.
15:8 Tin, ani chuan, "Aw Lalpa PATHIAN, ka luah ang tih engtin nge ka hriat ang?" a ti a.
15:9 Tin, ani chuan a hnênah, "Bâwngla kum thum mi leh kêlpui kum thum mi leh berâmpa kum thum mi leh thuro leh pârva no mi rawn lâk rawh," a ti a.
15:10 Tichuan chûng zawng zawng chu a rawn lâksak a, a lai takah a phel theuh va, a phel pakhat chu a phel leh lam zâwnah chuan a dah theuh zêl a: savate erawh chu a phel ve lo va.
15:11 Tin, sava sa hel ei mite chu saruangahte chuan an zuk fu thin a, Abrama chuan a lo hnawt kiang zêl a.
15:12 Tin, nî a tlâk dâwn sur sur lai chuan Abrama chu a lo muhîl ta dêr mai a; tin, ngai teh, thim nasa tak, thil râpthlâk zet hian amah a rawn khuh a.
15:13 Tin, Pathian chuan Abrama hnênah, "I thlahte chu anmahni ram lovah chuan mikhualin an la awm ang a, an rawng an la bâwlsak ang tih chiang takin hre rawh khai; tin, kum 400 an tirethei ang a;
15:14 tin, an rawng an bâwlsakate chi pawh chu ka la ngaihtuah ang: tin, chu mi hnuah chuan sum tam tak neiin an lo la chhuak ang.
15:15 Nang erawh chu i thlahtute hnênah thlamuang takin i kal ang a; i lua kêlsam to vekin an phûm ang che.
15:16 Tin, chhuan linaah chuan hetah hian an lo kal leh ang; Amor-ho sualnate hi a la kim rih si lo," a ti a.
15:17 Tin, heti hi a ni a, ni a tlâka khua a lo thim chuan, ngai teh, rawhtuina mei khu mup mup leh chûng sa phel kârah chuan meichher alh hluah hluah kal kal a lo awm a.
15:18 Chu mi nî chuan LALPA chuan, "He ram hi, Aigupta lui atanga lui lian pui (Euphrates lui) thlengin i thlahte ka pe tawh;
15:19 Ken-ho te, Keniz-ho te, Kadmon-ho te,
15:20 Hit-ho te, Periz-ho te, Rephaim-ho te,
15:21 Amor-ho te, Kanaan-ho te, Girgas-ho te nen hian ka pe bawk a," tiin Abrama hnênah chuan thu a thlung ta a.
16:1 Tin, Abrama nupui Saraii chuan fa rêng rêng a hrinsak lo va: tin, Saraii chuan Aigupta mi bâwihnu pakhat a nei a, chu mi hming chu Hagari a ni a.
16:2 Tin, Saraii chuan Abrama hnênah, "Ngai teh khai, LALPAN fa mi neihtir phal loh hi; khawngaih takin ka bâwihnu pâwl rawh; ama lakah chuan fate ka nei mahna," a ti a. Tichuan Abrama chuan Saraii thu chu a zâwm ta a.
16:3 Tichuan Abrama nupui Saraii chuan Abrama chu Kanaan rama kum 10 a awm hnu chuan a bâwihnu Aigupta mi Hagari chu a hruai a, a pasal Abrama hnênah chuan a nupuia awm tûrin a pe a.
16:4 Tin, Hagari chu a lo pâwl a; tin, ani chu a rai ta a: tin, a rai tih a inhriat veleh a pi chu a lo hmusit ta mai a.
16:5 Tichuan Saraii chuan Abrama hnênah, "Ka thil tuar hi nangin a mawh phur rawh: ka bâwihnu chu i pawm atân ka pe chia; tin, a rai tih a inhriat veleh mi hmusit ta mai a; LALPA chuan nang leh keia thu hi ngaihtuah rawh se," a ti a.
16:6 Abrama erawh chuan Saraii hnênah, "Ngai teh, i bâwihnu chu i kuta awm alâwm; i remtih ang apiang chu a chungah ti ta che," a ti a. Tichuan Saraii chuan a tirethei ta hle a, chuvângin a tlân bosan ta a.
16:7 Tin, LALPA vântirhkoh chuan thlalêrah tuikhur kiangah, Sur panna kawnga tuikhurah chuan a lo hmu a.
16:8 Tin, a hnênah, "Hagar, Saraii bâwihnu, khawi atangin nge i lo kal a, khawiah nge i kal dawn?" a ti a. Tin, ani chuan, "Ka pi Saraii hnên ata ka tlân bo a ni," a ti a.
16:9 Tin, LALPA vântirhkoh chuan a hnênah, "I pi hnênah kîr leh la, a thu thuin awm rawh," a ti a.
16:10 Tin, LALPA vântirhkoh vêk chuan a hnênah, "I thlahte chu chhiarsên loh khawp hiala tamin ka la tipung ang," a ti leh a.
16:11 Tin, LALPA vântirhkoh vêk chuan a hnênah, "Ngai teh, nau i pai ta a, fapa i hring ang a; LALPA chuan i hreawmzia hi a hriat tâk avâng hian a hmingah chuan Ismaela i sa tûr a ni.
16:12 Ani chu mihring zînga ram sabengtung ang a ni ang; ani chuan mi tin a do vang a, mi tinin a ni pawh an do bawk ang; a unau zawng zawng depah a awm bawk ang," a ti leh pek a.
16:13 Tin, Hagari chuan amah betu LALPA hming chu "Nang hi hmu theitu Pathian i ni," tiin a vuah a, "Hetah ngei hian mi hmutu chu ka en zui zêl em ni aw?" a ti a ni.
16:14 Chu mi avângin tuichhunchhuah chu "Beer-lahai-roi" vuah a ni ta a; Ngai teh, Kades leh Bered khaw inkârah a awm.
16:15 Tin, Hagari chuan Abrama chu fapa a hrinsak a: tin, Abrama chuan a fapa Hagari hrin chu a hmingah Ismaela a sa ta a.
16:16 Tin, Hagarin Abrama tân Ismaela chu a hrin lai chuan Abrama chu kum 86 mi a ni a.
17:1 Tin, Abrama chu kum 99 mi a nihin, LALPA chu Abrama hnênah chuan a rawn inlâr a, a hnênah, "Kei, Pathian Engkimtitheia ka ni; ka hmaah awm la, thafamkimin awm rawh.
17:2 Tichuan nangmah nêna kan inkârah thu ka thlung ang a, nasa takin ka tipung ang che," a ti a.
17:3 Tin, Abrama chu a bawkkhup ta a: tin, Pathianin ani chu a bia a,
17:4 "Ngai teh, kei zawngin, ka thuthlung chu i hnênah a ni ka thlun ni, tichuan chi hrang hrang tam tak thlahtu i ni tawh ang.
17:5 I hming pawh Abrama a ni tawh lo vang a, i hming hi Abrahama a ni tawh zâwk ang; chi hrang hrang tam tak thlahtu tûra ka siam tâk che hi.
17:6 Tin, nasa takin chi ka thlahtîr ang chia, nangmahah chuan chi tih tham zet zette ka siam ang a, nangmah atang chuan lalte an lo chhuak bawk ang.
17:7 Tin, kei leh nang leh i hnua i thlahte, an thlah chhâwng zelte thleng pawhin ka thuthlung hi, i tân leh i hnua i thlahte, tâna an Pathian ni tûrin, kumkhaw thuthlung atân ka tinghet ang.
17:8 Tin, i hnênah leh i hnua i thlahte hnênah chuan i mikhualna ram, Kanaan ram zawng zawng hi kumkhaw ro atân ka pe dâwn che u a ni; tin, kei hi an Pathian ka ni ang," a ti a.
17:9 Tin, Pathian vêkin Abrahama hnênah chuan, "Tin, nang zawngin ka thuthlung hi i zâwm tûr a ni; nangin i zâwm tûr a ni a, i hnua i thlahte, an thlah chhâwng zêlte thleng pawhin an zâwm ve tûr a ni.
17:10 Hei hi kei leh nang leh i hnua i thlahte kâra ka thuthlung i zâwm tûr chu a ni; in zînga mipa tawh phawt chu serh tan tûr a ni.
17:11 Tichuan in serhvun tisaah chuan serhtanin in awm tûr a ni; chu chu nangmah nêna kan inkâra thuthlung chhinchhiahna a ni ang.
17:12 Tichuan in zînga ni riat mi chu, in thlah chhâwng zêlte thleng pawhin, i thlah ni kher lo pawh i ina piang emaw mikhual tu lak pawha tangka suma i lei emaw pawh, mipa tawh phawt chu serh tan tûr a ni.
17:13 I ina piang leh i tangka suma i lei pawh serh tan ngei tûr a ni: tichuan ka thuthlung chu kumkhaw thuthlung atan in tisaah a awm tawh ang.
17:14 Tin, mipa serh tan loh, a serh vun tisa serh tana awm lo chu, chu mi ngei chu a chipui zîng ata tihboral a ni ang; ani chuan ka thuthlung chu a bawhchhia a ni," a ti leh a.
17:15 Tin, Pathian vêkin Abrahama hnênah, "I nupui Saraii zawng, a hmingah chuan Saraii i ti tawh lo vang a, a hming chu Sari a ni tawh zâwk ang.
17:16 Tin, ani chu mal ka sâwm ang a, chu lo pawh chu ama lakah chuan fapa ka pe ang che:a ni, amah chu mal ka sâwm ang a, chi hrang hrang thlahtunu a ni tawh ang; hnam hrang hrang lalte ama lakah chuan an lo la chhuak ang," a ti leh pek a.
17:17 Chutichuan Abrahama chu a bawkkhup a, a nui a, a rilruin, "Kum za mi hian fa a nei dâwn em ni ang? Sari, kum sawmkaw mi chuan fa a hring dâwn em ni ang?" a ti a.
17:18 Tin, Abrahama vêk chuan Pathian hnênah, "Ismaela hi i hmaah awm thei sela aw!" a ti a.
17:19 Tin, Pathianin, "Nilo ve, i nupui Sarin fapa a hrinsak zâwk ang che; a hmingah chuan Isaaka i sa tûr a ni: tin, ka thuthlug chu ama hnua a thlahte tân kumkhaw thuthlung atân a hnênah chuan ka tinghet ang.
17:20 Ismaela chung thu pawh hi ka ngaihthlâksak che a ni: Ngai teh, amah chu mal ka sâwm tawh a, chi tam tak ka thlahtîr ang a, nasa takin ka tipung bawk ang; ani chuan lal sâwm leh pahnih a hring ang a, amah chu chi ropui takah ka la siam ang
17:21 Ka thuthlung erawh chu Isaaka, Sarin nakkum hetih hun taka a hrinsak tûr che hnênah chuan a ni ka tihngheh zâwk dâwn ni," a ti a.
17:22 Tichuan a hnêna a thusawi chu a bâng a, tin, Pathian chuan Abrahama chu a chhohsan ta a.
17:23 Tin, Abrahama chuan a fapa Ismaela leh, a ina piang zawng zawngte leh a tangka suma a lei zawng zawng, Abrahama chhûngte zînga mi mipa tawh phawt chu a hruai a, Pathianin a hnêna a sawi tawh angin, chu mi ni ngei chuan an serh vun tisa chu a tansak ta a.
17:24 Tin, Abrahama chu a serh vun tisaa a serh an tan lai chuan kum 99 mi a ni a.
17:25 Tin, a fapa Ismaela chu a serhvun tisaa a serh an tan lai chuan kum 13 mi a ni a.
17:26 Chu mi nî ngei chuan Abrahama leh a fapa Ismaela chu serhtan an lo ni ta a.
17:27 A chhûngte zînga mipa zawng zawng, a ina piangte leh mikhual laka tangka suma a leite pawh ama rual chuan serhtan an lo ni ta vek a.
18:1 Abrahama chu chhûn ni lum lai taka puan in kawngka bula a thut laiin, Lalpa chu Mamre sasaw kiangahte chuan a hnênah a rawn inlâr a;
18:2 tin, a han dâk a, a en a, tin, ngai teh, a zâwn lawkah chuan mi pathum an lo ding reng a; tin, a hmuh veleh puan in kawngka ata chu anmahni lâwm tûrin a va tlan a, lei siin chibai a bûk a,
18:3 "Ka pu, mi khawngaih theih chuan, khawngaih takin i chhiahhlawh hi mi kalpêl lul suh ang che u:
18:4 tui tlêm tal rawn la sela, in kete sil ula, thing hnuaiah hian châwl teh rih u:
18:5 chhang tlêm tal ka va la ang a, in thinlung tiharh ang che u; chu mi hnuah chuan in kal zêl dâwn nia: chu mi avânga in chhiahhlawh hnêna lo kal hi in ni chawk ang a;" a ti a. Tin, anni chuan, "I sawi ang chuan va ti rawh," an ti a.
18:6 Tichuan Abrahama chu puan in chhûngah Sari hnênah chuan a lût ta thuai a, "Chhangphut dip tak tehkhawng thum siam la, hmet la, chhangpêrahte siam rawh," a ti a.
18:7 Tin, Abrahama chu bâwng rual lamah a va tlân a, bâwng no nalh tha zet hi a rawn la a, chhiahhlawh hnênah a pe a; tin, a ni chuan a lo siam thuai thuai a.
18:8 Tin, hnutetui khal te, hnutetui te, bâwng no sa siamte chu a la a, an hmaah a va hlui ta a; tin, thing hnuaiah chuan an kiangah a ding reng a, anni chuan an ei ta a.
18:9 Tin, anni chuan a hnênah, "I nupui Sari khawiah nge a awm?" an ti a. Tin, ani chuan, "Saw puan inah sâwn," a ti a.
18:10 Tin, ani chuan, "Hun hi a lo thlen leh tikah chuan i hnênah ka lo kal leh ngei ngei ang a, tin, ngai teh, i nupui Sari chuan fapa a nei ang," a ti a. Tin, a hnunga puan in kawngka bul atang chuan Sarin a lo hria a.
18:11 Abrahama leh Sari chu upa tak, tar tawh tak an ni a; hmeichhe dân pângngai chu Sari chungah chuan a reh daih tawh a.
18:12 Tichuan Sarin, "Tar ka nih tawh hnu hian lâwmna ka nei ang maw, ka Lalpa lah a upa tawh bawk si?" tiin a rilruin a nui a.
18:13 Tin, Lalpa chuan Abrahama hnênah, "Engati nge Sarin, 'Kei tar hian fa ka hring êm ang maw?' tiin a nuih?
18:14 Lalpa tân thil rêng rêng a harsa lutuk em ni? Hun ruatah, hun a lo thlen tikah chuan i hnênah ka lo kal leh ang a, tin Sari chuan fapa a nei ang," a ti a.
18:15 Chutichuan Sari chuan, "Ka nui lo" tiin a pha a; a hlau si a. Tin ani chuan, "Awih loh loh tûr; i nuih ngei kha le," a ti a.
18:16 Tin, mite chu chuta ta chu an tho va Sodom khaw lam chu an en a: tin, Abrahama chu anmahni thlah tûrin an hnênah a kal ve a.
18:17 Tin, Lalpa chuan, "Ka thil tih tûr hi Abrahama lakah hian ka zêp ang em aw?
18:18 Abrahama hi chi ropui leh thiltithei tak a lo la ni ngei dâwn a, amahah chuan khawvêla chi tin an la thawveng dâwn si a.
18:19 Lalpa kawng an zawh theih nân a hnua a fate leh a chhûngte, thil fel taka ti tûr leh rorel anga ti tûra thu a pêk theihna tûrin ani chu ka ruat tawh si a; chutichuan a chungchâng thu a sawia chu LalpaN Abrahama chunga a thlentîr theihna tûrin," a ti a.
18:20 Tichuan Lalpa chuan, "Sodom leh Gomorra khaw au thâwm a nasa ngeiin, an sual nasa êm êm a ni ngei mai;
18:21 tunah ka zuk kal ang a, an au thâwm ka hnêna lo thleng ang ngei hian an ti nge ti lo ka en ang a; an tih loh chuan ka hre mai ang," a ti a.
18:22 Tin, mite chu chuta ta chu an hawi a, Sodom khaw lam chu an pan ta a; Abrahama erawh chu Lalpa hmaah chuan a la ding reng a.
18:23 Tin, Abrahama chuan a va hnaih a, "Mi felte chu mi sualte zîngah i tiboral ve dâwn em ni?
18:24 Khaw chhûngah chuan mi fel sawmnga tal an awm mahna: a chhûnga mi fel sawmnga awmte avâng chuan khua chu zuah phah lovin i tiboral dâwn em ni?
18:25 Nang êm chuan chutiang chuan mi felte chu mi sualte anga an awm vena tûra mi felte chu mi sualte zînga tihhlum ve mai te chu i ti âwm êm si lo va; nang êm chuan i ti âwm êm si lo: lei chung zawng zawng Rorêltu chuan fel takin a ti dâwn lâwm ni?" a ti a.
18:26 Tin, Lalpa chuan, "Sodom khaw chhûngah chuan mi fel sawmnga pawh ka hmuh chuan anmahni avâng chuan khaw pum pui chu ka zuah mai ang," a ti a.
18:27 Tin, Abrahama chuan, "Ngai teh, kei vaivut leh meivâp mai hian Lalpa chu ka be pawp ta sa che:
18:28 mi fel chu pangain sawmnga an tling lo a ni mahna: panga an tlin loh avângin khaw pum pui chu i tiboral dâwn em ni?" a ti a. Tin, ani chuan, "Chutah chuan sawmli leh panga pawh ka hmuh chuan ka tiboral lo vang," a ti a.
18:29 Tin, ani chuan amah chu a be leh zêl a, "Chutah chuan sawmli chauh i hmu a ni mahna," a ti a. Tin, ani chuan, "sawmli avâng pawh chuan ka tiboral lo mai ang," a ti a.
18:30 Tin, ani chuan "Aw Lalpa chu thinur suh ang che, ka han sawi leh teh ang: chutah chuan sawmthum chauh i hmu a ni mahna," a ti a. Tin, ani chuan, "Chutah chuan sawmthum pawh ka hmuh chuan ka tiboral lo mai ang," a ti a.
18:31 Tin, ani chuan, "Ngai teh, Lalpa chu ka be pawp ta sa che: chutah chuan sawmhnih chauh i hmu a ni mahna," a ti a. Tin, ani chuan, sawmhnih avâng pawh chuan ka tiboral lo vang," a ti a.
18:32 Tin, ani chuan, "Aw Lalpa chu thinur suh ang che, vawi khat chauh chuan ka han sawi leh teh ang: chutah chuan sâwm chauh i hmu a ni mahna," a ti a. Tin, ani chuan, "Sâwm avâng pawh chuan ka tiboral lo vang," a ti a.
18:33 Tichuan Lalpa chu Abrahama nêna an inbiak zawh veleh chuan a kal ta a: tin, Abrahama chu ama awmna lamah a kîr leh ta a.
19:1 Tin, vântirhkoh pahnih chu tlai lamah Sodom khua an zuk thleng a; Lota chu Sodom khaw kulh kawngkhârah chuan a lo thu a: tin, Lotan anmahni a lo hmu a, lâwm tûrin a ding ta a; tin, a hmaia lei siin chibai a bûk a;
19:2 tin, "Ngai teh u, ka pute u, khawngaih takin in chhiahhlawh inah hian lût rih ula, riak ula, in kete sil rawh u, tichuan zîng takah in tho vang a, in kal leh dâwn nia," a ti a. Nimahsela anni chuan, "Ni lo ve, khawlaiah kan riak zâwk ang," an ti a.
19:3 Nimahsela ani chuan a thlêm chiam a; tichuan a hnênah an kal a, a inah chuan an lût ta a, tin, ani chuan chawhmeh a siam a, chhang dawidim telh loh a kang a, tin, an ei ta a.
19:4 Nimahsela an mut hmain khuaa mi, Sodom khuaa mite ngei chuan, vêng tina mi zawng zawngin, apui apangin, in chu an hual vêl hlawm a;
19:5 tin, Lota chu an ko va, a hnênah, "Zanina i hnêna mi lo lûtte kha khawnge an awm? Anmahni kan pâwl theih nân kan hnênah rawn hruai chhuak rawh," an ti a.
19:6 Tin, Lota chu kawngka bulah chuan an hnênah a va chhuak a, kawng a khâr leh a.
19:7 Tin, "Ka unaute u, khawngaih takin chuti êm chuan sual ma ta che u.
19:8 Ngai teh u, mipa la pâwl ngai loh fanu pahnih ka nei a ni; mi khawngaih ula, anni chu in hnênah ka rawn hruai chhuak ang e, tha in tih ang apiangin an chungah ti nâng che u: he mite chungah erawh hi chuan engmah ti lûl suh ang che u; chu mi avâng chuan asin ka in chhûngah hian an lo luh ni," a ti a.
19:9 Tin, anni chuan, "Kiang mai rawh," an ti a. Tin, anmahni vêk chuan, "He mi hrep hi heta awm tûr hian a lo pêm lût a, rorêltuah awm a tum vei a: tûnah zawng anni chunga tih ai mahin i chungah kan titha lo lehzual ang," an ti a. Tin, mi (Lota) chu an bawh chiam a, kawngkhâr chu tichhe tûrin an rawn hnaih a.
19:10 Nimahsela mite chuan an kut an zen chhuak a, Lota chu an hnênah in chhûngah chuan an hnûk lût a, kawng an khâr ta tlat a.
19:11 Tin, kawngka bula mite chu alian atêin, an mit an tihdelsak a: chutichuan kawngkhâr chu an zawng hmu zo ta la va.
19:12 Tin, mite chuan Lota hnênah, "Heng mite lo hi hetah hian chhûngte dang i nei em? I mâkpa leh i fapate leh i fanute leh khaw chhûnga i neih apiangte chu khua ata hi hruai chhuak rawh:
19:13 LALPA hmaah chuan an au thâwm chu a lo nasat tâk avângin he khua hi kan tiboral dâwn a ni: tiboral tûrin LALPA chuan min tîr bawk si a," an ti a.
19:14 Tichuan Lota chu a kal chhuak a, a fanute neitu, a mâkpate hnênah chuan a va sawi a, "Tho ula, he mi khua ata hi chhuak rawh u; LALPAN khua hi a tiboral dâwn a ni," a ti a. Nimahsela a mâkpate ngaih chuan fiamthu sawi ang lek a ni a.
19:15 Tin, khawfing a chah veleh chuan vântirhkohte chuan, "Tho la, i nupui leh heta i fanu pahnih awmte hi hruai rawh; chutilochuan he khaw hremnaah hian in boral ve dah ang e," tiin Lota chu an tur ta sek a.
19:16 Nimahsela a la muang hle si a; tichuan LALPAN amah a khawngaih avângin mite chuan a kutah leh a nupui kutah leh a fanute pahnih kutah chuan an chelh a, tichuan an hruai chhuak a, khaw pâwnah chuan an dah ta a.
19:17 Tin, heti hi a ni a, pâwna an hruai chhuah hnu chuan, "I nunna tûrin tlân chhuak rawh; i hnung lam hawi suh la, Phaizâwl rêng rêngah hian ding hek suh; tlângah sâwn tlân rawh, chutilochuan i boral dah ang e," a ti a.
19:18 Nimahsela Lota chuan a hnênah, "Ka pu, chung ang chu ni suh se:
19:19 ngai teh, i chhiahhlawh hian i mit a tlung a, nangin i zahngaihna chu i tilian a, chu zahngaihna chu ka nun humhimin ka chungah i lantîr a ni; tlângah saw zawng ka tlân thei lo vang, thil tha lo tak hian mi rawn nangin ka thi dah ang e:
19:20 ngai teh, saw khua saw tlân nân a hnai ber a, khaw tê tak tê a ni bawk si a: aw, chutah chuan (khaw tê tak tê a ni lâwm ni?) mi tlântîr zawk rawh, tichuan ka nung dâwn nia," a ti a.
19:21 Tin, ani chuan a hnênah, ""Ngai teh, chu thil kawngah pawh chuan ka zâwm che a ni, khua i sawi chu ka tiboral lo mai ang e.
19:22 Hmanhmawh la, chutah chuan tlân rawh; chu mi i thlen hma loh chuan engmah ka ti thei dâwn si lo va," a ti a. Chuvângin chu khaw hmingah chuan Zoar an vuah ta a.
19:23 Lota chuan Zoar khua chu a thlen chuan lei chungah chuan nî a lo chhuak tawh a.
19:24 Tin, LALPA chuan Sodom leh Gomorra khaw chungah chuan vâna LALPA hnên atang chuan kât leh mei a sûrtîra;
19:25 tichuan chûng khuate leh Phaizâwl zawng zawng leh khuaa mi zawng zawngte leh leia thil tote chu a tiboral ta vek a.
19:26 A nupui erawh chuan Lota hnung atang chuan a lehhawi a, chi khâwn dingah a lo chang ta a.
19:27 Tin, Abrahama chu zîng takah LALPA hmaa a dinna hmunah khân a han chho va;
19:28 tin, Sodom leh Gomorra khaw lam leh Phaizâwl ram zawng zawng lam chu a thlir a, a en reng a; tin, Ngai teh, chu mi rama meikhu chu rawhtuina meikhu ang maiin a khu chho ngut ngut a.
19:29 Tin, heti hi a ni a, Pathianin Phaizâwl khuate chu a tihboral laia Lota awmna khuate chu a tihboral lai chuan, Pathianin Abrahama chu a hre reng a, Lota chu boralna zîng ata chu a tîr chhuak a.
19:30 Tin, Lota chu Zoar khua ata chu a chho va, tlângah chuan a awm a, a fanute pahnih chu a hnênah an awm bawk a; Zoar khuaah a awm ngam si lova: tin, amah leh a fanute pahnih chu pûkah an awm ta a.
19:31 Tin, a upa zâwk chuan a naupang zâwk hnênah chuan, "Kan pa hi a upa tawh a, khawvêl zawng zawng dân anga min pâwl tûrin lei chungah hian mipa pakhat mah an awm tawh si lo va:
19:32 hawh, kan pa hi uain i intîr ang khai, tichuan kan pa chithlah mang lova kan siam theih nân a hnênah kan mu dâwn nia," a ti a.
19:33 Tichuan chu mi zân chuan an pa chu uain an intîr ta a: tin, a upa zâwk chu a lût a, a pa hnênah chuan a va mu a; tin, ani chuan a lo mut lai chu a hre lo va, a thawh leh lai pawh chu a hre hek lo.
19:34 Tin, heti hi a ni a, atûkah chuan a upa zâwk chuan a naupang zâwk hnênah chuan "Ngai teh, nizânah khân ka pa hnênah ka mu a: zaninah pawh hian uain i intîr leh ang khai; tin, nang lût la, kan pa chithlah mang lova kan siam theih nân a hnênah va mu ve rawh," a ti a.
19:35 Tichuan chu mi zân pawh chuan an pa chu uain an intîr leh a: tin, a naupang zâwk chu a tho va, a hnênah a va mu ta a; tin, ani chuan a lo mut lai chu a hre lo va, a thawh leh lai pawh chu a hre hek lo.
19:36 Chutiang chuan Lota fanute pahnih chuan an pa lakah chuan nau an lo pai ta ve ve a.
19:37 Tin, a upa zâwk chuan fapa a hringa, a hmingah chuan Moaba a sa a: chu mi chu tûn laia Moab-ho thlahtu hi a ni a.
19:38 Tin, a naupang zâwk pawh chuan fapa a hring ve a, a hmingah chuan Ben-ammia a sa a: chu mi chu tûn laia Ammona thlahte thlahtu hi a ni a.
20:1 Tin, Abrahama chu chuta tang chuan chhim ram lam panin a insawn a, Kades khua leh Sur kârah chuan awm hmun a khuar a; Gerar khuaah chuan a awm ta rih bawk a.
20:2 Tin, Abrahaman a nupui Sari chu "Ka farnu a ni," a ti a: tichuan Gerar Lal Abimeleka chuan mi a tîr a, Sari chu a va hruaitîr ta a.
20:3 Nimahsela Pathian chu zânah a mumangah Abimeleka hnênah a lo kal a, a hnênah, "Ngai teh, i hmeichhe hruai avâng hian mitthi mai i ni ta; mi nupui a ni si a," a ti a.
20:4 Abimeleka erawh chuan a la pâwl rih lo va: tichuan "Lalpa, mi fel takte pawh i tihlum dâwn em ni?
20:5 Amah ngei pawhin ka hnênah, 'Ka farnu a ni,' a ti lâwm ni? Tin, ani ngei pawhin, 'Ka nuta a ni,' a ti bawk si a: thinlung tha tak pu leh kut thianghlim tak nei chungin hei hi ka ti a ni," a ti a.
20:6 Tin, Pathianin a mumangah chuan, "Ni, hei hi thinlung tha tak pu chungin i ti a ni tih ka hria e, tichuan kei pawhin ka chunga i thil tihsual tûr chu ka khap che a ni: chuvângin a ni, amah i khawih ka phal loh ni.
20:7 Chutichuan tûnah mi nupui kha pe kîr leh rawh; ani chu zâwlnei a ni si a, a tawngtaisak ang chia, tin i dam dâwn nia: i pêk kîr loh zawngin i thi ngei dâwn tih hre rawh, nang leh i neih zawng zawngte nên," a ti a.
20:8 Tichuan Abimeleka chu zîng takah a tho va, a chhiahhlawh zawng zawng a ko va, an beng hriatah chûng thu zawng zawng chu a hrilh a: tin, mite chuan an hlau ta êm êm a.
20:9 Chutichuan Abimeleka chuan Abrahama a ko va, a hnênah, "Kan chunga i thiltih hi engtizia nge ni le? Eng kawngah nge i chungah thil ka tihsual a, kei leh ka khua leh tuite chungah thil sual nasa tak i rawn thlen hi le? Thil tih âwm loh tak hi ka chungah i tih tak hi," a ti a.
20:10 Tin, Abimeleka vêk chuan Abrahama hnênah, "Engnge i hmuh a, hetiang thil i tih le?" a ti leh a.
20:11 Tin, Abrahama chuan , "He mi khuaah hian Pathian tihna a awm hauh lo ngei ang a, ka nupui avâng hian mi tihlum mai ang tih ka rin avâng a ni.
20:12 Chuachhapah ka farnu a ni rêng bawk si a, ka pa fanu a ni a, ka nu fanu erawh chu a ni lo; tin, ka nupuiah a lo awm ta a ni:
20:13 tin, heti hi a ni a, Pathianin ka pa in ata mi vahvaihtîr lai khân, a hnênah, 'Hei hi i khawngaihna ka chunga i lantîr tur chu a ni; kan thlenna hmun apiangah, Ka nuta a ni, ti zêl ang che ka ti reng a ni," a ti a.
20:14 Tin, Abimeleka chuan berâmte leh bâwngpate leh bâwihpate leh bâwihnute a hruai a, Abrahama chu a pe a, a nupui Sari pawh chu a pe kîr leh ta a.
20:15 Tin, Abimeleka chuan, "En teh, ka ram chu a awm duai a lâwm i duhna apiangah hian awm rawh," a ti a.
20:16 Tin, Abimeleka chuan, "En teh, i nuta hi tangka sângkhat ka pe ta a: ngai teh, i hnêna awm zawng zawngte lakah chuan i tân mit khuhna tûr a nih hi; i chung thu rêng rêngah hian i fel leh tawh vek a ni," a ti a.
20:17 Tichuan Abrahama chuan Pathian hnênah a tawngtai a: tin, Pathianin Abimeleka leh a nupui leh a bâwihnute chu a tidam leh a; tichuan fate an hring leh ta a.
20:18 Abrahama nupui Sari avâng chuan LALPA chuan Abimeleka chhûngte zawng zawng chu a tiching ta tlat hlawm si a.
21:1 Tin, LALPA chuan a sawi tawh angin Sari chu a zuk kan a, LALPA chuan a sawi tawh angin Sari chungah a tihsak ta bawk a.
21:2 Tichuan Sari chu a rai a, Pathianin a hnêna a sawi hun ruat takah chuan Abrahama chu a tar hnuin fapa a hrinsak ta a.
21:3 Tin, Abrahaman a fapa neih, Sarin a hrinsaka chu a hmingah Isaaka a sa a.
21:4 Tin, Abrahaman Pathianin thu a pêk ang khân, a fapa Isaaka chu ni riat a tlinin a serh a tansak a.
21:5 Tin, Abrahama chu a fapa Isaaka a neih lai chuan kum 100 mi a ni a.
21:6 Tin, Sari chuan, "Pathianin mi tinui ta; mi tin a hria apiangin mi nuihpui ang," a ti a.
21:7 Tin, amah vêkin, "Sarin nautête a la pawm ang,' tih, tuin nge Abrahama hnênah sawi ngaihna hria ang? A tar hnu hian fapa ka hrinsak tâk hi," a ti a,
21:8 Tin, nautê chu a lo thang lian a, a hnutê hnêk an bântîr ta a: tin, Isaaka chu a hnutê hnêk an bântîr nî chuan Abrahaman ruai ropui tak a theh a.
21:9 Tin, Aigupta mi Hagari fapa, Abrahama tâna a hrina chuan, a nuihsan lai Sarin a hmu a.
21:10 Chu mi avângin Abrahama hnênah chuan "He bâwihnu leh a fapa hi hnawt chhuak rawh: he bâwihnu fapa hi ka fapa Isaaka ro luahpuitu tûr a ni thei lo vang," a ti a.
21:11 Tin, chu thu chu a fapa avângin Abrahama ngaih chuan thil tha lo tak a ni.
21:12 Nimahsela Pathianin Abrahama hnênah chuan, "Naupang chungchâng thu leh i bâwihnu chungchang thu hi i ngaihin thil tha lo tak ni suh se; Sarin i hnêna thu a sawi zawng zawng chu zâwm rawh; Isaakaah hian i thlahte an la ti dâwn si a
21:13 Tin, bâwihnu fapaah pawh hian i thlah a nih avângin chi tihtham zet ka la siam ang," a ti a.
21:14 Tichuan Abrahama chu zîng takah a tho va, chhang leh tuithâwl tuia khatin a la a, Hagari a pe a, a kokiah a chhuansak a, naupang pawh chu a kaltîr ta a; tichuan a kal a, Beer-seba thlalêrah chuan a vâk a vâk ta a.
21:15 Tin, tuithâwla tui chu a lo awm ta lo va, tichuan naupang chu hnimbuk pakhat hnuaiah a dah ta mai a.
21:16 Tin, "Naupang thi tûr chu ka en ngam lo ve," a tih avângin a kal a, hla fê, thal kah phâk tâwk angah hian a hma zâwnah chuan a va thu ta chawt a. Tichuan a hma zâwnah chuan a thu a, ring takin a tap ta a.
21:17 Tin, Pathianin naupang aw chu a hria a; tin, Pathian vântirhkohvin vân atangin Hagari chu a zuk au va, a hnênah, "Hagar, eng i ti nge ni le? Hlau suh; a awmnaa naupang aw kha Pathianin a hria asin.
21:18 Tho la, naupang kha kai tho la, i kutin chelh rawh, amah chu chi ropui takah ka siam dâwn asin," a ti a.
21:19 Tin, Pathianin a mit a tihvârsak a, tuichhunchhuah a hmu ta a; tichuan a va kal a, tuithâwlah chuan tui chu a thun khat a, naupang chu a intîr ta a.
21:20 Tin, Pathian chu naupang hnênah chuan a awm thin a, a lo thang lian zêl a, thlalêrah a awm thin a, thal kah thiam mi a lo ni ta a.
21:21 Paran thlalêrah chuan a awm a; tin, a nu chuan Aigupta ram ata nupui a neihsak a.
21:22 Tin, heti hi a ni a, chu mi lai vêl chuan Abimeleka leh a sipai pâwl hotu Phikola chuan Abrahama hnênah, "I thil tih apiangah chuan Pathian i hnênah a awm zêl thin a:
21:23 chutichuan tûnah hetah hian Pathian hming chhâlin, kei leh ka fapa leh ka fapaa fapa pawh tihder lovin, ka lo khawngaih tâk che ang khân kei leh i awmna ram hi khawngaih ve thung zâwk tûrin ka hnênah chhia chham rawh khai!" tiin a sawi a.
21:24 Tin, Abrahama chuan, "Ka chham ang chu," a ti a.
21:25 Tin, Abimeleka chhiahhlawhten tuichhunchhuah an chhuhsak avâng chuan Abrahaman Abimeleka chu a zilh a.
21:26 Tin, Abimeleka chuan "Chu mi thil titu chu tunge ni, ka hre hauh lo mai: nang lahin mi hrilh si lo va, vawiinah chauh lo chuan ka la hre ve hauh lo mai," a ti a.
21:27 Tichuan Abrahama chuan berâmte leh bâwngpate a hruai a, Abimeleka hnênah a pe a; tin, an pahnih chuan thu an thlung ta a.
21:28 Tin, Abrahaman a berâm rual zînga mi berâm no a nu pasarih a dah hrang a.
21:29 Tin, Abimaleka chuan Abrahama hnenah,"Berâm rual zînga mi berâm no a nu pasarih a hranga i dah hi eng tizia nge ni?" a ti a.
21:30 Tin, ani chuan, "He tuichhunchhuah hi keimahin ka laih a ni tih mi hriatpuina tûrin hêng berâm no a nu pasarih hi ka kut ata i la tûr a ni," a ti a.
21:31 Chu mi avâng chuan chu mi hmun chu Beer-seba a vuah a; chutah chuan an pahniha chhia an chham dun avângin.
21:32 Chutichuan Beer-seba-ah chuan thu an thlung ta a: tin, Abimeleka chu a tho va, a sipai pâwl hotu Phikola nên Philistin-ho ramah chuan an hâwng leh ta a.
21:33 Tin, Abrahama chuan Beer-seba-ah chuan fâr thing a phun a, chutah chuan LALPA, Chatuan Pathian hming chu a lam a.
21:34 Tichuan Abrahama chu Philistin-ho ramah chuan rei tak a awm a.
22:1 Tin, heti hi a ni a, chûng thil hnuah chuan Pathianin Abrahama chu a fiah a, a hnênah, "Abraham," a ti a; tin, ani chuan, "Heta hi ka awm," a ti a.
22:2 Tin, ani chuan "I fapa, i fapa neih chhun, i hmangaih tak, Isaaka ngei kha hruai la, Moria ramah chuan kal la, chutah chuan ka hrilh tûr che tlâng pakhatah chuan hâlral thilhlanah hlân rawh," a ti a.
22:3 Tin, Abrahama chu zîng takah a tho va, a sabengtung a siam a, a hnênah a chhiahhlawh tlangvâl pahnih a hruai a, a fapa Isaaka nên, tin, halral thilhlan atân thing a ek a, a tho va, Pathianin a hrilhna hmun lamah chuan a kal ta a.
22:4 Tin, ni thum niah chuan Abrahama chu a han dâk a, a hmun chu hla takah a han hmu a.
22:5 Tichuan Abrahaman a chhiahhlawh tlangvâlte hnênah chuan, "Hetah sabengtung nên hian lo awm rawh u, kei leh naupang hi sawtah sâwn kan va kal ang a; tin, Pathian kan va bia ang a, in hnênah kan lo kîr leh ang," a ti a.
22:6 Tin, Abrahama chuan hâlral thilhlanna thing chu a la a, a fapa Isaaka chu a puttîr a; ani chuan mei leh chemtê a keng a; tichuan an pahnihin an kal dûn ta a.
22:7 Tin, Isaaka chuan a pa Abrahama chu a bia a, "Ka pa," a ti a: tin, ani chuan, "Ka fapa, heta hi ka awm," a ti a. Tin, ani chuan, "En teh, mei leh thing chu a awm a; nimahsela hâlral thilhlan tûr berâm no chu khawiah nge a awm?" a ti a.
22:8 Tin, Abrahama chuan, "Ka fapa, Pathianin ama tâna hâlral thilhlan tûr berâm no chu a ngaihtuah chawp mai ang chu," a ti a: chutichuan an pahnih chuan an kal dûn ta zêl a.
22:9 Tin, Pathianin a hrilh hmun chu an va thleng ta a; tin, Abrahama chuan chutah chuan maichâm a siam a, thing chu a chhep khâwm a, a fapa Isaaka chu a phuar a, maichâma thing chungah chuan a muttîr a.
22:10 Tin, Abrahaman a kutin a ban a, a fapa tihhlum nân chemtê chu a la a.
22:11 Tin, LALPA vântirhkoh chuan vân atangin amah chu a zuk au va, "Abrahama, Abrahama," a zuk ti a: tin, ani chuan, "Heta hi ka awm," a ti a.
22:12 Tin, ani chuan, "Naupang chungah khân i kut thlâk suh la, amah kha engmah tih hek suh: i fapa, i neih chhun tak pawh mi pêk i ui loh avângin Pathian i tih tih tunah ka hre ta a ni," a ti a.
22:13 Tin, Abrahama chu a han dâk a, a en a, tin, ngai teh, a hnung lamah chuan berâmpa a ki thing hnawka lo tâng tlat a awm a: tichuan Abrahama chuan berâmpa chu a va man a, chu mi chu a fapa aiah hâlral thilhlanah chuan a hlân ta zawk a.
22:14 Tichuan Abrahaman chu mi hmun hmingah chuan Jehova-jire a vuah a: vawiin thlenga, "LALPA tlângah ngaihtuah a ni ang chu," an ti thin ang hian.
22:15 Tin, LALPA vântirhkoh chuan a vawi hnihnaah vân atangin Abrahama chu a zuk au leh a,
22:16 " 'He thil hi i tih tâk avâng leh i fapa, i neih chhun tak pawh i ui loh avângin, mal ka sâwmsak ngei ngei ang chia,'
22:17 Vâna arsi zât leh tuifinriat kama tiau vaivut zâtin i thlahte chu ka la tipung ngei ngei ang tih leh i thlahte chuan an dote kulh kawngkhâr chu an la neihsak ang tih leh,
22:18 ka thu i âwih tâk avângin i thlahah chuan khawvêla chitin an la thawveng ang tih, mahni leh mahni inchhâlin chhia ka chham ta, LALPAN a ti," a zuk ti a.
22:19 Chutichuan Abrahama chu a chhiahhlawh tlangvâlte hnênah chuan a kîr leh a, tin an tho va, Beer-seba-ah chuan an kal za ta hlawm a; tin, Abrahama chu Beer-seba-ah a awm ta reng a.
22:20 Tin, heti hi a ni a, chûng thil hnuah chuan miin Abrahama hnênah chuan, "Ngai teh, Milkaii pawh khân i nau Nahora chu fate a hrinsak ta a sin," tiin an hrilh a.
22:21 A fa tîr chu Uza a ni a; a nau chu Buza a ni a, Kemuela, Arama pa nên;
22:22 Cheseda te, Hazova te, Pildasa te, Jidlapha te, Bethuela te pawh an ni a.
22:23 Tin, Bethuela chuan fanu Rebeki a nei a: chûng pariatte chu Milkaii chuan Abrahama nau Nahora chu a hrinsak a ni.
22:24 A hmei, a hming Reumaii pawhin Teba te, Gahama te, Tahasa te, Maaka te a hring bawk a.
23:1 Tin, Sari dam chhûng chu kum 127 a ni a: chûng chu Sari dam chhûng kum chu a ni.
23:2 Tin, Sari chu Kanaan rama Kiriath-arba khuaah chuan a thi a (chu chu Hebron khua a ni): tin, Abrahama chu Sari sûn tûr leh tah tûrin a lo kal a.
23:3 Tin, mitthi ruang hma ata chu a tho va, Hetha thlahte hnênah chuan,
23:4 "In zingah mikhual leh pêm mai ka ni a: ka mitthi ruang hi ka hmuh lohva ka phûm theihna tûrin in zîngah hian phumna hmun ro mi pe rawh u," tiin a sawi a.
23:5 Tin, Hetha thlahte chuan Abrahama chu an chhâng a, a hnenah,
23:6 "Ka pu, min ngaithla teh, nang chu kan zîngah hian lal ropui tak i ni a: kan thlânahte hian i duhna berah chuan i mitthi chu phûm ta che: i mitthi i phûmna tûrin kan zînga tumahin kan thlân pêk che kan ui lovang," an ti a.
23:7 Tichuan Abrahama chu a tho va, chu mi rama mi, Hetha thlahte chu chibai a bûk a.
23:8 Tin, "Ka mitthi chu ka hmuh lohva ka phûm rem in tih chuan mi ngaithla ula, Makpela pûk, a lo mawnga awm, a neih kha mi pe tûrin Zohara fapa Ephrona hnênah mi ngensak teh u. In zîngah phûmna hmun ro atâna a man tâwk ang ang zêlin mi pe rawh se," tiin a bia a.
23:9 Tin, "Ka mitthi chu ka hmuh lohva ka phûm rem in tih chuan mi ngaithla ula, Makpela pûk, a lo mawnga awm, a neih kha mi pe tûrin Zohara fapa Ephrona hnênah mi ngensak teh u. In zîngah phûmna hmun ro atâna a man tâwk ang ang zêlin mi pe rawh se," tiin a bia a.
23:10 Tin, Ephrona chu Hetha thlahte zîngah chuan a thu ve reng a: tichuan Hit mi Ephrona chu Hetha thlahte hriatah, a khaw kulh kawngkaa lût apiang hriat ngeiah chuan,
23:11 "Ni lo ve, ka pu, mi ngaithla teh: lo chu ka pe chia, a chhûnga pûk awm pawh chu ka pe bawk a che; ka chipuiho fate mit hmuhah hian ka pe a che: i mitthi chu phûm mai rawh," tiin Abrahama chu a chhâng a.
23:12 Tin, Abrahama chu chu mi rama mite hmaah chuan a kûn a, chibai a buk a.
23:13 Tin, chu mi rama mite hriatah chuan Ephrona hnênah, "Rem i tih phawt chuan khawngaih takin mi ngaithla teh; lo man chu ka pe zâwk ang che; ka hnên ata hi la la, chutah chuan ka mitthi chu ka phûm dawn nia," tiin a sawi a.
23:14 Tin, Ephrona chuan Abrahama chu a chhâng a, a hnênah,
23:15 "Ka pu, mi ngaithla teh: lei hmun, tangka sekel zali hu maite chu, nang leh kei atân sawi tham em ni ang? I mitthi chu phûm mai rawh," a ti a.
23:16 Tichuan Abrahama chuan Ephrona thu chu a zâwm ta a; tin, Abrahaman Hetha thlahte hriatah Ephronan tangka a sawi zât, tangka sekel zali, sumdâwnghovin an hman thina chu a bûk a, Ephrona a pe ta a.
23:17 Chutichuan Ephrona lo, Mamre zâwna Makpela rama awm chu, a lo nên a chhûnga pûk awm nen, lova thing awm zawng zawngte nên, a lo ri vel zawng zawnga thing awmte nên chuan,
23:18 Hetha thlahte mithmuhah, a khaw kulh kawngkaa lût apiangte mithmuhah chuan, ro atân Abrahama hnênah pêk nghehin a awm ta a.
23:19 Chu mi hnuah chuan Abrahaman a nupui Sari chu Kanaan rama Mamre zâwna (chu chu Hebron khua a ni a) Makpela lova pûkah chuan a phûm ta a.
23:20 Tichuan lo leh a chhûnga pûk awm chu, phûmna hmun ro atân Abrahama chu Hetha thlahten an pe nghet ta a.
24:1 Tin, Abrahama chu a lo upa a, a lo tar ta hle a: tin, LALPA chuan Abrahama chu thil engkimah mal a sâwmsak tawh a.
24:2 Tin, Abrahama chuan a chhiahhlawh, a chhûngte zînga upa ber, a neih zawng zawng chunga thuneitu hnênah chuan, "Khawngaih takin i kut kha ka malpui hnuaiah rawlh rawh:
24:3 tichuan LALPA vân Pathian leh lei Pathian chu chhâlin, ka awmna Kanaan-ho nula zînga mi hi ka fapa nupuia neihsak lo tûrin chhia ka chhamtîr dâwn che a ni:
24:4 kan ram lamah, ka laichînte hnêna kalin ka fapa Isaaka hi nupui i neihsak zâwk tûr ani," a ti a.
24:5 Tin, chhiahhlawh chuan a hnênah, "Hmeichhia chuan he mi ram lamah hian mi zui duh kher lo mahna: i fapa hi i lo chhuahna ram lamah chuan ka hruai kîr leh tûr em ni ang?" a ti a.
24:6 Tin, Abrahama chuan a hnênah, "Ka fapa hi chutah chuan hruai kîr leh lo tûrin fîmkhur rawh.
24:7 LALPA, vân Pathian, ka pa in ata leh ka pianna ram ata mi hruai chhuaktu leh mi betu leh, 'He ram hi i thlahte ka la pe ang,' tia, ka hnêna chhechhamtu chuan, amah ngeiin a vântirhkoh chu i hmaah a kaltîr ang a, chuta tang chuan ka fapa hi nupui i rawn neihsak dâwn nia.
24:8 Tin, hmeichhia chuan a zui duh loh che chuan ka hnêna i chhechham kawngah hian i thiang mai ang; engpawh ni rawh se, ka fapa hi chutah chuan i hruai kîr leh tûr ani lo," a ti a.
24:9 Tichuan chhiahhlawh chuan a kut chu a pu Abrahama malpui hnuaiah chuan a rawlh a, chu mi thu-ah chuan a hnênah chhia a chham ta a.
24:10 Tin, chhiahhlawh chuan a pu sanghâwngsei zînga mi sanghâwngsei sâwm a hruai a, a pu thil tha tinrêng kengin a chhuak ta a: tichuan a tho va, Mesopotamia rama Nahora te khuaah chuan a kal a.
24:11 Tin, tlai lama hmeichheho tui chawi tûra an chhuah hun lai tak chuan, daikianga tuichhunchhuah kiangah chuan a sanghâwngseite chu a thîngthittîr a.
24:12 Tin, "Aw LALPA, ka pu Abrahama Pathian, khawngaih takin vawiinah hian mi hlawhtlintîr la, ka pu Abrahama chungah chuan khawngaihna lantîr ang che.
24:13 En teh, tuikhur kiangah ka ding a, khuaa mite fanuho pawh tui chawi tûra an lo kal hi:
24:14 tichuan heti hian ni rawh se, nula tu hnênah pawh, 'Khawngaih takin ka in tûrin i tui bêl kha tihniam teh khai,' ka tiha, tin aniina, 'In rawh, i sanghâwngseite pawh hi in tûr ka pe ang e,' titu apiang; chu mi ngei chu i chhiahhlawh Isaaka tâna i mi ruat chu ni rawh se; tin, chu miah chuan ka pu chungah khawngaihna i lantîr tih ka hre dâwn nia," a ti a.
24:15 Tin, heti hi a ni a, a sawi zawh hma chuan, ngai teh, Abrahama nau Nahora nupui Milkaii fapa Bethuela fanu Rebeki chu a kokia tui bêl puin a lo chhuak a.
24:16 Chu nula chu a hmêl a tha êm êm a, nula thianghlim a ni a, mipa rêng rêngin an la pâwl ngai hauh lo. Tin, tuikhurah chuan a chhuk a, a tui bêl chu a tikhat a, a chho leh a.
24:17 Tin, chhiahhlawh chu a tâwk tûrin a tlân a, "Khawngaih takin i tui bêla tui kha tlêm tê mi intîr teh khai," a ti a.
24:18 Tin, ani chuan, "In ta che, ka pu," a ti a: tin, rang takin a tui bêl chu a kutah a chawi thla a, a intîr ta a.
24:19 Tin, a intîr hnuin, "I sanghâwngseite tân pawh an in kham hma loh chun ka chawi zêl ang e," a ti a.
24:20 Tin, rang takin a tui bêl chu a ran thlêngah chuan a ruak a, tui chawi tûrin tuichhunchhuah lamah chuan a tlân leh a, a sanghâwngseite zawng zawng tân chuan a chawi ta zel a.
24:21 Tin, chhiahhlawh chuan ani chu a en reng a; LALPAN a va zinna chu a hlawhtlintîr leh tîr loh hriat nân a ngawi reng mai a.
24:22 Tin, heti hi a ni a, sanghâwngseite chuan an in kham veleh, chhiahhlawh chuan rangkachak hnârvuah duli bûk leh a kut atân banbun pahnih rangkachak tangka sâwm bûk a phawrh a;
24:23 tin, a hnênah, "Tu fanu nge i nih? Khawngaih takin mi hrilh teh. i pa inah kan riahna tûr hmun a awm ang em?" a ti a.
24:24 Tin, ani chuan a hnênah, "Bethuela, Milkaii fapa, Nahora tân a hrinsaka fanu ka ni," a ti a.
24:25 Tin, amah vêkin a hnênah, "Buhpâwl leh ran chaw kan ngah ve ve a, riahna hmun pawh kan nei," a ti bawk a.
24:26 Tichuan chhiahhlawh chuan a lû a kûn a, LALPA chu chibai a bûk a.
24:27 Tin, "Ka pu chunga a khawngaihna leh a takna bâng chuang lo, LALPA, ka pu Abrahama Pathian chu fakin awm rawh se: kei pawh hi LALPA chuan ka pu unaute in lamah mi hruai a lo nih hi," a ti a.
24:28 Tin, nula chu a tlân a, chûng thu chu a nu chhûngte a va hrilh a.
24:29 Rebeki chuan nuta a nei a, a hming chu Labana a ni a: tichuan Labana chu a chhuak a, tuikhur lamah mi hnênah chuan a tlân ta a.
24:30 Heti hi a n a, hnârvuah leh a farnu kuta banbunte chu a hmu a, "Mi chuan chutin khatin mi ti a," tia, a farnu Rebeki thu sawite chu a hriat veleh chuan, mi hnênah chuan a kal ta a; tin, ngai teh, ani chu tuikhura sanghâwngseite kiangah chuan a lo ding reng a.
24:31 Tin, Labana chuan, "Nang LALPA malsâwm dawngtu lo kal la, ka inah lût rawh; engah nge pâwna i din reng? In leh sanghâwngseite tân hmun ka buatsaih tawh asin," a ti a.
24:32 Tin, mi chu inah chuan a lût a, tin, Labana chuan sanghâwngsei thuamhnaw chu a phelh a; tin, sanghâwngseite tân Buhpâwl leh ran chaw a pe a, a ke leh a thiante ke sil nân tui a pe bawk a.
24:33 Tin, Abrahama chhiahhlawh hmaah chuan ei tûr an hlui a: nimahsela abu chuan, "Ka rawn kal chhan thu ka sawi hma loh chuan ka ei lo vang," a ti a. Tin, ani chuan, sawi ta che," a ti a.
24:34 Tin, ani chuan, "Abrahama chhiahhlawh ka ni.
24:35 Tin, LALPA chuan ka pu chu nasa takin mal a sâwm a, mi lian tak a lo ni a: LALPA chuan a hnênah berâm*rual te, bâwng rual te, tangka te, rangkachak te, bâwihpa te, bâwihnu te, sanghâwngsei te a pe bawk a.
24:36 Ka pu nupui Sarin a tar hnuin ka pu tân fapa a hring a: ama hnênah chuan a neih zawng zawng a pe vek a.
24:37 Tin, ka pu chuan, "Ka awmna rama Kanaan-ho nula zînga mi hi ka fapa nupuiah i neihsak tûr a ni lo:
24:38 ka pa in lamah, ka laichînte hnêna kalin ka fapa tân nupui i neihsak zâwk tûr a ni,' tiin chhia mi chhamtîr a.
24:39 Tin, keiin ka pu hnênah chuan 'Hmeichhia chuan mi zui duh kher lo mahna' ka ti a.
24:40 Tin, ani chuan ka hnênah, 'LALPA, a hmaa ka awm thinna chuan a vântirhkoh chu i hnênah a tîr ang a, i kalna tûrah chuan a hlawhtlintîr ang che; tichuan ka fapa tân ka laichinte leh ka pa chhûngte zînga mi nupuiah i neihsak dâwn nia:
24:41 ka laichînte hnên ngei i thlen hunah chuan ka hnêna i chhechham lakah hian i thiang ang; nula chu an pêk loh che chuan ka hnêna i chhechham lakah hian i thiang ang," a ti a.
24:42 Tichuan vawiinah hian tuikhur chu ka lo thleng a, 'Aw LALPA, ka pu Abrahama Pathian, ka kalnaah hian mi hlawhtlintîr dâwn chuan,
24:43 en teh, tuikhur kiangah ka din hi; tin, heti ni rawh se, nula tui chawi tûra lo chhuak tu hnênah pawh, khawngaih takin in atân i tui bêla tui kha tlêmtê mi pe teh, ka tiha,
24:44 tin, aniin ka hnênah, In rawh, i sanghâwngseite tân pawh hian ka chawi ang e, titu apiang, chu mi ngei chu ka pu fapa atâna LALPA hmeichhe ruat chu ni rawh se,' ka ti a.
24:45 Tin, ka rilrua ka sawi zawh hma chuan ngei teh, Rebeki hi tui bêl puin a lo chhuak a, tin, tuikhurah chuan a chhuk a, tui a zuk chawi a: tin, a hnênah, 'Khawngaih takin tui mi intîr teh khai,' ka ti a.
24:46 Tin, ani hian rang takin a koki ata chu a tui bêl a chawi thla a, 'In rawh, i sanghâwngseite pawh hi in tûr ka pe ang e,' a ti a: chutichuan ka in a, sanghâwngseite pawh a intîr bawk a,
24:47 Tin, keiin, 'Tu fanu nge i nih?' tiin ka zâwt a. Tin, ani hian, 'Bethuela, Nahora fapa, Milkaiin a hrinsaka fanu,' a ti a: tin, hnârvuah chu a hnârah ka vuah a, banbunte chu a kutah ka buntîr bawk a.
24:48 Tin, ka lû ka kûn a, LALPA chu chibai ka bûk a, LALPA, ka pu Abrahama Pathian, ka pu naua fanu hi a fapa atân nupuia neihsak tûrin kawng dik taka mi hruaitu chu ka fak bawk a.
24:49 Tichuan tûnah ka pu in khawngaih a, a chunga tih tak zeta in tih dâwn chuan mi hrilh rawh u: in tih dâwn loh pawhin mi hrilh rawh u; chutichuan ding lam emaw vei lam emaw ka hawi thei ang," a ti a.
24:50 Tin, Labana leh Bethuela chuan an chhâng a, "He thil hi LALPA hnên atanga chhuak a nih hi: a chhia a tha pawh i hnênah kan sawi thei lo ve.
24:51 En teh, Rebeki chu i hmaa hi a awm alâwm, hruai la, kal ta che, LALPAN a sawi tawh angin i pu fapaa nupuiah awm rawh se," an ti a.
24:52 Tin, heti hi a ni a, Abrahama chhiahhlawh chuan an thu chu a hriat veleh lei siin LALPA chibai a bûk ta a.
24:53 Tin, Abrahama chhiahhlawh chuan tangkarua incheinate leh rangkachak incheinate leh silhfênte a la chhuak a, Rebeki chu a pe a: a nuta leh a nu pawh chu thil hlu takte a pe bawk a.
24:54 in, amah leh a thiante chuan an eiin an in a, an riak ta a; tin, zîngah an tho va, "Ka pu hnênah mi kaltîr tawh rawh u," a ti a.
24:55 Tin, a nuta leh a nu chuan "Chêmtei hi ni rei lo tê, ni sawm lek tal kan hnênah awm rih rawh se; chu mi hnuah chuan a kal dâwn nia," an ti a.
24:56 Tin, ani chuan an hnênah, "Mi tikhawtlai suh u khai, LALPA chuan ka kalnaah hian mi hlawhtlintîr ta si a; ka pu hnêna ka hâwn theihna tûrin mi kaltîr zâwk teh u khai," a ti a.
24:57 Tin, anni chuan, "Chêmtei chu kan ko vang a, ama kâ ngei kan bia ang," an ti a.
24:58 Tichuan Rebeki chu an ko va, a hnênah, "He mi hnênah hian i kal duh ang em?" an ti a. Tin, ani chuan, "Duh ang chu," a ti a.
24:59 Tichuan an farnu Rebeki leh a awmtu leh Abrahama chhiahhlawh leh a hote chu an kaltîr a.
24:60 Tin, Rebeki chu mal an sâwmsak a, a hnênah, "Kan farnu, nang chu sîng hlîra sâng tam tak nu lo ni la, i thlahte chuan anmahni hawtute kulh kawngkhâr chu neihsak rawh se," an ti a.
24:61 Tichuan Rebeki chu a tho va, a bâwihnute nên, sanghâwngsei chungahte chuan an chuang a, mi chu an zui ta a: tichuan Abrahama chhiahhlawh chuan Rebeki chu a hruai a, a kal ta a.
24:62 Tin, Isaaka chu Beer-lahai-roi lam atang chuan a lo kal a, chhim rama awm a ni si a.
24:63 Tin, Isaaka chu tlai lamah phûlah inngaihtuah tûrin a va lêng chhuak a: tin, a han dâk a, a en a, tin, ngai teh, sanghâwngseite an lo kal a.
24:64 Tin, Rebeki chu a han dâk a, Isaaka a hmuh veleh chuan sanghâwngsei ata a chhuk ta a.
24:65 Tin, Abrahama chhiahhlawh hnênah chuan, "Phûla min hmuak tûra lo kal saw tunge ni?" a ti a. Tin, chhiahhawh chuan, "Ka pu a nih saw," a ti a: tichuan a inkhuhna puan a la a, a inkhuh ta a.
24:66 Tin, chhiahhlawh chuan a thiltih zawng zawng chu Isaaka a hrilh a.
24:67 Tin, Isaaka chuan Rebeki chu a nu Sari puan inah chuan a hruai lût a, tin, Rebeki chu a nei a, a nupui a lo ni ta a; tin, amah chu a hmangaih hle a: tichuan Isaaka chu a nu thih thuah pawh chuan a lo thlamuang thei ta a.
25:1 Tin, Abrahama chuan nupui dang a nei a, a hming chu Keturi a ni a.
25:2 Tin, ani chuan Zimrana tem Jakssana te, Medana te, Midiana te, Isbaka te, Suaha te a hrinsak a.
25:3 Tin, Joksana chuan fapa Sheba leh Dedana a nei a. Tin, Dedana fapate chu Assurima te, Letusima te, Leumima te an ni a.
25:4 Tin, Midiana fapate chu Epha te, Ephera te, Hanoka te, Abida te, Elda te an ni. Chung zawng zawng chu Keturi fate an ni a.
25:5 Tin, Abrahama chuan a neih zawng zawng Isaaka a pe a.
25:6 A hmeiho fapate erawh chu Abrahama chuan lawmmante a pe a; tin, amah a la dam lai ngei chuan afapa Isaaka hnên ata chu khaw chhak lamah, khaw chhak ramah c huan a kal botîr ta*hlawm a.
25:7 Tin, Abrahama dam chhung chu kum 175 a ni a.
25:8 Tin, Abrahama chuan a thlarau a thlah a, lua kelsam to vek, putar tak, tar kuna damin a thi a, chipuite hnênah chuan hruaiin a awm ve ta a.
25:9 Tin, a fapa Isaaka leh Ismaela chuan Hit mi Zohara fapa Ephona lova Mamre zawna Makpela pukah chuan an phum ta a;
25:10 chu mi lo chu Abrahaman Hetha thlahte laka a lei a ni: chutah chuan Abrahama chu an phum a, a nupui Sari nen khan.
25:11 Tin, heti hi a ni a, Abrahama thih hnuah chuan Pathianin a fapa Isaaka chu mal a sawm a; tin, Isaaka chu Beer-la-hai-roi kiangah chuan a awm a.
25:12 Tin, heng hi Abrahama fapa Ismaela, Sari bâwihnu, Aigupta mi Hagarin Abrahama a hrinsaka thlahte chu an ni:
25:13 heng hi an hming theuh leh an thlahte ang zelin Ismaela fapate hming chu a ni: Ismaela fa upa ber chu Nebaiotha a ni a; a naute chu Kedara leh Adbeela leh Mibsama leh,
25:14 Misma leh Duma leh Massa an ni a;
25:15 Hadada leh Tema, Jeturaaa, Naphisa leh Kedema an ni bawk a:
25:16 chung chu Ismaela fapate an ni a; chung chu an khua ang zel leh an riahbuk ang zelin an hming ziak a ni a; an chi ang zel chuan lal sâwm leh pahnih an ni a.
25:17 Tin, Ismaela dam chhung kum chu hei hi a ni, kum 137 hi: tin, a thlarau a thlah a, a thi a, a chipuite hnênah chuan hruaiin a awm ve ta a.
25:18 Tin, a fapate chu Havila ram atangin Assuria ram panzawngin Aigupta ram zawn Sur thlengin an awm a: a unau zawng zawng depah chuan a awm a.
25:19 Tin, heng hi Abrahama fapa Isaaka thlahte chu an n: Abrahama chuan fapa Isaaka a nei a:
25:20 Isaakan Paddanaram rama Suri mi Bethuela fanu, Suri mi, Labana farnu Rebeki chu a nupuia a neih lai chuan kum 40 mi a ni a.
25:21 Tin, a nupui chu a chin avângin Isaaka chuan LALPA hnênah a ngensak chiam a: tin, LALPAN a dilna chu a ngaihthlâksak a, tichuan a nupui Rebeki chu a rai ta a.
25:22 Tin, a nau paite chu a kawchhûngah chuan an insual a; tin, ani chuan, "hetiang a nih si chuan eng vangin nge ka dam reng le?" a ti a. Tichuan LALPA zawt turin a kal ta a.
25:23 Tin, LALPA chuan a hnênah, "I chhulah chuan chi hnih an awm a, i pum chhung atang ngei chuan hnam hnih an inthen ang a: Hnam pakhat chu hnam pakhat ai chuan a chak zawk ang a: Tin, a upa zawk chuan a naupang zawk rawng chu a bâwl ang," a ti a.
25:24 Tin, a nau hrin a hun chuan ngai teh, a chhulah chuan phir an lo awm a.
25:25 Tin, a hmasa zawk chu a sena sen tur, puan hmul anga hmul thupin a lo chhuak a; tichuan a hmingah chuan Esauva an sa a.
25:26 Chu mi zawhah chuan a nau chu a chhuak leh a, a kutin Esauva ke artui chu a chelh reng a; tichuan ani hmingah chuan Jakoba an sa a: tin, Rebekin anmahni chu a hrin lai chuan Isaaka chu kum 60 mi a ni a.
25:27 Tin, naupangte chu an lo thang lian a: tin, Esauva chu sa pel thiam tak, mi ramvachal a ni a; Jakoba erawh chu mi ni chuah, puan in lamtea awm mi a ni.
25:28 Tin, Isaaka chuan a sakhi sa a ei thîn avângin Esauva chu a ngaina a; Rebeki erawh chuan Jakoba chu a ngaina zawk a.
25:29 Tin, Jakoba chuan englo a chhum kawi a; tin, Esauva chu ram lam atangin a lo hawng a, a chau hle a:
25:30 tin, Esauvan Jakoba hnênah chuan, :Khawngaih takin i englo sen chhum kawi ngei kha mi eitîr teh khai; ka chau em mai," a ti a. Chuvangin a ni, a hming chu Edoma an tih ni.
25:31 Tin, Jakoba chuan, "I fa tîr nihna mi leitîr zet la le," a ti a.
25:32 Tin, Esauva chuan, "Ngai teh, ka thi lek lek a ni si a: fa tîr nihna mai hi ka tan engnge sawt ang?" a ti a.
25:33 Tin, Jakoba chuan, "Ka hnênah chhia chham zet rawh le," a ti a; tin, a hnênah chhia a chham a: tichuan a fa tîr nihna chu Jakoba hnênah a hralh ta mai a.
25:34 Tin, Jakoba chuan Esauva chu chhang leh dailuah chhum kawi a pe a; tichuan a eiin a in a, a tho va, a kal ta a: chutiang chuan Esauva chuan a fa tîr nihna chu a ngainep a ni.
26:1 Tin, chu mi ramah chuan Abrahama dam laia tam lo tla hmasa zawk tih loh kha, tam a lo tla leh a. Tichuan Isaaka chu Philistin-ho lal Abimeleka hnênah Gerar khuaah aaa zuk kal a.
26:2 Tin, LALPA chu a hnênah a rawn inlar a, "Aigupta ramah chuan zuk kal suh; ram ka hrilh turah che chuan awm rawh:
26:3 he ramah hian awm rih la, tichuan i hnênah ka awm ang a, mal ka sawm dawn che nia; heng ram zawng zawng hi nangmah leh i thlahte pein, i pa Abrahama hnêna chhia ka chham kha ka tinghet dawn a ni;
26:4 tin, vana arsi zatin i thlahte chu ka la tipung ang a, heng ram zawng zawng hi i thlahte ka la pe bawk ang; tin, i thlahah chuan khawvela chi tin an la thawveng ang;
26:5 Abrahama chuan ka thu a awih a, ka thuhrilhte, ka thupêkte, ka thuruatte, ka dante pawh a zawm avâng khan," a ti a.
26:6 Tichuan Isaaka chuan Gerar khuaah chuan awm hmun a khuar ta a:
26:7 tin, chu mi khuaa mite chuan a nupui chanhin an zawt a; tin, ani chuan, "Ka farnu a ni," a ti a: a hmêl that avângin "He khuaa mite hian Rebeki avângin mi that dah ang e," tiin, "Ka nupui a ni," a ti ngam lo a ni.
26:8 Tin, heti hi a ni a, chutah chuan rei tak a awm hnuin, Philistin-ho lal Abimeleka chuan tukverh atangin a han thlir a, tin, ngai teh, Isaaka chuan a nupui Rebeki a chhaih lai a han hmu a.
26:9 Tichuan Abimelekan Isaaka chu a ko va, "Ngai teh, i nupui a nih ngei hi le: engati nge 'Ka farnu a ni' i tih mai le?" a ti a. Tin, Isaaka chuan a hnênah, "Amah avângin ka thi dah ang e,' ka tih avâng a ni," a ti a.
26:10 Tin, Abimeleka chuan, "Kan chunga i thiltih hi engtizia nge ni le? Mite zinga mi tupawh hian i nupui hi an lo mutpui mai thei asin, tichuan kan chungah hian thiam lohna i rawn thlentîr a ni dawn a," a ti a.
26:11 Tin, Abimeleka vek chuan, "Tupawh he mi hi emaw a nupui hi emaw khawih apiang chu tihhlum ngei ngei tur a ni," tiin mi zawng zawng chu thu a pe a.
26:12 Tin, Isaaka chuan chu mi ramah chuan buh a ching ve a, chu mi ramah chuan buh za a hmu a: LALPAN mal a sawm bawk a.
26:13 Tichuan ani chu a lo ropui ta hle a, nasa taka mi ropui lo ni khawpin a lo lian ta tulh tulh a:
26:14 berâm rualte leh bâwng rualte a nei a, chhungte tam tak a nei bawk a: tichuan Philistin-ho chuan an îtsîk ta a.
26:15 Tin, a pa Abrahama dam laia a pa chhiahhlawhten tuichhunchhuah an laih zawng zawngte chu Philistin-hoten an hnawh a, leiin an lo tikhat ta vek mai a.
26:16 Tin, Abimeleka chuan Isaaka hnênah, "Kan hnêna ata kal bo daih rawh, kan aiin i chak zawk si a," a ti a.
26:17 Tichuan Isaaka chu chuta ta chu a chhuak a, Gerar ruamah chuan a puan in a zâr a, chutah chuan awm hmun a khuar ta a.
26:18 Tin, Isaaka chuan a pa Abrahama dam laia an tuichhunchhuah laihte chu a lai leh a; Abrahama thih hnu khan Philistin-ho chuan an lo hnawh khat vek tawh si a: tin, a pain a hming a lo vuah ang zel khan a hming a vuah hlawm a.
26:19 Tin, Isaaka chhiahhlawhten ruamah chuan an lai a, chutah chuan tuichhunchhuah hna nei an hmu ta hlauh va.
26:20 Tichuan Gerar khuaa ranpute chuan, "Tui hi kan ta a ni," tiin Isaaka ranpute nen chuan an inhnial a: tichuan amah nen an inhnial avângin tuichhunchhuah hmingah chuan "Esek" a vuah ta a.
26:21 Tin, tuichhunchhuah dang an lai leh a, chu mi pawh chu chuh tumin an inhnial leh a: tichuan a hmingah chuan "Sina" a vuah leh a.
26:22 Tin, chuta ta chu a insawn a, tuichhunchhuah dang a lai leh a; chu chu chuh tumin an inhnial ta lo va: tichuan "Tunah zawng LALPAN hmun zau tak mi siamsak ta a, he ramah hian chi tam tak kan thlah tawh ang," tiin a hmingah chuan "Rehoboth" a vuah ta a.
26:23 Tin, chuta tang chuan Beer-seba-ah a han chho va.
26:24 Chu mi zan ngei chuan LALPA chu a hnênah a rawn inlar a, "Kei hi i pa Abrahama Pathian chu ka ni: hlau suh, i hnênah ka awm alawm, mal ka sawm ang chia, ka chhiahhlawh Abrahama avângin i thlahte chu ka la ti pung dawn asin," a ti a.
26:25 Tichuan chutah chuan maicham a siam a, LALPA hming chu a lam a, chutah chuan a puan in a zar bawk a: tin, Isaaka chhiahhlawhte chuan chutah chuan tuichhunchhuah an lai leh a.
26:26 Tin, Gerar khua atangin Abimeleka chu a thian Ahuzzatha nen, a sipai pâwl hotu Phikola nen, a hnênah an kal a.
26:27 Tin, Isaaka chuan an hnênah, "Mi hua a, in hnêna ata mi kal botîr si a, eng vangin nge ka hnênah in lo kal le?" a ti a.
26:28 ,29 Tin, anni chuan, LALPA chu i hnênah a awm tih chiang takin kan hria a, tichuan, 'I pawi kan khawih ngai loh ang leh thil tha chauh lo chu i chungah engmah reng reng kan tih loh va tlang taka kan kal botîr ta che ang khan, keini pawh kan chhiatna tur reng reng i tih lohna turin kan karah, keini leh nangma kar ngeiah hian chhechhamna lo awm tawh sela, i hnênah thu min thluntîr rawh,' kan ti: tunah chuan nang zawnh LALPA malsawm dawngtu i nih tawh hi," an ti a.
26:29 ,28 Tin, anni chuan, LALPA chu i hnênah a awm tih chiang takin kan hria a, tichuan, 'I pawi kan khawih ngai loh ang leh thil tha chauh lo chu i chungah engmah reng reng kan tih loh va tlang taka kan kal botîr ta che ang khan, keini pawh kan chhiatna tur reng reng i tih lohna turin kan karah, keini leh nangma kar ngeiah hian chhechhamna lo awm tawh sela, i hnênah thu min thluntîr rawh,' kan ti: tunah chuan nang zawnh LALPA malsawm dawngtu i nih tawh hi," an ti a.
26:30 Tin, ani chuan an tan ruai a theh sak a, tichuan an eiin an in ta a.
26:31 Tin, zing lamah chuan zing takah an tho va, chhia an chham tawn a: tin, Isaakan anni chu a kaltîr a, tichuan a hnên atang chuan tlang takin an chhuak ta a.
26:32 Tin, heti hi a ni a, chu mi nî vek chuan Isaaka chhiahhlawhte chu an lo kal a, an tuichhunchhuah laih chanchin an rawn hrilh a, a hnênah, "Tui kan hmu ta," an ti a.
26:33 Tichuan chu tuichhunchhuah chu "Siba" a vuah a; chuvangin chu mi khaw hming chu tun thlengin "Beer-seba" a la ni a.
26:34 Tin, Esauva chu kum 40 mi a nihin, Hit mi Beeria fanu Judithi leh, Hit mi Elona fanu Basemathi nupuiah a nei a:
26:35 chungte chu Isaaka leh Rebeki thinlung tîretheitute an ni a.
27:1 Tin, heti hi a ni a, Isaaka chu a lo tar a, khaw hmu thei lo khawpa a mit a lo thim hnu chuan a fapa upa zawk Esauva chu a ko va, a hnênah, "Ka fapa," a ti a: tin, ani chuan a hnênah, "Heta hi ka awm," a ti a.
27:2 Tin, ani chuan, "Ngai teh, ka tar tawh em a, ka thih nî tur ka hre si lo va.
27:3 Chutichuan tunah hian khawngaih takin i hriamhrei, i thal bawm leh i thal ngul kha keng la, va ramchhuak la, sakhi mi va kahsak rawh:
27:4 tin, ka thih hmaa mal ka sawmsakna tur chein ka duhzawng takin chawhmeh tui takah mi siamsak la, ka ei turin ka hnênah rawn la rawh," a ti a.
27:5 Tin, Isaakan a fapa Esauva a biak lai chu Rebeki chuan a lo hria a. Tin, Esauva chu sakhi kapa rawn hawn turin ramah chuan a kal ta a.
27:6 Tin, Rebeki chuan a fapa Jakoba hnênah, "Ngai teh, i pa chuan i u Esauva hnênah,
27:7 'Sakhi mi rawn lak la, ka eia, ka thih hmain LALPA hmaah mal ka sawmsakna tur chein chawhmeh tui takah mi siam rawh,' tia a sawi ka hria.
27:8 Chutichuan ka fapa, tunah hian thu ka pêk che ang zelin ka thu zawm ang che.
27:9 Ran rual zingah va kal la, chuta ta chu kel no pahnih tha tak mi va lak rawh; tichuan chu mi chu a duhzawng takin i pa tan chawhmeh tui takah ka lo siam ang e:
27:10 tin, a thih hmaa mal a sawmsakna tur chein, a ei turin i pa hnênah i va kalpui tur a ni," tiin a sawi a.
27:11 Tin, Jakoba chuan a nu Rebeki hnênah, "Ngai teh, ka u Esauva chu mi hmul tak a ni a, kei zawng mi mam tak ka ni si a.
27:12 Ka pa chuan mi lo dap vel mahna, tichuan ama ngaihin bumtu ang ka lo ni ang a, malsawm ahnekin anchhia indawntîr mai ka ni ang asin," a ti a.
27:13 Tin, a nu chuan a hnênah, "Ka fapa, i anchhe dawn tur chu ka chungah awm rawh se: ka thu zawm la, mi va lak mai rawh," a ti a.
27:14 Tin, a kal a, a va la a, a nu hnênah a rawn kalpui a: tichuan a nu chuan a pa duhzawng takin chawhmeh tui takah a siam a.
27:15 Tin, Rebeki chuan a fapa upa zawk Esauva silhfen tha tak, ina a hnêna awm chu a la a, a fapa naupang zawk Jakoba chu a thuam a;
27:16 tin, kel no vunte pawh chu a kutah leh a nghawng mam laiah chuan a bel bawk a:
27:17 tin, chawhmeh tui tak leh chhang a siamte chu a fapa Jakoba kutah a pe a.
27:18 Tin, ani chu a pa hnênah a kal a, "Ka pa," a ti a: tin, ani chuan, "Heta hi ka awm; ka fapa, tu zawk nge i nih?" a ti a.
27:19 Tin, Jakoba chuan a pa hnênah, "I fapa upa zawk Esauva ka ni; mi tîrh ang khan, ka ti zo ta a: khawngaih takin tho la, mal mi sawmsakna turin thu la, ka sakhi sa hi ei rawh le," a ti a.
27:20 Tin, Isaaka chuan a fapa hnênahh, "Ka fapa, eng tizia nge i va rawn hmu hma teh thut ve le?" a ti a. Tin, ani chuan, "LALPA i Pathian chuan mi hlawhtlintîr avâng a ni," a ti a.
27:21 Tin, Isaaka chuan Jakoba hnênah, "Ka fapa, khawngaih takin lo hnai teh khai, ka lo dap vel teh ang che, ka fapa Esauva i ni meuh na emaw," a ti a.
27:22 Tin, Jakoba chuan a pa Isaaka chu a va hnaih a; tin, ani chuan a lo dap vêl a, "A aw chu Jakoba aw a ni si a, a kutte erawh chu Esauva kut a ni si," a ti a.
27:23 Tichuan a u Esauva kut angin a kut a hmul avângin amah chu a hre lo va: chutichuan mal a sâwm ta a.
27:24 Tin, "Ka fapa Esauva ngei i ni maw? A ti a. Tin, ani chuan, "Ni e," a ti a.
27:25 Tin, ani chuan, "Mi han lak hnaih rawh, tichuan mal ka sawmsakna tur chein ka fapa sakhi sa chu ka lo ei ang e," a ti a. Tin, a rawn la hnai a, a ei ta a: uain pawh a lâksak a, a in bawk a.
27:26 Tin, a pa Isaaka chuan a hnênah, "Ka fapa, lo hnai la, mi fâwp rawh," a ti a.
27:27 Tin, a va hnaih a, a fâwp a: tin, ani chuan a silhfên rim chu a hria a, mal a sâwmsak a, "Ngai teh, ka fapa rim hi LALPA malsâwm ram rim ang a ni:
27:28 Tichuan Pathianin van daifim leh Lei thatna leh, Buh tam tak leh uain tam tak pe che rawh se:
27:29 Hnam hrang hrangten i rawng bâwl sela, Chi hrang hrangten chibai bûk che rawh se: i unaute chungah lalah awm langin; i nu faten chibai bûk che rawh se: Anchhe lawhtu apiang che chu ânchhe lawhin awm sela, Malsâwmtu apiang che chu malsâwmin awm rawh se," a ti a.
27:30 Tin, heti hi a ni a, Isaakan Jakoba mal a sâwm zawh veleh Jakoba chu a pa Isaaka hnên ata a chhuak hman chauh va, a u Esauva chu a sa pêl a lo hâwng a.
27:31 Tin, ani pawh chuan chawhmeh tui takah a siam a, a pa hnênah a rawn la ve a; tin, a pa hnênah chuan, "Ka pa, tho la, mal mi sawmsakna turin i fapaa sakhi sa hi ei rawh le," a ti a.
27:32 Tin, a pa Isaaka chuan a hnênah, "Tunge i nih?" a ti a. Tin, ani chuan, "I fapa, i fapa upa zâwk, Esauva ka ni," a ti a.
27:33 Tichuan Isaaka chu nasa takin a khûr chiam a, "Sakhi kâpa ka hnêna a sa rawn laa, i lo thlen hmaa ka ei zawh veka, mal ka sâwm tâka kha tunge ni le? A ni, amah chu malsâwmin a awm tawh tho tho vang," a ti a.
27:34 Esauva chuan a pa thusawi chu a hriatin nasa tak leh lungchhe takin a tap ta rawih a, a pa hnênah chuan "Aw ka pa, kei hi, kei pawh hi mal mi sawm ve lul rawh," a ti a.
27:35 Tin, ani chuan, "I nau chuan mi rawn bum a, i malsâwmna chu a lâksak ta che a ni," a ti a.
27:36 Tin, ani chuan, "A hmingah Jakoba an vuah dik hle lo vem ni? Hei vawi hnih mi lan tâk hi: ka fa tîr nihna chu mi lâksak a; tin, ngai teh, tunah hian ka malsâwmna mi lâksak leh tâk hi," a ti a. Tin, amah vêkin, "Malsâwmna mi la zuahsak lâwm ni? a ti a.
27:37 Tin, Isaaka chuan a chhâng a, Esauva hnênah, "Ngai teh, amah chu i lalah ka siam a, a unau zawng zawngte pawh a chhiahhlawh atân ka pe vek a; buh leh uainin ka châwm ta bawk a: ka fapa, nang atân engnge ka tihsak ang che le?" a ti a.
27:38 Tin, Esauva chuan a pa hnênah, "Ka pa, malsawmna pakhat chauh em ni i neih? Aw ka pa, kei hi, kei pawh hi mal mi sawm ve lul rawh," a ti a. Tin, Esauva chu ring takin a tap ta a.
27:39 Tin, a pa Isaaka chuan a chhang a, a hnênah, "Ngai teh, i awmna tur chu lei thatna hlatah leh, Chung lam ata van daifim hlatah a ni, a awm dawn ni;
27:40 I khandaihin a ni, i nun dâwn ni, i nau rawng pawh i bâwl dâwn a ni; Tin, heti hi a ni ang a, i tâl chhuah hunah chuan, A nghâwngkawl chu i nghâwng ata i thing thla tawh ang," a ti a.
27:41 Tin, a pain mal a sâwmsakna avâng chuan Esauva chuan Jakoba a haw ta a: tin, Esauva chuan a rilruin, "Ka pa sûn nî tûr chu a hnai tawh a, chu mi hunah chuan ka nau Jakoba chu ka that mai ang," a ti a.
27:42 Tin, a fapa upa zâwk Esauva thu sawi chu Rebeki an hrilh a; tichuan mi a tîr a, a fapa naupang zâwk Jakoba chu a ko va, a hnênah, "Ngai teh, i u Esauva chuan i chungchâng thuah, nangmah tihhlum tumin a inhnêm a ni.
27:43 Chutichuan ka fapa tunah ka thu hi awih rawh, tho la, Haran khuaa ka nuta Labana hnênah tlan bo rawh;
27:44 i u thinrimna hi a reh hma loh chuan a hnênah ni engemaw zât lai va awm rih rawh;
27:45 i u thinurna hi i chunga a reh a, a chunga i thiltih hi a theihnghilh hunah chuan mi ka tîr ang a, chuta ta chu ka rawn hruai chhuahtîr ang che: eng atân nge ni khatah in pahnihin ka chân ang che u?" a ti a.
27:46 Tin, Rebeki chuan Isaaka hnênah, "Hetha fanute avâng hian nun hi ka ning êm mai: Jakoba hian he mi ram nula, hêng ang Hetha fanuteho zînga mi hi nupui a neih leh ve lek phei chuan ka tân nun hi engnge sâwt ang?" a ti a.
28:1 Tichuan Isaaka chuan Jakoba chu a ko va, mal a sâwm a, thu a pe bawk a, a hnênah, "Kanaan ram nulaho zînga mi hi nupuiah i nei tûr a ni lo.
28:2 Tho la, Paddan-aram rama i nu leh pa Bethuela inah kal la, chuta mi chu i nu nuta Labana fanute zinga mi nupuiah va nei rawh.
28:3 Tin, Pathian Engkimtitheia chuan mal sawm chein, hnam hrang hrang tam tak i lo nih theih nan chi tam tak thlahtîr chein, tipung che rawh se;
28:4 i mikhualna ram, Pathianin Abrahama a pêk hi, i luah nân Abrahama malsâwmna chu dawntîr bawk che rawh se, nang leh i thlahte pawh," a ti a.
28:5 Tichuan Isaaka chuan Jakoba chu a kal botîr a: tin, Paddan-aram rama Jakoba leh Esauva nu Rebeki nuta Suri mi Bethuela fapa, Labana hnênah chuan a kal ta a.
28:6 Tin, Esauva chuan Isaakan Jakoba chu mal a sâwm a, nupui nei tûrin Paddan- aram ramah a kal botîr tih leh, mal a sâwm laia, "Kanaan ram nulaho zînga mi hi nupuiah i nei tûr a ni lo," tiin thu a pe tih leh
28:7 Jakoban a nu leh a pa thu âwihin Paddan-aram ramah a kal ta tih a hria a:
28:8 tichuan Esauva chuan Kanaan ram nulate chuan a pa Isaaka lung an tiawi lo tih a hre ta a;
28:9 tichuan Esauva chu Ismaela hnênah a va kal a, Abrahama fapa Ismaela fanu Mahalathi Nebaiotha farnu chu a nupui atân a nupui neihsate bâkah a va neih belhchhah leh a.
28:10 Tin, Jakoba chu Beer-seba atangin a chhuak a, Haran khaw lam a pan ta a.
28:11 Tin, khawi lai hmun emaw a han thleng hlauh va, nî a tlâk tawh avângin chutah chuan a riak ta a; tin, chu mi hmuna lung pakhat chu a la a, a lukhamah a dah a, chu mi hmunah chuan muhîl tûrin a mu ta a.
28:12 Tin, mumang a nei a, ngai teh, lei chungah hian leilâwn a lo indawh a, a chhip chuan vân a thleng a: tin, ngai teh, a chungah chuan Pathian vântirhkohte an chhovin an chhuk a.
28:13 Tin, ngai teh, a chhîpah chuan LALPA a ding a, "Kei hi LALPA, i pu Abrahama Pathian leh Isaaka Pathian chu ka ni: i mutna lei kha nang leh i thlahte ka la pe ang che u;
28:14 tin, i thlahte chu leia vaivut zâtin an awm ang a, thlang lamah te, chhak lamah te, hmâr lamah te, chhim lamah te i darh zau vang a: tin, nangmahah leh i thlahah chuan khawvêla hnam tin an la thawveng ang.
28:15 Tin, ngai teh, i hnênah ka awm a, i kalna apiangah ka vêng zêl ang chia, he ramah hian ka hruai kîr leh ang che; i hnêna ka sawi hi ka tih hma loh chuan ka thlahthlam dâwn lo che a ni," a ti a.
28:16 Tin, Jakoba hu a muhil a han harh a, "He hmunah hian LALPA chu a awm ngei mai; ka lo hre si lo va," a ti a.
28:17 Tichuan a hlau va, "He hmun hi a va hlauhawm êm! Hei hi hmun dang a nih loh hi, Pathian in a lo nih hi le, hei hi vân kawngka a lo nih hi," a ti a.
28:18 Tin, Jakoba chu zîng takah a tho va, lung a lukhama a dah chu a la a, lungphun atân a phun a, a chhipah chuan sahriak a leih a.
28:19 Tin, chu mi hmun hmingah chuan Bethel a vuah a: a khaw hming erawh chu a tîrah chuan Luz a ni.
28:20 ,21 Tin, Jakoba chua, "Ka pa ina thlamuang taka ka hâwn lehna turin Pathian ka hnêna a awm a, he ka kalna kawngah hian mi vên a, ei tûr chhang leh sin tûr silhfên mi pêk dâwn chuan, LALPA chu ka Pathian a ni ang a,
28:21 ,20 Tin, Jakoba chua, "Ka pa ina thlamuang taka ka hâwn lehna turin Pathian ka hnêna a awm a, he ka kalna kawngah hian mi vên a, ei tûr chhang leh sin tûr silhfên mi pêk dâwn chuan, LALPA chu ka Pathian a ni ang a,
28:22 he lung, lungphun atâna ka phun pawh hi, Pathian in a ni ang: tin, i mi pêk tûr zawng zawngah chuan sâwma pakhat chu ka pe ngei ngei ang che," tiin thu a tiam ta a.
29:1 Chu mi hnuah chuan Jakoba chu a kal ta zêl a, khaw chhak fate ram chu a thleng ta a.
29:2 Tin, a han en a, ngai teh, phûlah hian tuichhunchhuah a lo awm a, a kiangah chuan berâm rual thum hi an bawk reng a; chu mi tuichhunchhuah ata chu berâm rualte chu tui an intîr thîn a ni: tuichhunchhuah kawngkaa lung awm chu a lian hle a.
29:3 Tin, chutah chuan berâm rual zawng zawng an kal khâwm thîn a: tin, tuichhunchhuah kawngka ata lung chu an lum sawn a, berâmte chu tui an intîr a, lung chu tuichhunchhuah kawngkaa a awmna pângngaiah chuan an dah leh thîn a.
29:4 Tin, Jakoba chuan an hnênah, "Ka unaute u, khawi lama mi nge in nih?" a ti a. Tin, anni chuan, "Haran khuaa mi kan ni," an ti a.
29:5 Tin, ani chuan an hnênah, "Nahora fapa Labana in hria em?" a ti a. Tin, anni chuan, "Hria e," an ti a.
29:6 Tin, ani chuan an hnênah, "A dam lai em ni? a ti a. Tin, anni chuan, "Dam lai rih e: en teh, a fanu Rakili pawh berâm hruaia a lo kal saw," an ti a.
29:7 Tichuan ani chuan, "Ngai teh u, nî a la sâng hle a, ran hruai khâwm pawh a la hun hek lo. Berâmte hi tui intîr ula, va thlah rawh u khai," a ti a.
29:8 Tin, anni chuan, "Kan tehi lovang, berâm rual zawng zawng an kal khâwm a, tuichhunchhuahah kawngka ata lung hi an lum sawn hma loh chuan: chu mi hnuah chuan berâmte chu tui kan intîr thîn a ni," an ti a.
29:9 Tin, anmahni a la biak lai chuan, Rakili chu a pa berâmte hruaiin a lo thleng ta a; ani chuan a vêng thîn a ni.
29:10 Tin, heti hi a ni a, Jakoba chuan a nu nuta Labana fanu Rakili leh, a nu nuta Labana berâm rual chu a hmuh chuan Jakoba chuan a va hnaih a, tuichhunchhuah kawngka ata lung chu a lum sawn a, a nu nuta berâmte chu tui a intîr ta a.
29:11 Tin, Jakoba chuan Rakili chu a fâwp a, ring takin a tap ta a.
29:12 Tin, Jakoba chuan a pa tupa a nih leh Rebeki fapa a ni tih Rakili chu a hrilh a: tichuan Rakili chu a tlân a, a pa a va hrilh ta a.
29:13 Tin, heti hi a ni a, Labana chuan a farnua fapa Jakoba chanchin chu a hriat veleh, a hmuak tûrin a tlân a, a pawm a, a fâwp a, a inah a hruai ta a. tin, Jakoba chuan chûng thu zawng zawng chu Labana chu a hrilh a.
29:14 Labana chuan a hnênah, "Ka thisenpui i nih chu le," a ti a. Tin, thla khat a hnênah a awm ta a.
29:15 Tin, Labana chuan Jakoba hnênah, "Ka tupa i nih avângin a thlâwnin ka rawng i bâwl tûr em ni? Engnge i hlawh ang? Mi hrilh teh khai," a ti a.
29:16 Tin, Labana chuan fanu pahnih a nei a: a upa zâwk hming chu Leaii a ni a, a naupang zâwk hming chu Rakili a ni.
29:17 Tin, Leaii mit chu a pâwl a, Rakili erawh chu mi tituai tha tak a ni a, a hmêl pawh a tha hle a.
29:18 Tin, Jakoba chuan Rakili chu a hmangaih a, tichuan, "I fanu naupang zâwk Rakili nei tûrin kum sarih i rawng ka bâwlsak ang che," a ti a.
29:19 Tin, Labana chuan, "Ani chu mi dang ka pêk ai chuan ka pêk che a tha zâwk ang chu: ka hnênah awm reng mai rawh," a ti a.
29:20 Tichuan Jakoba chuan Rakili nei tûr chuan kum sarih chu a rawng a bâwl ta a: nimahsela a hmangaih hle avângin ni rei lo tê ang chauhvin a hria a.
29:21 Tin, Jakoba chuan Labana hnênah, "Ka pâwl tehihna tûrin ka nupui chu mi pe rawh le, ka hun a kim tawh si a," a ti a.
29:22 Tichuan Labana chuan chu mi khuaa mi zawng zawng chu a khâwm vek a, ruai a theh a.
29:23 Tin, heti hi a ni a, thim hlimah chuan a fanu Leaii chu a hruai a, Jakoba hnênah a hruai lût a; tin, ani chu a lo pâwl a.
29:24 Tin, Labana chuan a bâwihnu Zilpaii chu a fanu Leaii hnênah a bâwihnu atân a pe a.
29:25 Tin, heti hi a ni a, zîng a lo nih chuan, ngai teh, Leaii a lo ni ta a: tichuan Jakoban, Labana hnênah, "Ka chunga i thiltih hi eng tizia nge ni le? Rakili nei tûrin*i rawng ka bâwl lo vem ni? Eng vângin nge mi bum mai hi le? A ti a.
29:26 Tin, Labana chuan, "Kan ramah hian chutianga fa u hmaa a naupang zawk kaltîr chu dan a ni lo asin.
29:27 He mia ni sarih hi thlingtla rih la, tichuan kum sarih dang ka rawng i bâwl leh tûr aiah chuan mi dang pawh chu kan pe ang che," a ti a.
29:28 Tichuan Jakoba chuan chutiangin a ti a, a ni sarih chu a tlingtla a: tichuan a fanu Rakili chu a nupuiah a pe ta a.
29:29 Tin, Labana chuan a bâwihnu Bilhaii chu a fanu Rakili hnênah a bâwihnu atan a pe a.
29:30 Tin, Rakili chu a pâwl bawk a, Leaii ai chuan Rakili chu a hmangaih zâwk bawk a, Labana rawng chu kum sarih dang a bâwl leh ta a.
29:31 Tin, LALPA chuan Leaii chu huatin a awm tih a hria a, tichuan a chhûl a hawnsak a: Rakili erawh chu a ching a.
29:32 Tin, Leaii chu a rai a, fapa a hring a, a*hmingah chuan Reubena a sa a: "LALPA chuan ka hreawmzia a hmuh avâng a nih hi: tûnah zawng ka pasalin mi hmangaih tawh ang," a ti a.
29:33 Tin, a rai leh a, fapa a hring leh a; "LALPA chuan huatin ka awm tih a hriat avângin hei pawh hi mi pe a nih hi," a ti a, tichuan a hmingah chuan Simeona a sa a.
29:34 Tin, a rai leh a, fapa a hring leh a; "Tûnah zet chuan fapa pathum ka hrinsak tâk avângin ka pasalin mi zâwm tawh ang," a ti a: chuvângin a hmingah chuan Levia an sa a.
29:35 Tin, a rai leh a, fapa a hring leh a: "Tûn tumah hi chuan LALPA ka fak ang," a ti a: chuvângin a hmingah chuan Juda a sa a; tin, fa a hring leh ta rih lo va.
30:1 Tin, Rakili chuan Jakoba chu fa rêng rêng a hrinsak lo tih a inhriat chuan a laizâwnnu chu a îtsîk ta a; tin, Jakoba hnênah chuan, "Fate mi pe rawh, chutilochuan ka thi ang," a ti a.
30:2 Tin, Rakili chungah chuan Jakoba thin chu a lo ur ta thut a: tichuan, "I rîla rah phal lotu Pathian aiawhtu em ka nih ni?" a ti a.
30:3 Tin, anni chuan, "En teh, ka bâwihnu Bilhaii saw, amah saw pâwl rawh; chutichuan kei pawhin ama lakah fate ka neih ve tehih nan ka mal chungah hian fa a hring dawn nia," a ti a.
30:4 Tichuan a bâwihnu Bilhaii chu a nupui atân a pe a: tin, Jakoba chuan ani chu a lo pâwl a.
30:5 Tin, Bilhaii chu a rai a, Jakoba chu fapa a hrinsak ta a.
30:6 Tin, Rakili chuan, "Pathianin mi ngaihtuah a, ka aw a hre bawk a, fapa mi pe a nih hi," a ti a: chuvângin a hmingah chuan Dana a sa a.
30:7 Tin, Rakili bâwihnu Bilhaii chu a rai leh a, Jakoba chu fapa dang a hrinsak leh a.
30:8 Tin, Rakili chuan, "Pathian buanin ka laizâwnnu ka buan a, ka hneh ta," a ti a: tichuan a hmingah chuan Naphtalia a sa a.
30:9 Tin, Leaii chuan fa dang a hring leh ta lo fo tih a inhriatin, a bâwihnu Zilpaii chu a hruai a, a nupui atân Jakoba a pe a.
30:10 Tichuan Leaii bâwihnu Zilpaii chuan Jakoba chu fapa a hrinsak a.
30:11 Tin, Leaii chuan, "Ava vânneihthlâk êm!" a ti a: tichuan a hmingah chuan Gada a sa a.
30:12 Tin, Leaii bâwihnu Zilpaii chuan Jakoba chu fapa dang a hrinsak leh a.
30:13 Tin, Leaii chuan, "Ka va nihlawh êm! Hmeichheho chuan nihlawh mi ti ngawt dâwn a nih hi," a ti a: tichuan a hmingah chuan Asera a sa a.
30:14 Tin, buh lâk laiin Reubena chuan phûlah chuan zâwlaidi a va hmu a, a nu Leaii hnênah a rawn la a. Chutichuan Rakilin Leaii hnênah, "Khawngaih takin i fapa zâwlaidi thenkhat mi pe teh," a ti a.
30:15 Tin, ani chuan, a hnênah, "Ka pasal mi chhuhsak hi thil duai em ni? Ka fapaa zâwlaidi pawh hi mi chhuhsak i tum leh zêl maw?" a ti a. Tin, Rakili chuan, "A nih loh leh, i fapaa zâwlaidi aiah hian zâninah a mutpui ang che," a ti a.
30:16 Tin, tlai lamah chuan Jakoba chu phûl atang chuan a lo hâwng a, tin, Leaii chu a hmuak tûrin a chhuak a, "Mi pâwl tûr a ni; ka fapaa zâwlaidiin ka hawh tawh tlat si chia," a ti a. Tichuan chu mi zân chuan a mutpui ta a.
30:17 Tin, Pathianin Leaii tawngtaina a ngaithla a, tichuan a rai a, Jakoba chu fapa pangana a hrinsak leh ta a.
30:18 Tin, Leaii chuan, "Ka bâwihnu chu ka pasal hnêna ka pêk avângin Pathianin ka hlawh mi pe ta a nih hi," a ti a: tichuan a hmingah chuan Isakara a sa a.
30:19 Tin, Leaii chu a rai leh a, Jakoba chu fapa parukna a hrinsak leh a.
30:20 Tin, Leaii chuan, "Pathianin thuam tha tak mi neihtîr a; tûnah zawng ka pasal chu, fapa paruk ka hrinsak tâk avângin ka hnênah a chêng tawh ang," a ti a: tichuan a hmingah chuan Zebuluna a sa a.
30:21 Tin, chu mi hnuah chuan fanu a hring leh a, a hmingah chuan Dinaii a sa a.
30:22 Tin, Pathianin Rakili chu a hre reng a, tichuan Pathianin a tawngtaina a ngaithla a, a chhûl a hawnsak ta a.
30:23 Tichuan a rai a, fapa a hring ta a: tin, "Pathianin ka hming chhia a chhilh ta," a ti a:
30:24 tin, "Lalpa chuan fapa dang mi pêk belhchhah leh rawh se," tiin a hmingah chuan Josefa a sa a.
30:25 Tin, heti hi a ni a, Rakili chuan Josefa chu a hrin hnuin, Jakoban Labana hnênah, "Keima awmna pângngaiah, kan ram lama ka hâwna tûrin mi kaltîr tawh rawh khai.
30:26 I rawng ka bâwl chhan ka nupuite leh ka fate hi mi pe la, mi kaltîr rawh; i rawng ka bâwlsakzia che chu i hre si a," a ti a.
30:27 Tin, Labana chuan a hnênah, "Mi khawngaih theih chuan la awm ta rih che: LALPA chuan nangma zâran mal mi sâwm tih aienin ka hria asin," a ti a.
30:28 Tin, ani chuan a hnênah, Engtin nge i rawng ka bâwl a, engtin nge i ran chu ka hnênah an awm i hria alâwm.
30:29 Tin, ani chuan a hnênah, "Engtin nge i rawng ka bâwl a, engtin nge i ran chu ka hnênah an awm i hria alawm.
30:30 Ka lo kal hma zawngin tlêmtê chauh i nei a, tûnah zawng tam taka an lo chan tâk hi; ka pênna lam apiangah LALPA chuan mal a sâwm zêl che a ni: amaherawhchu engtikah nge keima chhûngkua atân ka thawh chhuah ve ang?" a ti a.
30:31 Tin, ani chuan, "Engnge ka pêk ang che?" a ti a. Tin, Jakoban, "Engmah mi pêk tûr a ni lo: he thil hi mi tihsak chuan i ran rual chu ka thlahin ka vêng leh ang e.
30:32 Vawiinah hian i ran rual chu ka va en chhuak vek ang a, berâm zînga a hângin a kah chik nuk leh a hângin a kah phoh phoh leh a varin a kah chik nuk leh a varin a kah phoh phohte chu chuta ta chu ka hruai hrang zêl ang: tin, tûn achina chutiang a lo piang apiangte chu ka hlawh tûr ni ang hmiang.
30:33 Chutichuan tûn achinah, i mithmuha awm ka hlawh kawng thuah i lo kal hun chuan, ka felna hian mi chhânsak mai ang: kêl zînga a vârin a kah phoh phoh loh leh, berâm zînga a hâng lo ka hnêna i hmuh apiang chu ka rûkah i ruat mai tûr a ni," a ti a.
30:34 Tin, Labana chuan, "Ngai teh, i sawi ang tak chu ni ang hmiang," a ti a.
30:35 Tichuan chu mi nî tak chuan kêlpa, a vâra ze tan leh a vârin a kah phoh phoh zawng zawng leh, kêlnu, a vârin a kah chik nuk leh a vârin a kah phoh phoh zawng zawng, a vâr tel apiang chu, berâm zînga a hâng zawng zawngte nên chuan a hruai hrang a, a fapate kutah a pe a;
30:36 tin, amah leh Jakoba kârah chuan ni thum kalah a awmtîr a; tin, Jakoba chuan Labana ran rual dang zawng zawng chu a thlah leh ta a.
30:37 Tin, Jakoban hriang leh vai umkhal leh thingse tiang a la a, a pil a khawk var thliah a, tiangahte chuan a var chi a tilang a.
30:38 Tin, a tiang pil khawhte chu ran rualten an rawn in thînna tui inna thlêngahte, tui luannaahte chuan, ran rualte hma zâwn zêlah a dah ta a; tin, tui in tûra an lo kal lai chuan an lo rai tan thîn a.
30:39 Tichuan ran rualte chu tiang zâwnahte chuan an rai tan a, a ze tan te, a ze chik nuk te, a ze phoh phoh te an rawn hring thîn a.
30:41 Tin, heti hi a ni a, ran chak deuhte chu a rai tan apiangin tiang zînga an rai tan tehihna tûrin, Jakoba chuan tui luannaah, ran mithmuhah chuan tiangte chu a dah thîn a;
30:42 amaherawhchu ran chu an tan a that loh chuan a dah thîn lo: chutichuan a no tantha lo deuhte chu Labana ta a ni zêl a, a chak deuhte chu Jakoba ta a ni zêl a.
30:43 Tichuan Jakoba chu nasa takin a lo pung a, ran rual, rual lian tak tak te, bâwihnu te, bâwihpa te, sanghâwngsei te, sabengtung te a lo nei ta a.
31:1 Tin, ani chuan Labana fapaten, "Jakoban kan pa ta zawng zawng chu a lâksak vek a, kan pa taa mi a ni, hêng ropuina zawng zawng hi a hmuh a ni," an tih thute a lo hre ta a.
31:2 Tichuan Jakoban Labana hmêl a en a, tin, ngai teh, tun hma lam angin a chungah a tha ta lo tih a hria a.
31:3 Tin, LALPA chuan Jakoba hnênah, "I thlahtute ramah leh i laichinte hnênah haw leh tawh rawh; i hnênah ka awm zêl dâwn nia," a ti a.
31:4 Tichuan Jakoba chuan mi a tîr a, Phûla a ran rual awmna lamah chuan Rakili leh Leaii chu a ko va,
31:5 tin, an hnênah, "In pa hmêl ka hmuhin, tun hma lam angin ka chungah a tha ta lo tih ka hria a; nimahsela ka pa Pathian chu ka hnênah a awm reng a ni.
31:6 Nangni pawhin in pa rawng hi ka tehihtâwpin ka bâwl tih in hria a.
31:7 Nimahsela in pa chuan mi bum a, ka hlawh hi vawi sâwm lai mi tihdanglamsak tawh a; nimahsela Pathianin ka pawi a khawih a phal lo a ni.
31:8 A ze chik nukte chu i hlawh a ni ang,' a tih leh, ran zawng zawng chuan a ze chik nukte an hring thîn a; tin, ' A ze tante chu i hlawh a ni ang,' a tih leh, ran zawng zawng chuan a ze tante an hring thîn.
31:9 Chutiangin Pathianin in pa rante chu a lâksak a, keimah mi pe ta a nih hi.
31:10 Tin, heti hi a ni a, rante chu an rai tan lai chuan, ka mumangah chuan ka han dâk a, tin, ngai teh, a pa, ran bawhtute chu, a ze tan te, a ze chik nuk te, a ze zeng zung te an ni tih ka hmu a ni.
31:11 Tin, ka mumangah chuan Pathian vântirhkohvin, 'Jakob' mi lo ti a: tin, keiin "Heta hi ka awm," ka ti a.
31:12 Tin, ani chuan, 'Han dâk la, en rawh, a pa, ran bawhtu zawng zawng saw, a ze tan te, a ze chik nuk te, a ze zeng zung te an nih saw: Labanan i chunga a thiltih zawng zawng hi ka hmu asin.
31:13 Kei hi, lungphuna sahriak i hnawihna, ka hnêna thu i tiamna Bethel, kha Bethel Pathian kha ka ni: tûnah tho la, he ram ata hi chhuak la, i pianna ramah chuan haw leh tawh rawh, a ti a" a ti a.
31:14 Tin, Rakili leh Leaii chuan an chhâng a, a hnênah, "Kan pa inah chuan kan tân chanvo leh ro khâwm tûr rêng a la awm cheu em ni?
31:15 Ani chuan mikhual ang lekin min ngai tawh a ni lawm ni? Min hralh a, kan man pawh a ei zo vek tawh si a.
31:16 Pathianin kan pa laka sum a lâksak zawng zawngte chu keimahni leh kan fate ta a nih hi: chutichuan Pathianin i hnêna a sawi apiang chu ti rawh khai," an ti a.
31:17 Tichuan Jakoba chu a tho va, a fapate leh a nupuite chu sanghâwngsei chungahte a chuantîr a;
31:18 tin, Kanaan rama a pa Isaaka hnêna kal tûrin a ran zawng zawng leh a sum khâwl khâwm zawng zawng, a ran hmuhte, Paddan-aram rama a khâwl khâwmte chu a kalpui ta vek a.
31:19 Tin, Labana chu a berâm hmul mêt tûrin a kal daih a: tin, Rakili chuan a pa milemte a rûksak a.
31:20 Tin, Jakoba chu Suri mi Labana hriat loh hlanin a kal ru ta daih a, a tlân bo tûr chu a hrilh lo va.
31:21 Chutichuan a neih zawng zawng nên chuan a tlânbo ta a: tin, a tho va, Luipui chu a kân a, Gilead tlâng lam chu hmachhawnin a pan zêl a.
31:22 Tin, a ni thum niah chuan Jakoba a tlân bo tih Labana chu an hrilh a.
31:23 Tichuan a unaute a hruai a, ni sarih kal a um a; Gilead tlangah chuan a umpha ta a.
31:24 Tin, Suri mi Labana hnênah chuan zân a mumangah Pathian a lo kal a, a hnênah, "Jakoba hnênah a chhia a tha engamah sawi lo tûrin fimkhur rawh," a ti a.
31:25 Tin, Labana chuan Jakoba chu a umpha ta a. Tin, Jakoba c huan a puan in chu tlangah a lo zar tawh a: tin, Labana pawhin a unaute nen chuan Gilead tlangah an zar ve ta a.
31:26 Tin, Labana chuan Jakoba hnênah, "I thiltih hi engti zia nge ni le, ka hriat loh hlâna i kal ruk daih a, chemsen bâwihte ang maia ka fanute i hruai bo hi?
31:27 Eng vângin nge arûka i tlân bo va, mi kal rûksan a, hlimna te nên, hla te nên, khuangtê te nên, tingtang te nên ka thlahna tûr chein mi hrilh loh va,
31:28 ka tute leh ka fanute ka fawh i phal loh ni? Atthlâk takin a ni, thil i tih ni.
31:29 Tichhe tehi che ka ni asin: nimahsela i pa Pathian chuan nizânah khân, 'Jakoba hnênah a chhia a tha a engamah sawi lo tûrin fimkhur rawh,' tiin mi bia a ni.
31:30 Tin, i pa in i ngaih êm êm avângin kal châk hle mah la, eng vangin nge ka Pathiante mi rûksak ni?" a ti a.
31:31 Tin, Jakoba chuan a chhâng a, Labana hnênah, "Ka hlauh avâng a ni: i fanute hi mi lâk luihsak dah ang e, ka ti a ni.
31:32 Tupawh i pathiante i hmuhna apiang chu an nung lo vang: kan unaute mithmuhah hian i ta ka hnêna awm chu en chiang la, la ta che," a ti a. Rakilin a lo ru tih Jakoban a hre si lo va.
31:33 Tin, Labana chu Jakoba puan inah te, Leaii puan inah te, bâwihnu pahnih puan inah te a lût zêl a; nimahsela a hmu lo va. Tin, Leaii puan in ata chu a chhuak a, Rakili puan inah chuan a lût leh a.
31:34 Tin, Rakili chuan milemte chu a lo la a, sanghâwngsei thuamhnaw zîngah a lo dah a, a lo thut hnan diam a. Tin, Labana chuan a puan in chhûng zawng zawng chu a dap vêl vek a, nimahsela a hmu lo va.
31:35 Tin, ani chuan a pa hnênah, "I hmaa ka thawh peih loh avâng hian, ka lalpa, thinur suh ang che; hmeichhe awm dân pângngai chu ka chunga a awm lai tak a ni si a," a ti a. Tichuan a zawng a zawng a, nimahsela milemte chu a hmu zo ta lo va.
31:36 Tin, Jakoba chu a thinur ta a, Labana chu a hau va: Jakoba chuan Labana hnênah, "Engnge ka bawhchhiata, engnge ka sualna, mi rawn ûm vak mai ni?
31:37 Ka bungrua zawng zawng i dap vêl pawhin, i in chhûng bungrua rêng rêng engnge i hmuh ni? Keini pahnih hi min ngaihtuah tehihna tûrin ka unaute leh i unaute hmaah hian dah rawh.
31:38 Hei kum sawmhnih zet i hnênah ka awm ta a; i berâmtepuite leh i kêlpuite chuan an note an hring sual ngai lo va, i berâm rual zînga a pate pawh ka ei ngai si lo va.
31:39 Ram sa sehte pawh i hnênah ka rawn thlen ngai lo va; keiin a bo ai chu ka tuar zâwk thîn a: chhûna ni sâ leh zâna rûk emaw ka rulh i phût thîn.
31:40 Hetiangin ka awm thîn; chhûna ni sâ leh zâna khaw vâwtin mi tihreawm êm êm thîn a; mut pawh ka hmu ngai thîn lo va.
31:41 Chûng kum sawmhnih chhûng zawng chu i inah ka awm a: i fanute pahnih hlawh tûrin kum sâwm leh kum li i rawng ka bâwl a, i rante hlawh tûrin kum rûk ka bâwl leh a: ka hlawh lah chu vawi sâwm lai i tidanglam si a.
31:42 Ka pa Pathian, Abrahama Pathian, Isaaka Tiha chu ka hnênah awm lo phei sela chu, tûnah pawh hian ruak ngawta mi hâwntîr ngei ngei tur i nih hi. Pathianin ka hreawmzia leh ka thawh rimzia chu a hmu a, nizanah chuan a zilh che a nih chu," a ti a.
31:43 Tin, Labana chuan a chhâng a, Jakoba hnênah, :Fanute hi keima fanu an ni a, naupangte hi keima naupang an ni a, rante hi keima ran an ni a, i hmuh zawng zawng hi keima ta vek an ni: vawiinah hian hêng ka fanute chungah leh an fa hrinte chungah hian engnge ka tih tehih ang?
31:44 Hawh teh, kei leh nang hian thu i thlung teh ang; chu chu kei leh nanga kârah hriatna ni rawh se," a ti a.
31:45 Tichuan Jakoba chuan lung a la a, lungphun atân a phun a.Tichuan Jakoba chuan lung a la a, lungphun atân a phun a.
31:46 Tin, Jakoban a unaute hnênah, lung la khâwm rawh u," a ti a; lung an la a, an tiang khâwm a: tin, lung tian khâwm kiangah chuan chaw an ei a.
31:47 Tin, Labana chuan chu lung tian khâwm chu Jegar-sahadutha a vuah a; Jakoba erawh chuan Galeed a vuah a.
31:48 Tin, Labana chuan, "He lung tian khâwm hi vawiinah hian kei leh nanga kârah hriatna a nih hi," a ti a. Chuvângin a hmingah chuan Galeed vuah a ni ta a.
31:49 Mizpa vuah a ni bawk a, Labanan, "Inthena kan awm hunin LALPA chuan min vêng tawn rawh se.
31:50 Ka fanute hi i tihretehih a, ka fanute lo hi nupui dangte i neih chuan, tumah kan hnênah an awm lo na a, en teh, Pathian chu kei leh nanga kârah hretu a ni," a ti si a.
31:51 Tin, Labana vêkin Jakoba hnênah, "He lung tin khâwm hi en la, keimah leh nangma inkâra he lung ka phun pawh hi en teh.
31:52 Pawi inkhawihsak tûrin keiin he lung tian khâwm hi pêlin i hnên lamah ka lo kal lo vang tih leh, nang pawhin he lung tian khâwm leh he pungphun hi pêlin ka hnên lamah i lo kal lo vang tih, he lung tian khâwm hi hriatna ni sela, he lungphun pawh hi hriatna ni bawk rawh se.
31:53 Abrahama Pathian, Nahora Pathian, an pa Pathian chuan kan kâra thu ngaihtuah rawh se," a ti leh a. Tin, Jakoba chuan a pa Isaaka Tiha chu chhâlin chhia a chham ta a.
31:54 Tin, Jakoban tlângah chuan inthawina a hlân a, a unaute chu chhang ei tûrin a ko va: tichuan chhang an ei a, tlângah chuan an riak ta hlawm a.
31:55 Tin, zîng takah Labana chu a tho va, a tute leh a fanute chu a fâwp a, mal a sâwm a: tin, Labana chu a kal a, ama awmna lamah a haw leh ta a.
32:1 Tin, Jakoba chu a kal ta zêl a, tin, Pathian vântirhkohten an lo tâwk a.
32:2 Tin, Jakoban anni chu a hmuh chuan, "Hêng hi Pathian pâwlho an ni," a ti a: tichuan chu mi hmun hmingah chuan Mahanaim a vuah a.
32:3 Tin, Jakoba chuan, Seir rama, Edom phûl lamah, a u Esuava hnênah chuan a hmaah zualkote a kaltîr a.
32:4 An hnênah, "Ka lalpa Esauva hnênah chuan heti hian in sawi tûr a ni, 'I chhiahhlawh Jakoban heti hian a ti a ni: Labana hnênah chuan ka mikhual a, tûn thlengin ka awm ta reng a;
32:5 bâwngpa te, sabengtung leh berâm te, bâwihpa leh bâwihnu te ka nei hlawm a; tichuan i mit ka tlun tehih nân ka lalpa hrilh tûrin mi ka rawn tîr a ni,' a ti," tiin anni chu thu a pe a.
32:6 Tin, zualkote chu Jakoba hnênah an lo kîr leh a, "I u Esauva hnên kan va thleng a, tin, mi zali rawn hruaiin hmuak tûr chein a lo kal nghe nghe asin," tiin an sawi a.
32:7 Chutichuan Jakoba chuan a hlau êm êm a, a mangang ta a: tichuan a hnêna mi awm te, berâm rual te, bâwng rual te, sanghâwngsei te chu pâwl hnihah a sem a;
32:8 "Esauva chu pâwl pakhat hnêna a lo kala a thah chuan, pâwl pakhat la awm chu an tlân bo tehi ang," a ti a.
32:9 Tin, Jakoba vêk chuan, "Aw, ka pu Abrahama Pathian, ka pa Isaaka Pathian, aw LALPA, 'I ram lamah leh i laichînte hnênah haw leh tawh rawh, tichuan ka titha ang che,' mi titu,
32:10 i chhiahhlawh chunga khawngaihna zawng zawng i lantîr leh thutak zawng zawng i lantîr zîngahte hian, a tênau ber pawh hmu tlâk ka ni lo ve; he Jordan lui hi ka tiang nên chauh ka kân a; tûnah zawng pâwl hnih zet ka lo nih tâk hi.
32:11 Khawngih takin ka u kut ata, Esauva kut ata ngei chu, mi chhanhim ang che: nunau chawpa mi rawn thah ka hlau si a.
32:12 Nangin, 'Ka ti tha ngei ngei ang chia, i thlahte chu tuifinriata tiau vaivut chhiar sên loh khawp hiala a tam angin ka siam ang e,' i ti a," a ti a.
32:13 Tin, chu mi zân chuan chutah chuan a riak ta a; tin, a neih zînga mi, kelpui zahnih leh kêlpa sawmhnih, berâmpui zahnih leh berâmpa sawmhnih, sanghâwngsei sâwr lai sawmthum an notê nên, bâwngpui sawmli leh bâwngpa sâwm, sabengtungpui sawmhnih leh sabengtung no sâwm, a u Esauva tân lâwmmanah a la hrang a.
32:14 Tin, chu mi zân chuan chutah chuan a riak ta a; tin, a neih zînga mi, kelpui zahnih leh kêlpa sawmhnih, berâmpui zahnih leh berâmpa sawmhnih, sanghâwngsei sâwr lai sawmthum an notê nên, bâwngpui sawmli leh bâwngpa sâwm, sabengtungpui sawmhnih leh sabengtung no sâwm, a u Esauva tân lâwmmanah a la hrang a.
32:15 Tin, chu mi zân chuan chutah chuan a riak ta a; tin, a neih zînga mi, kelpui zahnih leh kêlpa sawmhnih, berâmpui zahnih leh berâmpa sawmhnih, sanghâwngsei sâwr lai sawmthum an notê nên, bâwngpui sawmli leh bâwngpa sâwm, sabengtungpui sawmhnih leh sabengtung no sâwm, a u Esauva tân lâwmmanah a la hrang a.
32:16 Tin, chûngte chu pâwl tin ahrang theuhvin, a chhiahhlawhte kutah a kawltîr a; tin, a chhiahhlawhte hnênah chuan, "Ka hmaah kal kai ula, pâwl tin hi kâr neihtîr zêl rawh u," a ti a.
32:17 Tin, a hma hruaitu hnênah chuan, "Ka u Esauva chuan a tawh chia, 'Tu mi nge i nih? Khawiah nge i kal dâwn? i hmaa awmte hi tu ta nge? Tia a zawh hun che chuan,
32:18 I chhiahhlawh Jakoba ta an ni; ka pu Esau, i tân lâwmmanah a thawn che a nih hi; ngai teh, amah pawh kan hnungah sâwn a awm,' ti ang che," tiin thu a pe a.
32:19 Tin, a dawttu leh, a dawt lehtu leh, ran rual khalhtu dang zawng zawng hnênah pawh, "Esauva in hmuh hun chuan chutiang bawkin in sawi tûr a ni;
32:20 tin, 'Ngai teh, i chhiahhlawh Jakoba chu kan hnungah sâwn a awm, ti bawk ang che u," tiin thu a pe theuh va. "Lâwmman ka hmaa kal hianin a thin ka tidam ang a, chu mi hnuah chuan a hmêl ka hmu ang; tichuan mi lo lâwm mahna," a ti a ni.
32:21 Chutichuan lâwmman chu a hmaah chuan a kal kai ta a; ani erawh chu, chu mi zân chuan a pâwl zîngah chuan a riak ta a.
32:22 Tin, zânah chuan a tho va, a nupuite pahnih leh, a bâwihnute pahnih leh, a fa sâwm leh pakhatte chu a hruai a, Jabbok lui kaiah chua a kai ta a.
32:23 Tichuan anni chu a hruai a, lui chu a kaitîr a, a neih zawng zawng pawh a kaitîr bawk a.
32:24 Tin, Jakoba chu amah chauhvin a awm ta a; tin, mi pakhatin ani chu khawfîng chah thlengin a buan a buan a.
32:25 Tin, a hneh lo tih a inhriatin a malpui ruh chuktuahah chuan a khawihsak a, tichuan a buan lai chuan Jakoba malpui ruh chuktuah chu a lo pelhsawlh ta a.
32:26 Tin, ani chuan, "Mi thlah rawh, khawfing pawh a chah dâwn tawh hi," a ti a. Tin, ani chuan, "Mal mi sâwm loh chuan ka thlah lo vang che," a ti a.
32:27 Tin, ani chuan a hnênah, "I hming engnge ni?" a ti a. Tin, ani chuan, "Jakoba," a ti a.
32:28 Tin, ani chuan, "I hming chu Jakoba an ti tawh lo vang a, Israela an ti zâwk tawh ang; Pathian leh mihring i bei a, i hneh tawh si a," a ti a.
32:29 Tin, Jakoba chuan ani chu a zâwt a, "Khawngaih takin i hming mi hrilh rawh," a ti a. Tin, ani chuan, "Eng vângin nge ni ka hming mi zawh ni?", a ti a. Tin, chutah chuan mal a sâwmsak ta a.
32:30 Tin, Jakoba chuan chu mi hmun hmingah chuan Peniel a vuah ta a: "Pathian chu a hmai hma ngeiah ka hmu a, ka nunna hi zuah a ni si," a ti a ni.
32:31 Tin, Penuel a pelh lai chuan nî a lo chhuak a, amah chu a rawn chhun a, a malpui avâng chuan a lo bai ta a.
32:32 Chuvângin tûn thlengin Israela thlahte chuan malpui ruh chuktuaha khêl tha awm hi an ei ngai lo: Jakoba malpui ruh chuktuah chu a khel tha lai taka a khawih avângin.
33:1 Tin, Jakoba chu a han dâk a, tin, ngai teh, Esauva chu a hnêna mi zalite nên an lo kal a. Tichuan a fate chu Leaii hnênah te, Rakili hnênah te, Bâwihnu pahnih hnênah te a sem thliah a.
33:2 Tin, bâwihnute leh an fate chu a hmatâwng berah a dah a, Leaii leh a fate chu a dawtah a dah a, Rakili leh Josefa chu a hnung berah a dah a.
33:3 Tin, amah chu an hmaah chuan a kal a, a u bul a thlen hma chuan vawi sarih lei siin chibai a bûk a.
33:4 Tin, Esauva chu amah lâwm tûrin a tlân a, a pawm a, a ir a chuktuah a, a fâwp a: tin, an tap dûn ta a.
33:5 Tin, Esauva chu a han dâk a, hmeichhiate leh naupangte chu a hmu a; tichuan "I hruaite saw tute nge ni?" a ti a. Tin, ani chuan, "Pathianin khawngaih taka i chhiahhlawh a pêk a naupangte an nih saw," a ti a.
33:6 Chutichuan bâwihnute chu, anmahni leh an fate nên chuan an lo kal hnai a, an kûn a, chibai an bûk a.
33:7 Tin, Leaii pawh a fate nên chuan an lo kal hnai a, an kûn a, chibai an bûk ve a; tin, chu mi hnuah chuan Josefa leh Rakili chu an lo kal hnai a, an kûn a, chibai an rawn bûk bawk a.
33:8 Tin, Esauva chuan, "Ran rual ka tawh zozaite kha eng tizia nge ni?" a ti a. Tin, ani chuan, "Ka lalpa, i mit ka tlun theih nân ka ti a ni," a ti a.
33:9 Tin, Esauva chuan, "Kei pawhin ka ngah e; ka nau, i neih zawng zawng chu i ta ni rawh se," a ti a.
33:10 Tin, Jakoba chuan, "Ni lo ve, i mit ka thlun chuan, khawngaih takin ka l âwmman pêk che kha mi pawmsak rawh: Pathian hmêl hmu angin i hmêl ka hmu a, ka chungah i lâwm si a,
33:11 Pathianin min khawngaih avâng leh, ka ngah avâng hian khawngaih takin ka thil rawn pêk che kha pawm rawh," a a ti a. Tichuan a thlêm a thlêm a, a pawm ta a.
33:12 Tin, Esauva chuan, "Hawh, i kal ang, hma ka hruaisak ang che," a ti a.
33:13 Tin, ani chuan a hnênah, "Naupangte hi an la têt leh, berâm rual leh bâwng rual ka hnêna awmte hi no hruai an nih, ka lalpa, i hria e; ni khat chauh pawh an khalh chak lutuk chuan ran rual zawng zawng hi an thi mai ang.
33:14 Ka lalpa, khawngaih takin i chhiahhlawh hmaah hian kal la: kei chuan Seir tlângah, ka lalpa, i hnên ka thlen hma loh chuan, ka hmaa ran kal hi an kal theih tâwk ang zêl leh, naupangte kal theih tâwk ang zêlin, zawi muangin ka rawn chhawm zêl ang e," a ti a.
33:15 Tin, Esauva chuan, "Ka hnêna awm mi thenkhatte hi ka hnutchhiah tal ang che chu," a ti a. Tin, ani chuan, "Engah kher maw? Ka lalpa mit mi thluntîr mai rawh," a ti a.
33:16 Chutichuan Esauva chu chu mi nî vek chuan Seir tlâng lam panin a kîr leh ta a.
33:17 Tin, Jakoba chu Sukloth hmunah chuan a kal a, ama tân in a sa a, a rante tân bûkte a sa bawk a: chuvângin chu mi hmun hming chu Sukoth an ti ta a.
33:18 Tin, Jakoba chu Paddan-aram ram ata a lo kal chu thlamuang takin Sekem khua, Kanaan rama awm chu a thleng a, daikiangah chuan a puan in chu a zâr ta a.
33:19 Tin, a puan in zârna hmun chu, Sekema pa Hamora fate lakah, tangka zain a lei a.
33:20 Chutah chuan maichâm a siam a, a hmingah chuan El-elohe-Israela a vuah a.
34:1 Tin, Leaii fanu Dinaii, Jakoba a hrinsak chu, chu mi ram nulate hmu tûrin a va lêng chhuak a.
34:2 Tin, Hiv mi Hamora, chu mi ram lal fapa Sekema chuan ani chu a lo hmu a; tin, a man a, a mutpui a, a tlâwm ta a.
34:3 Tin, a rilru chu Jakoba fanu Dinaii chungah chuan a awm tlat a, chu nula chu a hmangaih a, ani chu tawngkam tha takin a bia a.
34:4 Tin, Sekema chuan a pa Hamora chu a bia a, "Chu nula chu nupuiah mi neihsak rawh," a ti a.
34:5 Tin, Jakoba chuan a fanu Dinaii chu Sekeman a tibawrhbâng tih a lo hria a; a fapate chu phûlah a ran zîngah an awm a: tichuan an lo hâwn hma loh chuan Jakoba chu a ngawi reng a.
34:6 Tin, Sekema pa Hamora chu Jakoba be tûrin a hnênah a kal a.
34:7 Tin, Jakoba fapate chuan an hriat veleh phûl atang chuan an lo hâwng ta a: tin, Jakoba fanu mutpuiin Israel-ho zînga thil sual atthlak tak, thil tih hauh loh tûr chu a tih tâk avângin an lungngai a, an thinur ta êm êm a.
34:8 Tin, Hamora chuan anmahni a bia a, "Ka fapa Sekema rilru chu in fanu chungah a awm tlat a: khawngaih takin nupuiah neihtîr ta che u.
34:9 Tichuan i innei tawn ang u; in fanute min neihtîr ula, kan fanute pawh nei bawk rawh u.
34:10 Tichuan kan hnênah in awm ang a; ram pawh hi a awm duai fo vang: hêngah hian awmin sumdâwng ula; hêngah hian lo intimuk rawh u," a ti a.
34:11 Tin, Sekema chuan nula pa leh a nutate hnênah, "Mi khawngaih rawh u, ka hnêna in sawi apiang ka pe zêl ang che u.
34:12 Man leh thilpêk chu engzât pawh ngên ula, in tih ang zêlin ka pe ang che u: engpawh ni sela, nula chu nupuiah mi neihtîr phawt mai rawh u," a ti a.
34:13 Tin, Jakoba fapate chuan an farnu Dinaii chu a tihbawrhbânsak avângin, Sekema leh a pa Hamora chu ngamthlêmnain an chhâng a, an sawi ve a,
34:14 an hnênah, "He thilserh tan lo mi, kan farnu pêk hi-kan ti thei lo vang; chu chu kan tân hmingchhiatna tûr a ni si a:
34:15 hetianga in tiam chauh hian in thu ang chu kan remti ang: in zînga mipa tawh phawt chuan serh tanin keimahni angin awm ula;
34:16 chutichuan kan farnute kan neihtîr ang che u a, keini pawhin in fanute kan nei bawk ang a, tin, in hnênah kan awm ang a, chi khat kan lo ni dâwn nia.
34:17 Nimahsela serh tan kawnga kan thu in zawm dâwn loh chuan kan fanu chu kan hruai ang a, kan kal mai ang," an ti a.
34:18 Tin, an thu chuan Hamora leh Hamora fapa Sekema chu a tilâwm a.
34:19 Tichuan tlangval chuan Jakoba fanu chu a duh hle avângin, chu thil chu rei rial lovin a ti ta mai a: ani chu a pa chhûngte zawng zawng zînga mite zah ber a ni a.
34:20 Tin, Hamora leh a fapa Sekema chuan an khaw kulh kawngkhâr chu an thleng a, an khuate chu an bia a,
34:21 "Saw mite saw min rem takin an awm a, chuvângin he ramah hian awmin, hêngah hian sumdawng rawh se; ngai teh u, an tân pawh ram hi a zau tâwk si a; an fanute saw nupuiahte nei ila, kan fanute pawh i neihtîr bawk ang u.
34:22 Nimahsela chi khat kan lo nihna tûra kan hnêna awm chu hetianga kan tiam chauh hian saw mite sâwn min remtihpui dâwn a ni, serh tan an ni angin kan zînga mipa tawh phawt chu serh tan lo ni ve ila.
34:23 An ran te, an sum te, an sa zawng zawng te kan ta a ni vek dâwn lâwm ni? An thu hi i remtihpui mai ang u, tichuan kan hnênah an awm dâwn nia," an ti a.
34:24 Tin, Hamora leh a fapa Sekema thu chu a khaw kulh kawngkhâra chhuak zawng zawngte chuan an zâwm a; a khaw kulh kawngkhâra chhuak zawng zawng, mipa tawh phawt chuan serh an tantîr ta vek a.
34:25 Tin, heti hi a ni a, a ni thum niah, an nat lai tak chuan Jakoba fapate zînga mi pahnih, Dinaii nuta Simeona leh Levia chuan, an khandaih keng ve vein, a rûkin khua chu an bei a, mipa zawng zawng chu an that zo piar a.
34:26 Tichuan Hamora leh a fapa Sekema chu khandaih hriamin an that a, Sekema in ata Dinaii chu an hruai chhuak ta a.
34:27 Jakoba fapateho chuan an mi thahte chu an va nangchîng a, an farnu chu an tihbawrhbânsak avângin khua chu an rawk ta a.
34:28 An berâm rualte, an bâwng rualte, an sabengtungte, an khuaa thil awm te, an lova thil awmte chu an lâksak a;
34:29 an sum zawng zawng leh an fanau tê tête leh an nupuite zawng zawng in chhûnga awm apiangte chu an man a, an rawk bawk a.
34:30 Tin, Jakoban Simeona leh Levia hnênah chuan, "Nangnin he rama awmte zînga Kanaan-ho leh Periz-hote zîngah hian, huat mi phurhtîrin mi timangang hle a ni: kei tlêm tê ka nih avâng hian mi bei tûrin an inpunkhâwm ang a, mi that mai ang; kei leh ka chhûngte nên hian," a ti a.
34:31 Tin, anni chuan, "Kan farnu hi nawhchizuar tih angin a ti tûr em ni ang?" an ti a.
35:1 Tin, Pathianin, Jakoba hnênah chuan, "Tho la, Bethel-ah chho la, chutah chuan awm rawh: tin, i u Esauva hnên ata i tlân bo laia i hnêna inlâr Pathian tân khân chutah chuan maichâm siam rawh," a ti a.
35:2 Tichuan Jakoban a chhûngte leh a hnêna awm zawng zawngte hnênah chuan, "In zinga mi dang Pathian awmte chu dah bo daih ula, intithianghlimin in silhfênte thlâk rawh u:
35:3 tho ila, Bethelah i chho vang u; tichuan ka mangan laia mi chhâng a, ka kalnaa ka hnêna awm zêl Pathian tân khân maichâm ka siam dâwn nia," a ti a.
35:4 Tichuan mi dang pathian an kuta awm zawng zawng leh an benga bengbeh an buh zawng zawng chu Jakoba an pe a; tin, Jakoba chuan Sekem khaw kianga sasaw hnuaiah chuan a thukru ta a.
35:5 Tin, an kal a: an vêl khuate chuan an lo hlau nasa ta êm a, Jakoba fapate chu an ûm ta lo va.
35:6 Chutichuan Jakoba chuan Kanaan rama Luz khua chu a thleng a, amah leh a hnêna awm zawng zawngte nên (Luz chu Bethel a ni a).
35:7 Tin, chutah chuan maichâm a siam a, a u hnên ata a tlân bo lai khân chutah chuan Pathian a hnêna a inlâr avângin a hmun chu El-Bethel a ti ta a.
35:8 Tin, Rebeki awmtu Debori chu a thi a, Bethel hnuaia sasaw hnuaiah chuan an phûm a: sasaw hming chu Allon-bakuth an ti ta a.
35:9 Tin, Jakoba chu Paddan-aram ram atanga a lo hâwnin Pathian a hnênah a inlâr leh a, mal a sâwm a.
35:10 Pathian chuan a hnênah, "I hming hi Jakoba a ni a; i hming chu Jakoba an ti tawh lo vang, I hming chu Israela a ni zâwk ang," a ti a: tichuan a hmingah chuan Israela a ti ta a.
35:11 Tin, Pathian vêkin a hnênah, "Kei, Pathian Engkimtitheia ka ni: chi tam tak thlahin lo pung rawh; i thalbe atangin lalte pawh an lo la chhuak bawk ang;
35:12 tin, Abrahama leh Isaaka ram ka pêk hi ka pe ang che, i awm loh hnua i thlahte pawh ram hi ka pe zêl ang," a ti a.
35:13 Tin, Pathianin a mah a biakna hmun atang chuan Jakoba chu a chhosan ta a.
35:14 Tin, a biakna hmunah chuan Jakoban englo a phun a (lung a ni a phun ni): a chungah chuan thilhlan, in mi, a leih a, a chungah sahriak a leih bawk a.
35:15 Tin, Jakoba chuan Pathianin amah a biakna hmun hmingah chuan Bethel a vuah a.
35:16 Tin, Bethel atang chuan an kal a; tin, Ephrath khaw thlenna tûr chu hla fe a la ni a; tin, Rakili chuan nau a vei a, na takin a vei ta a.
35:17 Tin, heti hi a ni a, na taka a vei laiin nau chhar mi chuan, "Hlau suh; fapa dang i nei dâwn a nih hi," a ti a.
35:18 Tin, heti hi a ni a, a thlarau a chhuah dâwn laiin (a thi ta si a) a hmingah chuan Benonia a sa a: a pa erawh chuan Benjamina a sa a.
35:19 Tichuan Rakili chu a thi a, Ephrath khua kawngah chuan an phûm a (Ephrath khua chu Bethlehem khua a ni).
35:20 Tin, a thlân chungah chuan Jakoban lung a phun a: chu chu tûn thlengin Rakili thlân Lungphun a la ni.
35:21 Tin, Israela chu a kal zêl a, Migdol Eder piahah chuan a puan in a zar ta a.
35:22 Tin, heti hi a ni a, Israela chu chu mi ramah chuan a awm laiin Reubena chuan a pa hmei Bilhaii chu a va mutpui a: tin, Israela chuan chu chu a hre ta a.Tin, Jakoba fapate chu sâwm leh pahnih an ni a:
35:23 Leaii fapate chu Reubena (Jakoba fa tîr) te, Simeona te, Levia te, Juda te, Isakara te, Jebuluna te an ni a:
35:24 Rakili fapate chu Josefa leh Benjamina an ni a:
35:25 tin, Rakili bâwihnu Bilhaii fapate chu Dana leh Napthalia an ni a:
35:26 tin, Leaii bâwihnu Zilpaii fapate chu Gada leh Asera an ni a: chûng chu Jakoba fapa, Paddan-aram rama a neihte kha an ni.,
35:27 Tin, Jakoba chuan Kiriath-araba khuaa Abrahama leh Isaaka awmna Mamre-a a pa Isaaka hnên chu a thleng ta a. (Kiriath-arba khua chu Hebron a ni).
35:28 Tin, Isaaka dam chhûng chu kum 180 a ni a.
35:29 Tin, Isaaka chuan a thlarau a thlah a, upa tak, tar kûna damin a thi a, a chipuite hnênah hruaiin a awm ve ta a: tin, a fapa Esauva leh Jakoba chuan an phûm ta a.
36:1 Tin, hêng hi Esauva thlahte chu an ni (Esauva chu Edoma a ni).
36:2 Esauva chuan a nupui te chu Kanaan rama nula zînga mi a ni, a neih ni; Hit mi Elona fanu Adai leh,Hiv mi Zibeona tunu, Anaa fanu Oholibâmi te chu an ni;
36:3 Ismaela fanu, Nebaiotha fanu Basemathi nên chuan.
36:4 Tin, Adai chuan Eliphaza chu Esauva a hrinsak a; Besemathi chuan Reuela a hring a;
36:5 Oholibâmi chuan Jeusa leh Jalama leh Kora a hring a: chûng chu Esauva fapa, Kanaan rama a neihte an ni.
36:6 Tin, Esauva chuan a nupuite leh, a fapate leh, a fanute leh a ina mi zawng zawng leh a rante leh a sa zawng zawng leh, a sum zawng zawng, Kanaan rama a hmuhte chu a chhawm a, a nau Jakoba hnên ata chu ram dangah a kal ta daih a.
36:7 An thil neihte chu a nasa lûtuk a, an awm dûn thei lo a ni; an rante avângin an mikhualna ram chuan a daih ta si lo va.
36:8 Tichuan Esauva chu Seir tlângah chuan awm ta a: Esauva chu Edoma a ni a.
36:9 Tin, hêng hi Seir tlânga Edom-ho thlahtu Esauva thlahte chu an ni:
36:10 hêng hi Esauva fapateho hming chu a ni: Eliphaza, Esauva nupui Adai fapa leh Reuela, Esauva nupui Besemathi fa hi.
36:11 Tin, Eliphaza fapate chu Temana te, Omara te, Zephova te, Gatama te, Kenaza te an ni.
36:12 Tin, Timnaii chu Esauva fapa Eliphaza hmei a ni a: ani chuan Eliphaza chu Amaleka a hrinsak a: chûng chu Esauva nupui Adai thlahte chu an ni.
36:13 Tin, hêng hi Reuela fapate chu an ni; Nahatha leh Zera te, Sama leh Miza te hi: chûng chu Esauva nupui Besemathi thlahte chu an ni.
36:14 Tin, hêng hi Zibeona tunu Ana fanu Esauva nupui Oholibâma fapate chu an ni: ani chuan Esauva chu Jeusa leh Jalama leh Kora chu a hrinsak a.
36:15 Hêng hi Esauva fapate zînga a hotute chu an ni: Esauva fa tîr Eliphaza fapate hi; hotu Temana te, hotu Omora te, hotu Zephova te, hotu Kenaza te,
36:16 hotu Kora te, hotu Gatama te, hotu Amaleka te hi: chûng chu Edom rama Eliphaza laka chhuak hotute chu an ni; chûng chu Adai thlahte chu an ni.
36:17 Tin, hêng hi Esauva fapa Reuela thlahte chu an ni; hotu Nahatha te, hotu Zera te, hotu Sama te, hotu Miza te hi: chûng chu Edom rama Reuela laka chhuak hotute chu an ni; chûng chu Esauva nupui Basemathi thlahte chu an ni.
36:18 Tin, hêng hi Esauva nupui Oholibâmi thlahte chu an ni, hotu Jeusa te, hotu Jalam te, hotu Kora te hi: chûng hotute chu Ana fanu Esauva nupui Oholibâmi thlahte chu an ni.
36:19 Chûng chu Esauva fapate chu an ni, chûng chu an zînga hotute chu an ni: Esauva chu Edoma a ni.
36:20 Hêng hi Hor mi Seira fapa, chu rama awmte chu an ni; Lotana te, Sobala te, Zibeona te, Ana te,
36:21 Disona te, Ezera te, Disana te hi: chûng chu Edom rama Seira fa Hor-ho laka chhuak hotute chu an ni.
36:22 Tin, Lotana fate chu Hora leh Hemama an ni; Lotana farnu chu Timnai a ni.
36:23 Tin, hêng hi Sobala fate chu an ni; tin, Alvana te, Manahatha te, Ebala te, Sephova te, Onama te hi.
36:24 Tin, hêng hi Zibeona fate chu an ni; Aia leh Ana hi: he Ana hi a ni, a pa Zibeona sabengtungte a thlah laia thlalêra tuilumkhurte hmu chhuaktu kha ni.
36:25 Tin, hêng hi Ana fate chu an ni: Disona leh Ana fanu Oholibâmi hi.
36:26 Tin, hêng hi Disona fate chu an ni; Hemdana te, Esbana te, ithrana te, Cherana te hi.
36:27 Hêng hi Ezera fate chu an ni; Bilhana te, Zaavana te, Akana te hi.
36:28 Hêng hi Disana fate chu an ni; Uza leh Arana hi.
36:29 Hêng hi Hor-ho laka chhuak hotute chu an ni; hotu Lotana te, hotu Sobala te, hotu Zibeona te, hotu Ana te,
36:30 hotu Disona te hi: hotu Ezera te, hotu Disana te hi: chûng chu Seir rama an hotu dân anga Hor-ho laka chhuak hotute chu an ni.
36:31 Hêng hi lal rêng rêngin Israela thlahte chunga ro an rêl hmaa, Edom rama rorêltu lalte chu an ni.
36:32 Tin, Beora fapa Bela chuan Edom ramah ro a rêl a; a khawpui hming chu Dinhaba a ni.
36:33 Tin, Bela chu a thi a, Bozra khuaa mi Zera fapa Jababa chuan a aiawhin ro a rêl ta a.
36:34 Tin, Jobaba chu a thi a, timan-ho rama mi Husama chuan a ai awhin ro a rêl ta a.
36:35 Tin, Husama chu a thi a, Bedada fapa Hadada, Moab phûla Midian-ho thattu khân a aiawhin ro a rêl ta a: a khawpui hming hu Avith a ni.
36:36 Tin, Hadada chu a ti a, Masreka mi Samla chuan a aiawhin ro a rêl ta a.
36:37 Tin, Samla chu a thi a, Luipui kama Rehoboth khuaa mi Saula chuan a aiawhin ro a rêl ta a.
36:38 Tin, Saula chu a thi a, Akbora fapa Baalhanana chuan a aiawhin ro a rêl ta a.
36:39 Tin, Akbora fapa Baalhanana chu a thi a, Hadara chuan a aiawhin ra a rêl ta a: a khawpui hming chu Pau a ni; a nupui hming chu Mehetabeli a ni a, ani chu Mezahaba fa Matredi fanu chu a ni.
36:40 Tin, hêng hi an chhûngkua ang zêl leh an hmun ang zêl leh an hming ang zêlin Esauva thlah hotute hming chu a ni; hotu Timna te, hotu Alva te, hotu Jethetha te.
36:42 ,43 Hotu Magdiela te, hotu Irama te hi: chûng chu an ram neihah chuan an awmna ang zêlin Edoma thlah hotute chu an ni: chu Esauva chu Edom-ho thlahtu chu a ni.
36:43 ,42 Hotu Magdiela te, hotu Irama te hi: chûng chu an ram neihah chuan an awmna ang zêlin Edoma thlah hotute chu an ni: chu Esauva chu Edom-ho thlahtu chu a ni.
37:1 Tin, Jakoba chu a pa mikhualna ram, Kanaan ramah chuan a awm ta a.
37:2 Hêng hi Jakoba thlahte chanchin a ni. Josefa chu kum 17 mi a nihin, a ute nên ran rual an thlah a; ani chu naupang a la ni a, a pa nupuite Bilhaii leh Zilpaii fapate hnênah a awm a: tin, Josefa chuan an sual thuthang an pa hnênah a thlen a.
37:3 Tin, Israela chuan Josefa chu a tar lam fa a nih avângin, a fate zawng zawng ai chuan a hmangaih zâwk a: tichuan kawrfual ze hrang hranga zia a siamsak a.
37:4 Tin, an pa chuan ani chu a ute zawng zawng aiin a hmangaih zâwk tih a ute chuan an lo hre ta a; tichuan ani chu an haw ta hle a, tawng kam tha rêng rêng a chungah an rawlh thei ta lo va.
37:5 Tin, Josefa chuan mumang a nei a, a ute hnênah chuan a hrilh a: tichuan ani chu an haw lehzual ta a.
37:6 Tin, ani chuan an hnênah, "Khawngaih takin ka mumang thu hi ngaithla teh u:
37:7 ngai teh u, lovah chuan buhphalte kan lo têl a, tin, ngai teh u, ka buhphal chu a lo tho va, a ding ta luah a; tin, ngai teh u, in buhphalte chuan an rawn hual vêl a, ka buhphal chu chibai an bûk hlawm a," a ti a.
37:8 Tin, a ute chuan a hnênah, "Nang tehchai hian kan chungah ro i rêl tehlul ang maw? Nang tehchai hian kan chungah thu i nei tehlul ang maw?" an ti a. Tichuan a mumang avâng leh a thusawi avâng chuan amah chu an haw lehzual sauh va.
37:9 Tin, mumang dang a nei leh a, a ute chu a hrilh leh a, "Ngai teh u, mumang ka nei leh ta a; ngai teh u, nî te, thla te, arsi sâwm leh pakhatte khian chibai mi lo bûk zuk nia maw le," a ti a.
37:10 Tin, a pa chu a hrilh a, a uteho pawh; tichuan a pa chuan a zilh a, a hnênah, "Mumang i neih hi eng mumang nge maw ni? Kei leh i nu leh i ute hian lei siin chibai kan rawn bûk tehlul dâwn che maw?" a ti a.
37:11 Tin, a uten ani chu an îtsîk a; a pa erawh chuan a thusawi chu a rilruin a vawng reng a.
37:12 Tin, a ute chu Sekem-ah chuan an pa ran rual chu thlahin an kal a.
37:13 Tin, israel chuan Josefa hnênah, "I uten Sekem-ah alâwm maw ran rual chu an thlah? Lo kal teh, an hnênah ka tîr ang che, a ti a. Tin, ani chuan a hnênah mi tîr ta che," a ti a.
37:14 Tin, ani chuan a hnênah, "Va kal ta la, i ute chu an dam emaw, ran rualte pawh an dam emaw va chian ta la, chanchin min rawn hrilh leh ang che," a ` ti a. Chutichuan Hebron ruam ata chu a tîr chhuak a, tin, ani chuan Sekem chu a va thleng a.
37:15 Tin, mi tuin emaw amah chu a hmu a, ngai teh, phulah chuan a vak vak a: tichuan mi chuan, "Engnge i zawn le?" tiin a zâwt a.
37:16 Tin, ani chuan, "Ka ute ka zawng a ni: khawngaih takin ran rual an thahna chu mi hrilh teh khai," a ti a.
37:17 Tin, mi chuan, "Heta tangin an chhuah tak kha, 'Dothan-ah i kal ang u,' an tih chu ka hria," a ti a. Dothan-ah chuan a va hmu a.
37:18 Tin, anni chuan hla tak atangin an lo hmu a, tichuan an kiang hnai a thlen hmain, amah thah thu an phiar ta a.
37:19 ,20 Tin, "En teh u, mang neia chu a lo kal saw. Haw u, that ila, khuarkhurum pakhatah i thlâk ang u khai, tin, 'Sakawlhin a seh ta,' kan ti dâwn nia; tichuan a mangte chu engtin nge a awm kan la hre mai ang," an inti hlawm a.
37:20 ,19 Tin, "En teh u, mang neia chu a lo kal saw. Haw u, that ila, khuarkhurum pakhatah i thlâk ang u khai, tin, 'Sakawlhin a seh ta,' kan ti dâwn nia; tichuan a mangte chu engtin nge a awm kan la hre mai ang," an inti hlawm a.
37:21 Tin, Reubena chuan chu chu a lo hria a, an kut ata a chhanchhuak a; "A thah êm chu i that suh ang u," a ti a.
37:22 Tin, Reubena vêk chuan a pa hnêna a hruai lehna tûrin an kut ata chu a chhanchhuah theih nan an hnênah chuan, "Thisen chu chhuah suh u; thlalêra khuarkhurumah hian thlâk ula, kut zawng a chungah thlâk suh u," a ti a.
37:23 Tin, heti hi a ni a, Josefa chuan a ute hnêna va thlen chuan, Josefa chu a kawrfual, a kawrfual ze hrang hranga zia a hâk chu an lo hlihsak a;
37:24 tin, an hruai a, khuarkhurumah chuan an thlâk ta a: khuarkhurum chu a ruak a, tui awm tawh lo a ni a.
37:25 Tin, chaw ei tûrin an han thu hlawm a: tin, an han dâk a, an en a, tin, ngai teh, ismael khualzinho Gilead ram atanga an sanghâwngseia englo rimtui leh thing hnai damdawi leh murra phura Aigupta rama zuk kal tûrte an lo kal a.
37:26 Tin, Juda chuan a unaute hnênah, "Kan nau kan thah a, a thisen chhuak kan zêp chuan engnge hnênhnânna awm ang?
37:27 Hawh u, a chunga kut thlâk lovin, ismael-ho hnênah sâwn i hralh zâwk ang u; amah hi kan nau, kan tisa ngei a ni si a," a ti a. Tin, a unaute chuan a thu chu an zâwm ta a.
37:28 Tin, Midian-ho sumdâwngte an lo kal a; tichuan Josefa chu khuarkhurum ata chu an kai chhuak a, ismael-hote hnênah chuan, Josefa chu tangka sawmhnihah an hralh ta a. Tin, Jasefa chu Aigupta ramah an hruai ta a.
37:29 Tin, Reubena chu khuarkhurumah a lo kal leh a, tin, ngai teh, Josefa chu khuarkhurumah chuan a lo awm ta lo va; tichuan a silhfênte a pawt thlêr ta a.
37:30 Tin, a naute hnênah a kal leh a, "Taitea kha a awm ta lo; kei hi khawiah nge ka kal tâk ang le aw?" a ti a.
37:31 Tin, Josefa kawrfual chu an la a, kêlpa an talh a, a thi-ah chuan kawrfual chu an hnim a:
37:32 tin, kawrfual ze hrang hranga zia chu an thawn a, an pa hnênah chuan an rawn la a; tin, "Hei hi kan hmu ngawt a, i fapaa kawrfual a ni nge ni lo en teh," an ti a.
37:33 Tin, ani chuan a lo hre mai a, "Ka fapaa kawrfual a nih hi; sakawlhin a seh ta zuk nia le; Josefa chu matheilovin pawh sawm vekin a awm a ni ngei ang," a ti a.
37:34 Tichuan Jakoba chuan a silhfênte a pawt thlêr a, saiip puan a fêng a, ni rei tâk a fapa chu a sûn a.
37:35 Tin, a fapate zawng zawng leh a fanute zawng zawng chu amah thlamuan tûrin an tho va; nimahsela ani chuan thlamuan a duh lo va; "Lusûn chungin thlânah ka fapa hnênah chuan ka liam dâwn e," a ti a. tichuan a pa chu amah ngaiin a tap thîn a.
37:36 Tin, Midian-ho chuan Josefa chu Aigupta ramah an luhpui a, Pharaoa hnuaia hotu pakhat, vêngtu pâwl hotu Potiphara hnênah chuan an hralh a.
38:1 Chu mi lai chuan heti hi a ni a, Juda chu a unaute hnên ata a chhuak a, Adullam mi pakhat a hming Hira chu a zuk bêl ta a.
38:2 Tin, Juda chuan chutah chuan Kanaan mi pakhat a hming Sua fanu a hmu a; tin, ani chu a nei a, a pâwl ta a.
38:3 Tichuan a rai a, fapa a hring a; tin, Judan a hmingah chuan Era a sa a.
38:4 Tin, a rai leh a, fapa a hring leh a; tin, a nuin a hmingah chuan Onana a sa a.
38:5 Tin, fapa a hring leh pek a, a hmingah chuan Sela a sa a: chu mi chu a hrin lai chuan Juda chu Chezeb khuaah a awm a.
38:6 Tin, Juda chuan a fa tîr Era chu nupui a neihsak a, a hming chu Tamari a ni a.
38:7 Tin, Juda fa tîr Era chu LALPA mithmuhin mi sual a ni a; tichuan LALPAN ani chu a tihlum ta a.
38:8 Tin, Juda chuan Onana hnênah, "I u nupui chu pâwl la, pasalte unau tih tûr chu tihsak la, i u tân chuan chi thlahsak rawh," a ti a.
38:9 Tin, Onana chuan chi thlah tûr chu ama thlah a ni dâwn lo tih a hria a; tichuan heti hi a ni a, a u nupui a pâwl apiangin, a u tân chi a thlahsak lohna tûrin leiah chuan a titla thîn a.
38:10 Tin, a thiltih dân chu LALPA mithmuhah chuan sual tak a ni a: tichuan ani pawh chu a tihlum ta a.
38:11 Tin, Juda chuan a monu Tamari hnênah chuan, "Ka fapa Sela hi a puitlin hma loh chuan i pa in lamah pasal nei lovin lo awm rih ang che," a ti a. "Chutilochuan ani pawh hi a ute angin a thi dah ang e," a ti a ni. Tichuan Tamari chu a pa in lamah chuan a va awm ta a.
38:12 Tin, a nakinah chuan Sua fanu Juda nupui chu a thi a; tin, Juda chuan a ngaih a lo reh a, Timna khuaah a berâm hmul mêttute hnên lamah chuan amah leh a thian Adullam mi Hira chu an chho ta a.
38:13 Tin, miin Tamari chu, "I pu chu a berâm hmul mêt tûrin Timna khuaah a chho dâwn," tiin an hrilh a.
38:14 Tichuan ani chu a pasal sûnna silhfênte chu a hlîp a, inkhuhna puanin a inkhuh a, a intuam tlat a, Timna khaw kawnga Enaim kulh kawngkâah chuan a lo thu a; Sela chu a puitling tawh si a, a pa chuan nupuiah a neihsak lo zo a ni tih a hria a ni.
38:15 Tin, Juda chuan ani chu a hmuh chuan nawhchizuarah a ruat a; a hmai a inkhuh tlat si a.
38:16 Tichuan kawng sîra hmeichhe lam chu a va pan a, "Hawh, khawngaih takin i mu dûn ang," a ti a: a mo kha a ni tih a hre si lo va. Tin, ani chuan, "Mi mutpui chuan engnge mi pêk ang?" a ti a.
38:17 Tin, ani chuan, "Ran rual zînga mi kêlno ka thawn ang che," a ti a. Tin, ani chuan, "Chu chu i rawn thawn hmaa lo hrên tûr eng emaw tal mi pe ang em?" a ti a.
38:18 Tin, ani chuan, "Hrên têr engnge ka pêk ang che?" a ti a. Tin, ani chuan, "I hming nemna leh i hrui, i tiang ken nên khân," a ti a. Tichuan a pe a, a mutpui ta a, tin a lakah chuan fa a pai ta a.
38:19 Tin, a tho va, a inkhuhna puan chu a hlîp a, a hmeithaina silhfênte chu a inbel leh ta a.
38:20 Tin, a thil hrên chu hmeichhe kut ata la tûrin a thianpa Adullam mi kutah chuan kêl no chu a thawn a: nimahsela ani chuan amah chui a va hmu zo si lo va.
38:21 Chutichuan hmeichhe awmna hmuna mite hnênah chuan, "Khawng sîra Enaim nawhchizuar awm kha khawiah nge a awm tâk?" tiin a zâwt a. Tin, anni chuan, "Nawhchizuar rêng rêng hetah an awm lo ve," an ti a.
38:22 Tin, Juda hnêna chuan a kîr leh a, "Amah chu ka hmu zo lo, a hmuna mite pawhin, 'Nawhchizuar rêng rêng hetah an awm lo,' an ti bawk a," a ti a.
38:23 Tin, Juda chuan, "Nei hlen mai rawh se, chutilochuan kan mualpho dah ang e; ngai teh, he kêl no hi ka thawn a, amah i hmu zo si lo va," a ti a.
38:24 Tin, thla thum emaw lai chinah chuan miin Juda chu, "I monu Tamari chuan tlangvâl a ngai a; chu lo pawh chu, ngai teh, sâwn a pai nghe nghe asin," tiin an hrilh a. Tin, Juda chuan, "Hruai chhuak ula, hâlhlumin awm rawh se," a ti a.
38:25 Tin, an hruai chhuah chuan Tamari chuan, "Hêng thil neitupa lakah hian a ni, nau ka pai ni," tiin a pu hnênah chuan mi a tîr ta a: amah vêkin, "Khawngaih takin hêng hming nemna te, hrui te, tiang te hi tu ta nge ni, en chiang teh khai," a ti bawk a.
38:26 Tin, Juda chuan chûng thil chu a ta a ni tih a lo hria a, "Ani chu ka aiin a fel zâwk a ni; ka fapa Sela ka neihtîr ta si lo va," a ti a. Tin, Juda chuan a ni chu a pâwl leh ta hauh lo va.
38:27 Tin, nau a vei lai chuan heti hi a ni a, ngai teh, a chhûlah chuan phîr an lo awm a.
38:28 Tin, heti hi a ni a, nau a vei chuan pakhat chuan a kut a rawn zen chhuak a: tichuan nau chhar mi chuan, "Hei hi a chhuak hmasa zâwk a nih hi," tiin a chelh a, a kutah chuan la sen a buntîr a.
38:29 Tin, heti hi a ni a, a kut chu a lâk luh leh lai chuan, ngai teh, a unau chu a lo chhuak ta a: tichuan nau chhar mi chuan, "Engati nge chhuahna i insiam ni?" a ti a, chuvângin a hmingah chuan Pereza an sa a.
38:30 Tin, chu mi hnuah chuan a unau, a kuta la sen bun kha a lo chhuak leh a: a hmingah chuan Zera an sa a.
39:1 Tin, Josefa chu Aigupta ramah an hruai chhuk a; tin, Pharaoa hnuaia hotu pakhat, vêngtu pâwl hotu, Aigupta mi, Potiphara chuan chuta rawn hruai chhuktu Ismael-hote kut ata chu a lei ta a.
39:2 Tin, LALPA chu Josefa hnênah a awm a, tichuan ani chu mi vânnei tak a ni a; tin, a pu Aigupta mi inah chuan a awm a.
39:3 Tin, a pu chuan LALPA chu a hnênah a awm a, a thiltih apiang LALPAN a kutah a hlawhtlintîr tih a lo hre ta a.
39:4 Tichuan Josefa chuan a pu mit a tlung a, a rawng a bâwl thîn a: tin, ani chuan a chhûngte chungah chuan hotuah a siam a, a neih zawng zawng a kutah a dah ta vek a.
39:5 Tin, heti hi a ni a, inah chuan hotuah a siam a, a neih zawng zawng chunga hotua a siam a chinah chuan Josefa avângin LALPA chuan Aigupta mi chhûngte chu mal a sâwm ta a; in lam leh ram lama a neih zawng zawng chu LALPAN mal a sâwm thîn a.
39:6 Tichuan a neih zawng zawng chu Josefa kutah a dah tlat a, a hnêna thil awm rêng rêng chu a hriatpui hauh lo va, ama chaw ei chauh lo chu a hre lo. Tin, Josefa chu mi tlâwntlai tha tak a ni a, a hmêl pawh a tha hle a.
39:7 Tin, chûng hnuah chuan heti hi a ni a, a pu nupui chuan Josefa chu a ngaihmêlh a; tin, "Mi mutpui rawh," a ti a.
39:8 Ani erawh chuan a duh lo va, a pu nupui hnênah chuan, "Ngai teh, ka pu chuan he inah hian ka hnênah eng eng nge awm a hre si lo va, a neih zawng zawng ka kutah hian a dah vek a;
39:9 he inah hian ka aia lian zâwk tumah an awm lo va; a nupui i nih avângin nangmah chauh lo chu ka lakah engmah ui a nei hek lo: chutichuan engtin nge he sual lian tak hi tiin Pathian chunga thil ka tihsual theih ang?" a ti a.
39:10 Tin, heti hi a ni a, nî tin maiin Josefa chu be thîn mah sela, amah mutpui lam thu emaw ama hnêna awm lam thu emaw a pawm duh lo va.
39:11 Tin, chu mi lai vêl chuan heti hi a ni a, a hna chu thawk tûrin in chhûngah a va lût a; tin, chutah chuan an in awm rêng rêng tumah an awm lo va.
39:12 Tichuan ani chuan, "Mi mutpui rawh," tiin a silhfênah a lo man a: tin, ani chuan a silhfên chu a kutah chuan a hnutchhiah a tlânsan a, a chhuak ta daih a.
39:13 Tin, heti hi a ni a, a silhfên chu a kuta hnutchhiahin a tlân chhuak ta tih a hriat veleh,
39:14 a in awmte chu a ko va, an hnênah, "En teh u, min timualpho tûrin Hebrai mi pakhat kan hnêna a hruai luh tâk hi; mi mutpui tumin ka hnênah hian a lo lût a, tichuan aw ring takin ka au ta a ni:
39:15 tin, heti hi a ni a, aw chhuahin ring takin ka au tih a hriat veleh ka kiangah a silhfên hi a tlânsan a, a chhuak ta daih a ni," a ti a.
39:16 Tin, Josefa pu a lo hâwn hma loh chuan a silhfên chu a kiangah a lo dah reng a.
39:17 Tin, a hnênah hetiang thu hi a lo sawi a, "Hebrai chhiahhlawh kan hnêna i rawn hruai kha, mi tihmualpho tumin ka hnênah a lo lût a:
39:18 tin, heti hi a ni a, aw chhuaha ka au veleh ka kiangah a silhfên hi hnutchhiahin a tlân chhuak ta a ni," a ti a.
39:19 Tin, heti hi a ni a, Josefa pu chuan a nupuiin a hnêna, "I chhiahhlawh hian heti hian mi ti," tia a thusawi chu a hriat chuan a thin chu a lo ur ta thut a.
39:20 Tichuan Josefa pu chuan ani chu a hruai a, tân in, lal mi tâng phuara an awmnaah chuan a khung ta a: tichuan chuta tân inah chuan a awm ta a.
39:21 Nimahsela LALPA chu Josefa hnênah a awm zêl a, a chungah ngil a nei a, tân in vêngtu pawh a khawngaihtîr a.
39:22 Tichuan tân in vêngtu chuan tân ina tângho awm zawng zawng chu Josefa kutah a kawltîr ta vek a; tichuan chuta an tih apiang chu Josefa chu a titu a ni zêl thîn a.
39:23 LALPA chu Josefa hnênah a awm a, a thiltih apiang chu LALPA chuan a hlawhtlintîr thîn avângin tân in vêngtu chuan a kuta thil awm rêng rêng chu a en duh ta lo va.
40:1 Tin, chûng thil hnuah chuan heti hi a ni a, Aigupta lal uain petu leh a chhang siamtu te chuan an pu Aigupta lal chu an tivui a.
40:2 Tichuan Pharaoa chu a chhiahhlawh hotu pahnih chungah, a uain pe hotu ber chungah leh a chhang siam hotu ber chungah chuan a thinur ta a.
40:3 Tichuan vêngtu pâwl hotu inah, tân in, Josefa phuara a awmnaah chuan an tântîr ta a.
40:4 Tin, vêngtu pâwl hotu chuan Josefa chu anmahni a enkawltîr a, tichuan ani chuan an rawng a bâwl ta a: tin, ni engzât emaw lai an tâng rih a.
40:5 Tin, tân ina phuara awm, Aigupta lal uain petu leh chhang siamtu chuan an pahnihin zan khatah mumang awmze hrang ve ve an nei a.
40:6 Tin, atûk zîngah chuan Josefa chu an hnênah a va lût a, anni chu a va hmu a, tin, ngai teh, an lo lungngai hle a.
40:7 Tichuan ani chuan, "Engtizia nge vawiin chu lungngai hmêl in va pu ve?" tiin Pharaoa chhiahhlawh hotu, a pu ina tâng vete chu a zâwt a.
40:8 Tin, anni chuan a hnênah "Mumang kan nei a, min hrilhfiah thei tumah an awm si lo a ni," an ti a. tin, Josefa chuan an hnênah "Mumang hrilhfiahnate chu Pathian ta a ni vem ni? Khawngaih takin mi han hrilh teh u," a ti a.
40:9 Tichuan uain pe hotu ber chuan a mumang chu Josefa a hrilh a, a hnênah, "Ka mumangah chuan ngai teh, ka hmaah hian grêp hrui a lo awm a;
40:10 grêp hruiah chuan pêng pathum a awm bawk a: tin, chawr chhuak angin a lo awm a a pârte a lo chhuak a; a pâr bâwrte chuan grêp hminte a rawn chhuah ta a:
40:11 tin, Pharaoa no chu ka kutah hian a lo awm a; tichuan grêp rahte chu ka lo va, Pharaoa noah chuan ka sâwr a, no chu Pharaoa kutah ka lo pe a," a ti a.
40:12 Tin, Josefa chuan a hnênah, "Hei hi a hrilhfiahna a ni: pêng pathum chu ni thum a ni;
40:13 tûn a chin ni thumah chuan Pharaoan i lû a chawi kâng ang a, i hnathawh chu a thawhtîr leh ang che: tichuan a uain petu i nih laia i pêk dân pângngai ang khân Pharaoa no chu a kutah i pe leh dâwn a nih chu.
40:14 Amaherawhchu i chan that leh hunah chuan mi han hre reng la, khawngaih takin khawngaihna ka chungah rawn lantîr la, Pharaoa hnênah ka chanchin han sawi la, he in ata hi mi hruai chhuak ang che:
40:15 Hebrai-ho ram ata min rûka mi rûk bo ka ni a: he ramah pawh hian rip chhûnga mi khûngna khawp engmah ka tisual hek lo," a ti a.
40:16 Chhang siamtu chuan hrilhfiahna chu a tha tih a hriatin Josefa hnênah chuan, "Kei pawh mumang ka nei a, ngai teh, chhang vâr fawng pathumin ka lo chhîpchhuan a:
40:17 tin, fawng chungnung berah chuan Pharaoa chaw, chhang siamtu siam, chi tinrêng hi a lo awm a; tin, chûng chu savaten ka fawng chhîpchhuan ata chu an lo ei noh noh va," a ti a.
40:18 Tin, Josefa chuan a chhâng a, "Hei hi a hrilhfiahna a ni: fawng pathum chu ni thum a ni;
40:19 tûn achin ni thumah chuan Pharaoan i taksa ata i lû a chawi kâng ang a, thing lêrah a khai ang che; tichuan savaten i sa chu an ei noh noh dâwn a nih chu," a ti a.
40:20 Tin, heti hi a ni a, a nî thum ni, Pharaoa pian champhaphâk niah chuan, ani chuan a chhiahhlawh zawng zawngte tân ruai a theh a: tin, a chhiahhlawhte zînga mi uain pe hotu ber lû leh chhang siam hotu ber lû a chawi kâng ta a.
40:21 Josefan anmahni a hrilhfiah ang takin, uain petuah a tantîr leh a; tichuan no chu Pharaoa kutah chuan a pe ta a:
40:22 Chhang siam hotu ber erawh chu a khai hlum ta a.
40:23 Nimahsela uain pe hotu ber chuan Josefa chu a hre reng ta awzâwng lo va, a theihngilh ta mai a.
41:1 Tin, kum hnih zet hnu-ah chuan heti hi a ni a, Pharaoa chuan mumang a nei a: tin, ngai teh , lui kamah hian a lo ding a.
41:2 Tin, ngai teh, bâwngpui pasarih nalh tak tak, thau tak tak hi tui atang chuan an lo chhuak chho va, phairuang zîngah hian an lo tlâ a.
41:3 Tin, ngai teh, bâwngpui dang pasarih pawr tak tak, chêr tak tak hi tui atang vêk chuan an hnuah an lo chhuak chho leh a, bâwngpui dangte kianga lui kamah chuan an lo ding hlawm a.
41:4 Tin, bâwngpui pawr tak tak, chêr tak tak chuan bâwngpui nalh tak tak, thau tak tak chu an ei zo ta mai a. Chutichuan Pharaoa chu a thangharh ta a.
41:5 Tin, a han muhil leh a, mumang a nei leh a: tin, ngai teh, buh kûng khatah hian vui sarih lian tak tak, tha tak tak hi an lo chhuak a.
41:6 Tin, ngai teh, chu mi hnu-ah chuan vui sarih sîn tê tê khawchhak thli chhêm ro rim remte hi an lo chhuak leh a.
41:7 Tin, vui sîn tê tête chuan vui sarih lian tak tak, tha tak takte chu an lem zo ta mai a. Tin, Pharaoa chu a han thangharh a; tin, ngai teh, mumang a lo ni a.
41:8 Tin, atûk zîngah heti hi a ni a, a rilru chu a lo mangang ta hle a; tichuan mi a tîr a, Aigupta rama mitlâk dawithiam zawng zawng leh mi fing zawng zawng chu a ko va: tin, Pharaoa chuan a mumang chu a lo hrilh hlawm a; nimahsela Pharaoa hrilhfiah thei tumah an awm si lo va.
41:9 Chu mi lai chuan uain pe hotu ber chuan Pharaoa hnênah, "Vawiinah hian ka sualziate ka lo hre chhuak ta.
41:10 Pharaoa a chhiahhlawhte chungah a thinur a, tichuan vêngtu pâwl hotu inah chuan kei leh chhang siam hotu ber chu min tântîr a:
41:11 tin, kei leh ani chuan zan khatah mumang kan nei a, mumang awmze hrang ve ve a ni kan neih ni.
41:12 Tin, chutah chuan kan hnênah vêngtu pâwl hotu chhiahhlawh, Hebrai mi, tlangvâl pakhat a awm a; tin, ani chu kan hrilh a, ani chuan kan mumangte chu min hrilhfiah ta a; kan mumang angzia zêlin a ni min hrilhfiah ve ve ni.
41:13 Tin, heti hi a ni a, min hrilhfiah ang takin a lo awm ta ngei a ni; kei chu ka hnathawh hi mi thawhtîr leh a, chhang siamtu chu khaihlum a ni ta a," a ti a.
41:14 Chutichuan Pharaoa chuan Josefa chu a kohtîr ta nghal a, tichuan hmanhmawh takin rip ata chu an hruai chhuak ta a: tin, ani chu a inmêt fai a, a silhfên chu a thlâk a, Pharaoa hnênah a lo lût a.
41:15 Tin, Pharaoa chuan Josefa hnênah, "Mumang ka nei a, a hrilhfiah thei tumah an awm lo va: nangin mumang hi a thu i hriat chuan i hrilhfiah thei tih i chanchin hi mi sawi ka lo hria a," a ti a.
41:16 Tin, Josefa chuan Pharaoa chu a chhâng a, "Chu chu keimaha awm a ni lo ve, Pathianin Pharaoa chu thlamuangthlâk takin a chhâng zawk ang," a ti a.
41:17 Tin, Pharaoa chuan Josefa hnênah, "Ka mumangah chuan, ngai teh, lui kamah hian ka lo ding a:
41:18 tin, ngai teh, bâwngpui pasarih thau tak tak, nalh tak tak hi tui atang chuan an lo chhuak chho va, phairuang zîngah hian an lo tla a:
41:19 tin, bâwngpui dang pasarih berh tak tak, pâwr êm êm, chêr tak tak, chutiang rêng rênga chhia Aigupta ram zawng zawnga ka la hmuh ngai loh hi an hnu-ah an lo chhuak chho leh a:
41:20 tin, bâwngpui chêr tak tak, pawr tak takte chuan bâwngpui pasarih thau tak tak lo chhuak hmasate chu an ei zo ta mai a:
41:21 tin, an ei zawh hnu pawh chuan an ei tih an hriat chuang loh: atîr ang bawk khân an la pawr ta reng a. Chutichuan ka han thangharh ta a.
41:22 Tin, ka mumangah chuan, ngei teh, buh kûng khatah hian vui sarih lian tak tak, tha tak tak hi a lo chhuak a:
41:23 tin, ngai teh, chu mi hnuah chuan vui sarih vuai sil sel, sîn tê tê, khawchhak thli chhêm ro rim remte hi an lo chhuak leh a:
41:24 tin, vui sîn tê tête chuan vui sarih tha tak takte chu an lem zo ta maiin ka hmu a: tin, mit lâk dawithiamhote chu ka hrilh a, nimahsela mi hrilhfiah thei tumah an awm si lo va," tiin a sawi a.
41:25 Tin, Josefa chuan Pharaoa hnênah, "Pharaoa mumang hi hmun khat a ni: Pathianin a thiltih têp tûr chu Pharaoa a hriattîr a nih chu.
41:26 Bâwng pasarih tha tak takte chu kum sarih an ni a; vui sarih tha tak takte chu kum sarih an ni bawk: mumang chu hmun khat a ni.
41:27 Tin, an hnua bâwng pasarih chêr tak tak, pawr tak tak lo chhuak chhote chu kum sarih an ni a, vui sarih sî hlîr khawchhak thli chhêm ro rim remte nên chuan; chûng chu tâm kum, kum sarih tûr a ni.
41:28 Chu chu a ni Pharaoa hnêna ka sawi kha: Pathianin a thiltih têp tûr chu Pharaoa a hriattîr a nih hi.
41:29 Ngai teh, Aigupta ram chhûng zawng zawngah hian hausak tawntaw kum, kum sarih a lo thleng dâwn:
41:30 chu mi hnu-ah chuan tâm kum, kum sarih a lo awm leh ang; tichuan hausakna zawng zawng kha Aigupta ramah hian theihnghilh vek a ni tawh ang; tâm chuan ram hi a ei chhe zo vang;
41:31 hausakna kha, a zuitu tâm avâng chuan, he ramah hian an hre tawh lo vang; a nasa hle dâwn si a.
41:32 Tin, mumang Pharaoa vawihnih a neih nawntîrna chu he mi avâng hian a ni, thil tih tûr chu Pathianin a tihngheh a, Pathian vêkin a thlentîr lawk dâwn avângin.
41:33 Chutichuan tûnah hian Pharaoa chuam mi pakhat bengvâr tak fing tak mai zawng chhuak sela, Aigupta ram chungah hian hotuah awmtîr rawh se.
41:34 Pharaoan chu chu ti sela, tin ram chungah hian hotute ruat sela, hausak kum, kum sarih chhûng chuan Aigupta ram buh hi hmun ngaa thena hmun khat zêl khawm rawh se.
41:35 Tichuan, anni chuan chûng kum that kum lo thleng tûra buh zawng zawng chu lâwr khâwmin Pharaoa hnuaia awm tûrin khuaahte la ei atân buh chhûng khâwm sela, vawng tlat rawh se.
41:36 Tichuan, tâm avânga ram hi a boral loh nân buh chu tâm kum, kum sarih Aigupta rama lo thleng tûr atân chuan he ram atân hian inrinlâwkna tûr a ni ang," a ti a.
41:37 Tin, chu thu chu Pharaoa leh a chhiahhlawhte zawng zawng chuan tha an tihzâwng tak a ni a.
41:38 Tin, Pharaoa chuan, a chhiahhlawhte hnênah, "Hetiang, Pathian thlarau awmna mi hi kan hmu zo dâwn em ni?" a ti a.
41:39 Tin, Pharaoa vêk chuan Josefa hnênah, "Pathianin chûng zawng zawng chu a hriattîr che avângin, nang anga bengvâr leh fing rêng rêng hi an awm lo ve:
41:40 nang hi ka chhûngte chungah hotuah i awm ang a, ka khua leh tui zawng zawng hi i thu ang zêlin an awm ang: lalthutphaha thut thu-ah chauh hian i aiin ka lal ang," a ti a.
41:41 Pharaoa vêk chuan Josefa hnênah, "Ngai teh, Aigupta ram zawng zawng chungah hian hotuah ka siam a che," a ti a.
41:42 Tin, Pharaoan a kut ata a hming nemna zungbun chu a phawi a, Josefa kutah a buntîr a, puan zai sîna siam silhfênte a bel a, a nghawngah rangkachak thi a awrhtîr a;
41:43 tin, a tawlailîr neih pahnihnaah chuan a chuantîr a; a hmaah chuan, "Thingthi r'u," tiin an au zêl a: tichuan Aigupta ram zawng zawng chungah chuan hotuah a siam ta a.
41:44 Tin, Pharaoa chuan Josefa hnênah, "Kei Pharaoa ka ni, nangma thu lo chuan Aigupta ram chhûng zawng zawngah hian tuman an kut emaw an ke emaw an lek lo vang," a ti a.
41:45 Tin, Pharaoan Josefa hmingah chuan Zephenathpaneha a vuah a: On khaw puithiam Potiphara fanu Asenathi nupuiah a neihtîr bawk a. tin, Josefa chu a chhuak a, Aigupta ram chu a fang ta a.
41:46 Tin, Josefa chu Aigupta ram lal Pharaoa hmaa a din lai chuan kum 30 mi a ni a. Tin, Josefa chu Pharaoa hnên ata a chhuak a, Aigupta ram zawng zawng chu a fang chhuak ta a.
41:47 Tin, kum that kum, kum sarih chhûng chuan lei chuan hlâwk takin buh a chhuah thin a.
41:48 Tin, Aigupta rama kum that kum, kum sarih lo thlenga buh zawng zawng chu a lâwr khâwm a, buh chu khuaahte chuan a chhûng khâwm ta a: khaw tinah a vêl lova buh theuh chu a chhûng khâwm zêl a.
41:49 Tichuan Josefa chuan buh chu tam tak tuifinriata tiauvut zât laiin a chhûng khâwm rui a, a chhiar pawh chu a bâng ta hial a; chhiar sên rual a ni ta si lo va.
41:50 Tin, tâm lo thlen hma chuan Josefan fapa pahnih a nei a, chu mite chu On khaw puithiam Potiphara fanu Asenathi chuan a hrinsak a ni.
41:51 Tin, Josefan a fa tîr hmingah chuan Manasea a sa a: "Pathianin ka thawh rimna zawng zawng leh ka pa chhûngte zawng zawng chu mi theihnghilhtîr ta si a," a ti a.
41:52 Tin, a fa pahnihna hmingah chuan Ephraima a sa a: "Pathianin ka hreawm tuarna ramah hian chi mi thlahtîr ta si a," a ti a.
41:53 Tin, kum that kum, kum sarih, Aigupta rama lo thleng chu a lo vei ta a.
41:54 Tin, tâm kum, kum sarih tûr chu Josefa sawi ang takin a lo thleng tan ta a. ram tinah tâm a lo tla ta a; Aigupta rama chhûng zawng zawngah erawh chuan ei tûr a awm a.
41:55 Tin, Aigupta rama mi zawng zawng chu an tâm veleh Pharaoa hnênah ei tûr dîlin an au va: tin, Pharaoa chuan Aigupta mi zawng zawng hnênah chuan, "Josefa hnênah kal ula; a hrilh apiang che u chu ti rawh u," a ti a.
41:56 Tin, tâm chu lei chung zawng zawngah chuan a lo tla ta a: tichuan Josefa chuan chhûn khâwmna in zawng zawng chu a hawng a, Aigupta mite hnênah chuan a hralh a; Aigupta ramah chuan tâm chu a tla nasa hle a.
41:57 Tin, lei chung zawng zawngah tâm chu a tlâk nasat avângin ram tina mite chu buh lei tûrin Aigupta ramah Josefa hnênah chuan an lo kal thîn a.
42:1 Tin, Jakoban Aigupta ramah buh a awm tih a lo hre ta a, tichuan Jakoba chuan a fapate hnênah, "Engati nge in inên mai mai ni?" a ti a.
42:2 Tin, amah vêk chuanin, "Ngai teh u, Aigupta ramah buh a awm tih ka lo hre ta: thi lova kan nun chhuah theihna tûrin chutah chuan zuk kal ula, chuta ta chu kan tân zuk lei rawh u khai," a ti a.
42:3 Tichuan Josefa uteho sâwm chu Aigupta ram ata buh lei tûrin an zuk kal ta a.
42:4 Josefa nau Benjamina erawh chua ute hnênah chuan Jakoban a kaltîr ve lo va; "Tawhsual a zuk tâwk hlauh dah ang e," a ti a ni.
42:5 Tichuan Israela fapate chu mi kalho zîngah chuan buh lei tûrin an kal ve a: Kanaan ramah pawh tâm a tla ve si a.
42:6 Tin, Josefa chu Aigupta ram chungah chuan hotu a ni a; amah chu mi rama mi zawng zawng hnênah a hralhtu a ni: tichuan Josefa uteho chu an lo kal a, lei siin amah chibai an bûk hlawm a.
42:7 Tin, Josefa chuan a uteho chu a lo hmu a, anni chu a lo la hre hlawm a, nimahsela an lakah chuan chi dang angin a insiam a, ram takin a bia a; tin, an hnênah, "Khawia lo kal nge in nih?" a ti a. Tin, anni chuan, "Buh lei tûrin Kanaan ram atanga lo kal kan ni," an ti a.
42:8 Tin, Josefa chuan a uteho chu a lo la hria a, anni erawh chuan ani chu an hre si lo.
42:9 Tin, Josefa chuan anmahni chungchâng thu mumanga a hmuhte kha a lo hre chhuak ta a, an hnênah, "Enthlatute in nih hi; ram ruahzia en tûrin in lo kal a nih hi le," a ti a.
42:10 Tin, anni chuan a hnênah, "Ka pu, ni suh e, i chhiahhlawhte hi buh lei tûra lo kal kan ni asin.
42:11 Mi pakhat fa vek kan ni; mi dik tak kan ni a, i chhiahhlawhte hi enthlatute kan ni awzâwng lo ve," an ti a.
42:12 Tin, ani chuan an hnênah, "Ka âwih lo, ram zuahzia en tûra lo kal in nih hi maw," a ti a.
42:13 Tin, anni chuan, "Keini i chhiahhlawhte hi unau sâwm leh pahnih, Kanaan rama awm mi pakhat fa kan ni' tin, ngai teh, kan tlum ber chu tûnah chuan kan pa hnênah a awm a, pakhat chu a awm ta lo a ni," an ti a.
42:14 Tin, Josefa chuan an hnênah, "Enthlatute in ni,' ka tih che u kha, in nih ngei hi:
42:15 heti hian fiahin in awm ang: in tlum ber chu heta a lo kal loh chuan Pharaoa nunna chhâlin heta ta hi in chhuak lo vang ka ti che u a ni.
42:16 Nangmahniah thutak a awm nge awm lo in thu fiah nân in zînga pakhat tîr ula, in nau chu rawn hruai rawh se, nangni erawh chu phuarin in lo awm rih ang: chutilochuan Pharaoa nunna chhâlin, 'enthlatute in ni ngei mai,' ka ti dâwn che u a ni," a ti a.
42:17 Tin, an za chuan ni thum a tânhotîr hlawm a.
42:18 Tin, a ni thum ni-ah chuan Josefan an hnênah, "Hei hian ti ula in nung ang, Pathian ka tih si a;
42:19 mi dik tak in nih chuan in unau zîngah hian pakhat phuarin awm rawh se; nangni erawh chu kal ta ula, in chhûngteho tâm tân chuan buh phur rawh u:
42:20 tin, in tlum ber chu ka ka hnênah rawn hruai ang che u; chutichuan in thu chu a fiah ang a, in thi dâwn lo nia," a ti a. Tichuan chutiang chuan an ti ta a.
42:21 Tin, anni chuan, "Kan nau chunga kan thiltih kha kan thiam lo tak tak a nih hi, khawngaih tûra min ngen tâwk tâwk laia a thinlung manganzia hmu reng chunga kan ngaihthlâksak duh loh kha; chuvângin he manganna hian min tlâkbuak a nih hi," an inti a.
42:22 Tin, Reubena chuan, "'Naupang chungah thil tisual suh u,' tiin in hnênah ka sawi lo vem ni? In ngaithla duh lo a nih kha: chuvângin ngai teh u, a thisen phuba chu an la a nih hi," tiin anni chu a chhâng a.
42:23 An kârah tawng letlingtu a awm avângin Josefan an thusawi chu a hria tih an hre lo.
42:24 Tin, ani chuan a leh hawisan a, a va tap ta a; tin, an hnênah a kîr leh a, anni chu a bia a, an zîng ata Simeona chu a hruai hrang a, an mithmuhah chuan a phuar ta a.
42:25 Tin, Josefa chuan an bâwmte chu buha tikhat tûr leh an tangkate chu an ipa dah leh theuh tûr leh kalkawng atân ei tûr pe tûrin thu a pe a: tichuan chutiang chuan an tihsak ta a.
42:26 Tin, an buh chu an sabengtungte chu an phurhtîr a, chuta ta chu an chhuak ta a.
42:27 Tin, an zînga mi pakhatin riahbûkah a sabengtung chaw pe tûra a ip a han hawn chuan a tangka chu a hmu ta mai a; ngai teh, a ip rawng bulah chuan a lo awm ta a.
42:28 Tichuan a unaute hnênah chuan, "Ka tangka kha an lo dah leh a nih hi maw le; ngai teh u, ka ipa hi a lo awm reng mai," a ti a: tin, an thin a thâwng zawk a, "Pathianin hetia min tih hi engtizia nge ni aw?" tiin khûr chungin an inên ta hlawm a.
42:29 Tin, Kanaan rama an pa Jakoba hnên chu an lo thleng a, an chunga thil thleng zawng zawng chu an hrilh a;
42:30 "Chu mi ram hotu chuan ram takin min bia a, ram enthlatuah min ruat a.
42:31 Tin, keini chuan a hnênah, 'Mi dik tak kan ni; enthlatu kan ni awzâwng lo ve:
42:32 unau sâwm leh pahnih kan ni, kan pa fapate kan ni vek a; pakhat chu a awm ta lo va, kan tlum ber chu tûnah hian Kanaan ramah kan pa hnênah a awm a ni,' kan ti a.
42:33 Tin, chu mi, an ram hotu chuan kan hnênah, 'Heti hian mi dik tak in ni tih ka la hria ang; in unau pakhat ka hnênah hnutchhiah ula, in chhûngteho tâm tân chuan buh phur ula, kal tawh rawh u:
42:34 tin, in tlum ber chu ka hnênah rawn hruai ang che u: tichuan enthlatu in ni lo va, mi dik tak in ni zâwk tih ka hria ang: chutichuan in unaupa hi ka pe leh ang che u a, he ramah hian in sumdâwng dâwn nia,' min ti a," an ti a.
42:35 Tin, heti hi a ni a, an ipte chu an bun ruah laiin, ngai teh, an tangka fûn theuh chu an ipah chuan a lo awm ta theuh va: tin, anniho leh an pa chuan an tangka fûnte chu an hmuh chuan an hlau hle a.
42:36 Tin, an pa Jakoba chuan an hnênah, "Nangni hian ka fate i chântîr a nih hi: Josefa a awm tawh lo va, Simeona pawh a awm tawh hek lo, Benjamina lam pawh hruai bo in tum leh zêl a: chûng thil zawng zawng chuan mi tlâkbuak a nih hi," a ti a.
42:37 Tin, Reubena chuan a pa hnênah, "I hnêna ka rawn hruai leh loh chuan ka fapate pahnih hi that mai ang che: ani chu ka kutah mi kawltîr la i hnênah ka rawn hruai leh mai ang," tiin a sawi a.
42:38 Tin, ani chuan, "Ka fapa hi in hnênah a chhuk ve lo vang; a u a thi tawh a, amah chauh hi a ni tawh si a: in kalna kawng lakahte tawhsual a zuk tawh chuan ka lu tuak hi lungngaihnain thlânah in liamtîr dâwn a ni," a ti a.
43:1 Tin, chu mi ramah chuan tâm a tla nasa hle a.
43:2 Tin, heti hi a ni a, Aigupta ram ata buh an phurh chhoh kha an ei zawh chuan an pa chuan an hnênah, "Kal leh tawh ula," buh tlêm tal kan tân zuk lei leh rawh u," a ti a.
43:3 Tichuan Juda chuan a hnênah, "Chu mi chuan, 'In nau in hnêna a tel loh chuan ka hmêl in hmu lo vang,' tiin min tiam tlat a ni.
43:4 Kan nau hi kan hnênah i tîrh chuan buh kan zuk leisak ang che;
43:5 i tîrh loh erawh chuan kan zuk kal lo vang: chu mi chuan kan hnênah, 'In nau in hnêna a tel loh chuan ka hmêl in hmu lo vang,' a ti miau si a," tiin a sawi a.
43:6 Tin, Israela chuan, "Eng vângin nge nau dang in la neih thute lam in hrilh kher a, ka tâna tha lo tak in tih ni?" a ti a .
43:7 Tin, anni chuan, "Chu mi chuan, 'In pa chu a la dam em? Unau in la nei em?" tiin kan chanchin leh kan laichînte chanchin min zâwt tlat si a; tichuan chung a thu min zawh ang zêl chu kan hrilh a ni: 'In nau rawn hruai chhuk rawh u,' a ti ang tih tunge hre kher ang i?" an ti a.
43:8 Tin, Juda chuan a pa Israela hnênah, "Taitea chu ka hnênah kaltîr rawh, tichuan kan tho vang a, kan kal mai ang e; keini leh nang leh kan fanau tê tête pawh hi thi lova kan nun theihna tûrin.
43:9 A chungchâng thuah hian keiman a bul ka tum zêl ang; keima lakah ngei amah phût ang che: ani chu i hnênah ka rawn hruai leh lohva, i hmaah hian ka dintîr leh loh chuan a mawh chu kumkhuain ka phur nâng e:
43:10 awm rei suh ila chuan tûnah pawh kan lo thleng leh tawh ngei tûr a ni," a ti a.
43:11 Tin, an pa Israela chuan an hnênah, "Chutiang a nih si chuan heti hian ti rawh u; in bâwmahte khân he rama thil tha tha thenkhat-thinghnai damdawi te, khawizu te, englo rimtui te, murra te, theipil sak te, vai umkhal te tlêm theuhvin-chu mi tân chuan lâwmmanah sin thlâk rawh u:
43:12 tin, tangka a leh hnihin keng ula, in ip rawng bula tangka a pêk kîr che u pawh khan keng leh rawh u; a tihpalh a ni mahna:
43:13 in nau pawh chu hruai ula, tho ula, chu mi hnênah chuan kal leh rawh u:
43:14 tichuan in nau pakhat leh Benjamina hi a chhuahsakna tûr che uin, Pathian Engkimtitheia chuan chu mi chu khawngaihtîr che u rawh se. Tin, ka fate chu chân a nih leh ka chân mai a ni ang chu," a ti a.
43:15 Tichuan anni chuan lâwmman chu an keng a, tangka chu as leh hnih an keng bak a, Benjamina pawh an hruai a; tin, an tho va, Aigupta ramah an zuk kal a, Josefa hmaah chuan an ding leh ta a.
43:16 Tin, Josefan Benjamina an hnêna awm chu a hmuh veleh, a in enkawltu hnênah chuan, "Saw mite saw in chhûngah hruai lût la, sa talh la, buatsaih rawh; saw mite sâwn chhûnah ka hnênah chaw an ei dâwn a ni," a ti a.
43:17 Tichuan ani chuan Josefa thupêk angin a ti ta a; Josefa inah chuan a hruai lût a.
43:18 Tin, Josefa inah hruai luha an awm avângin an hlau va, "Kal hmasak tuma kan ipa tangka min pêk kîrte avâng khân a nih hi min hruai luh ni; kan chungah remchâng zawnga min beiin, keimahni leh kan sabengtungte nên hian bâwih atân min man a tum a nih hi," an ti a.
43:19 Tin, Josefa in enkawltu kiangah chuan an va kal a, kawngka bulah chuan an bia a,
43:20 "Aw ka pu, kan lo kal hmasak tum khân buh lei tûr ngawta lo chhuk kan ni a:
43:21 tin, heti hi a ni a, riahbûk kan thlen chuan kan ipte chu kan han hawng a, tin, ngai teh, kan tangka theuh chu kan ip rawng bulah a lo awm ta theuh va, kan tangka chu a bûk ngai thênin a lo awm a: tichuan kan rawn keng leh a ni.
43:22 Tin, buh leina tûrin tangka dang pawh kan rawn keng a: kan tangka chu tuin nge kan ipah dah kan hre si lo," an ti a.
43:23 Tin, ani chuan, "Thlamuang takin awm ula, hlau suh u: in Pathian, in pa Pathian chuan in ipahte chuan ro a pe che u a nih chu: in tangka kha ka hmu si a," a ti a. Tin, Simeona chu an hnênah a rawn hruai chhuahsak ta a.
43:24 Tin, anni chu Josefa in chhûngah a hruai lût a, tui a pe a, an ke an sil ta a; an sabengtungte pawh chu chaw a pe bawk a.
43:25 Tin, an lâwmman ken chu Josefa, chawfâka a lo kal hmain an lo buatsaih lâwk a: chutah chuan chaw an ei dâwn tih an hre si a.
43:26 Tin, Josefa chu ina a lo hâwn veleh, an kuta lâwmman awm chu in chhûngah a hnênah an keng lût a, lei siin chibai an bûk hlawm a.
43:27 Tin, ani chuan an chanchin a zâwt a, "In pa, a chanchin in sawi putar kha, a dam lai em ni? Mi nungdamin a la awm em? a ti a.
43:28 Tin, anni chuan, "Kan pa i chhiahhlawh chu a dam lai a ni a, nungdamin a la awm e," an ti a. Tin, an lû an kûn a, chibai an bûk leh a.
43:29 Tin, ani chu a dâk a, a nau Benjamina, a nu fapa chu a hmu a, "Kha kha in tlum ber, a chanchin mi hrilha kha em ni?" a ti a. Tin, amah vêkin, "Ka fapa, Pathianin khawngaih che rawh se," a ti a.
43:30 Tin, Josefa chuan a nau a hmuh chuan a lung a chhiat tâk êm êm avângin hmanhmawh takin tahna hmun a zawng ta thuai a, a pindan chhûngah a lût a, chutah chuan a tap chhuak ta a.
43:31 Tin, a hmai a phih a, a va chhuak leh a, a insûm hrâm hrâm a, "Chaw ei siam rawh u," a ti a.
43:32 Tichuan ama tân ahrangin, anniho tân ahrangin, Aigupta mi a eipuiteho tân ahrangin an siam ta a: (Aigupta-hovin Hebraiho chu an eipui thei si lo; chutiang tih chu Aigupta-ho tân chuan a thiang lo a ni.)
43:33 Tichuan upa ber chu fa tîr nihna angin, naupang ber chu a tlum ber nihna angin Josefa hmaah chuan an thu zêl a: chutichuan mak an ti hlawm theuh va.
43:34 Tin, Josefa chuan a hnênah a mi chanvote chu an hnênah a hlan chhâwntîr a, Benjamina chanvo phei chu an chanvo zawng zawng ai chuan aleh ngain a tam bîk a ni. Tin, uainte an in a, a hovin an hlim ta hle a.
44:1 Tin, ani chuan a in enkawltu hnênah chuan , "Kha mite ip kha anphurh theih tâwkin buhin tikhat la, an tangka theuh chu an ip rawng bulah dah theuh rawh.
44:2 Tin, ka no, tangka no kha, an naupang ber ip rawng bulah dah rawh, a buh man tangka nên khân," tiin thu a pe a. Tichuan ani chuan Josefa thusawi ang chuan a ti ta a.
44:3 Tin, khua a vâr veleh anni chu an sabengtungte nên chuan an kaltîr ta a.
44:4 Tin, khua ata an kal chhuak chu an la thlen hlat hma chuan Josefan a in enkawltu hnênah, "Tho la, mite kha va ûm rawh, 'Engtizia nge thil tha thil tha lova in rulh ni?
44:5 Kha kha ka pu uain inna leh aienna ngei a ni lo vem ni? Hetiang in tih hi in tisual a ni,' ti rawh," a ti a.
44:6 Tin, a ûm phâk a, chung thu chu an hnênah a sawi a.
44:7 Tin, anni chuan a hnênah, "Ka pu, engtizia nge ni hetiang thu i sawi? i chhiahhlawhte hian chutiang thil kan tih loh tûrzia mai chu.
44:8 Ngai teh, kan ip rawng bula tangka kan hmuhte pawh kha Kanaan ram atangin i hnênah kan rawn ken leh kha: engtin nge i pu ina mi tangka emaw rangkachak emaw kan rûk theih ang le?
44:9 I chhiahhlawhte zîngah hian tupawh i hmuhna apiang chu thi rawh se, keini pawh kan pu bâwihah kan awm mai ang e," an ti a.
44:10 Tin, ani chuan, "Aw le, in thu ang zêl chuan ni ang hmiang; amaherawhchu tupawh ka hmuhna apiang chu ka bâwihah awm rawh se; nangni erawh chu sawisêlbovin in awm ang," a ti a.
44:11 Chu veleh chuan hmanhmawh takin mahni ip chu leiah an la thla theuh va, mahni ip chu an hawng theuh bawk a.
44:12 Tin, ani chuan an upa berah a tan a, an naupang ber thlengin a zawng a: tichuan no chu Benjamina ipah chuan a hmu ta a.
44:13 Chu veleh chuan an silhfênte chu an pawt thlêr a, mahni sabengtung chu an phurhtîr leh theuh va, khuaah chuan an kîr leh ta a.
44:14 Tin, Juda leh a unaute chuan Josefa in chu an va thleng a; ani chu chutah chuan a lo la awm cheu va: tin, a hmaah chuan an bawkkhup ta hlawm a.
44:15 Tin, Josefa chuan an hnênah, "Eng thil nge ni in tih tâk ni? Keimah ang mi hian ai an en thiam ngei ang tih in hre lo vem ni?" a ti a.
44:16 Tin, Juda chuan, "Ka pu, i hnênah engnge kan sawi tâk ang? Engnge kan hrilh ang? Engtin nge kan insawiven tak ang le? Pathianin i chhiahhlawhte sualna chu a hmu chhuak ta a nih hi: ngai teh, ka pu, i bâwihte kan nih tâk hi, keimahni leh a kuta no an hmuhna pawh hi," a ti a.
44:17 Tin, ani chuan, "Chutiang chuan ka tih loh tûrzia mai chu chu: a kuta no an hmuhna chauh hi ka bâwihah a awm ang: nangni erawh zawng thlamuang takin in pa hnênah han kal rawh u," a ti a.
44:18 Chu veleh Juda chuan Josefa chu a va hnaih a, "Aw ka pu, khawngaih takin, ka pu, i chhiahhlawh hi i beng hriatah thu kam khat mi sawitîr la, i thinur chu i chhiahhlawh chungah hian alhtîr suh ang che: nang zawng Pharaoa ang mai i ni si a.
44:19 Ka pu, nangin, 'Pa emaw unau emaw in nei em?' tiin i chhiahhlawhte hi min zâwt a.
44:20 Tin, ka pu, keinin i hnênah hian, 'Pa putar tak leh, a tar lam fa, naupang tê ka nei a; chu mi u chu a thi a, a nu hrinah chuan amah chauh chu a la awm a, a pa chuan amah chu a hmangaih hle mai,' kan ti a.
44:21 Tin, nangin i chhiahhlawhte hnênah hian, 'Amah chu ka mita ka hmuh theih nân ka hnênah rawn hruai thla rawh u,' i ti a.
44:22 Tin, ka pu, keinin i hnênah, 'Taitea chuan a pa a kalsan thei lo vang: a pa a kalsan zawngin a pa chu a thi mai dâwn si a,' kan ti a.
44:23 Tin, nangin i chhiahhlawhte hnênah hian, 'In tlum ber chu in hnêna a lo chhuk ve loh chuan ka hmêl in hmu leh tawh lo vang,' i ti a.
44:24 Tin, heti hi a ni a, i chhiahhlawh ka pa hnên kan han thlen chuan, ka pu, i thu chu kan hrilh a.
44:25 Tin, kan pa chuan, 'Kal leh tawh ula, buh tlêm tal kan tân zuk lei leh rawh u,' a ti a.
44:26 Tin, keinin, 'Kan zuk kal thei tawh lovang: kan tlum ber hi kan hnêna a tel ve erawh chuan kan zuk kal mai ang: kan tlum ber hi kan hnêna a tel loh chuan chu mi hmêl chu kan hmu thei dâwn lo a ni,' kan ti a.
44:27 Tin, i chhiahhlawh ka pa chuan kan hnênah, 'Ka nupui chuan fapa pahnih mi hrinsak tih in hria e:
44:28 tin, a pakhat chu ka hnên ata a kal chhuak a, pawh sawm vekin a awm a ni ngei ang, ka ti a; chu mi achinah chuan amah chu ka hmu ta lo vang vang a:
44:29 tichuan he mi pawh hi ka hnên ata in hruai bo va, tawh sual a zuk tawh chuan ka lu tuak hi lungngaihnain thlânah in liamtîr dâwn a ni,' a ti a.
44:30 Chutichuan Taitea hi kan hnêna tel lova, i chhiahhlawh ka pa hnên ka han thlen chuan a nunna chu Taitea nunna nên a inzawm tlat avângin,
44:31 heti hi a ni ang a, Taitea hi a tel ve lo tih a hriat veleh a thi mai ang: tichuan i chhiahhlawhte hian i chhiahhlawh kan pa lu tuak chu lungngaihnain thlânah kan liamtîr dâwn a nih hi.
44:32 I chhiahhlawh hian, 'I hnêna ka rawn hruai leh loh chuan a mawh chu kumkhuain ka pa lakah ka phur ang,' tiin ka pa lakah chuan Taitea chungchâng thuah hian a bul tumtuah ka insiam tawh si a.
44:33 Chutichuan khawngaih takin i chhiahhlawh hi Taitea aiah, ka pu, i bâwihah mi awmtîr la, Taitea hi a ute hnênah chhohtîr ang che.
44:34 Taitea ka hnêna tel lovin ka pa hnênah engtin nge ka chhoh theih ang? Ka pa chunga chhiatna thleng tûr chu ka hmu ang asin," a ti a.
45:1 Tin, Josefa chu a kianga ding zawng zawngte hmaah chuan a insûm zo ta lo va, "Mi zawng zawng ka hnên ata hi kal chhuahtîr vek rawh," tiin a au va. Tichuan Josefa a unaute hnênah a inhriattîr chhûng zawng a kiangah tumah an ding lo va.
45:2 Tin, a tap ta râwih a, tichuan Aigupta-hovin an hria a, Pharaoa chhûngte pawhin an hre bawk a.
45:3 Tin, Josefa chuan a unaute hnênah, "Josefa kha ka ni; ka pa chu a la dam maw?' a ti a. Nimahsela a unaute chuan an chhâng thei lo va, a hmaah chuan mangang takin an awm ta a ni.
45:4 Tin, Josefa vêkin a unaute hnênah, "Khawngaih takin mi rawn hnaih teh u," a ti a. tichuan an va hnaih a. Tin, ani chuan, "In unaupa Josefa, Aigupta rama luhpui tûra in hralha kha ka ni.
45:5 Nimahsela heta kal tûra mi hralh avâng hian lungngai suh ula, mahni inhaw duh hek suh u: mite nunna chhandam tûrin Pathianin in hmaah mi lo tîr hmasa a nih hi.
45:6 He kum hnih chhûng hian he ramah hian tâm a lo tla ta a: kum nga a la bâk a, chu mi chhûng zawng leileh hi a awm lo vang a, buh lâk pawh a awm hek lo vang.
45:7 Tichuan leiah hian chithlahte zuahsak tûr che u leh chhandamna ropui takin nungdama ka awmtîrna tûr che uin Pathianin in hmaah hian mi lo tîr hmasa a ni.
45:8 Chutichuan heta mi kaltîrtu hi nangni in ni lo va, Pathian a ni zâwk e: ani chuan Pharaoa paah leh a chhûngte zawng zawng hotuah leh Aigupta ram zawng zawng rorêltuah mi siam ta a.
45:9 Rang takin ka pa hnênah han kal ula, a hnênah, 'I fapa Josefa chuan heti hian a ti a, Pathianin Aigupta ram zawng zawng rorêltuah mi siam ta: ka hnênah lo chhuk rawh, rei rawn rial suh:
45:10 tichuan Gosen ramah i awm ang a, ka kiang ngeiah hian i awm dâwn nia, nang leh i fate leh i tute leh i berâm rualte leh i bâwng rualte leh i neih zawng zawng nên:
45:11 chutah chuan keiman ka châwm ang che; tâm tûr kum nga a la awm si a; chutilochuan i lo rethei dah ang e, nang leh i chhûngte leh i neih zawng zawngte nên khân,' han ti ang che u.
45:12 Tin, ngai teh u, nangmahni mit ngei leh ka nau Benjamina mit ngeiin keima kâ ngeiin a sawi lai in hmu reng a ni.
45:13 Tin, Aigupta rama ka ropuina zawng zawng thu leh in thil hmuh zawng zawng thu hi ka pa in hrilh ang a; ka pa chu rang takin hetah in rawn hruai thla tûr a ni," a ti a.
45:14 Tin, a ir leh a nau Benjamina ir chuktuahin a tap ta a; Berjamina pawh a ir chuktuahin a tap ta bawk a.
45:15 Tin, a unaute zawng zawng chu a fâwp a, a tah khum ta theuh va: chu mi hnu-ah chuan a unaute chuan thukhawchâng an sawipui ta a.
45:16 Tin, "Josefa unaute an lo kal," tih thu thang chu Pharaoa inah chuan an lo hre ta a: chu chuan Pharaoa leh a chhiahhlawhte chu a tilâwm hle a.
45:17 Tin, Pharaoa chuan Josefa hnênah, "I unaute hnênah, 'Heti hian ti rawh u; in sate chu buh phurhtîr ula, chhuak ula, Kanaan ramah kal rawh u;
45:18 tin, in pa leh in chhûngte chu hruai ula, ka hnênah hian lo kal rawh u; tichuan Aigupta rama thil thate hi ka pe ang che u a, he rama thil awm tha berte hi in ei dâwn nia, ti rawh.
45:19 Thu ka pe a che, heti hian ti rawh u; in fanau tê tête tân leh in nupuite tân Aigupta ram atang hian tawlailîrte la ula, in pa hruaiin lo kal rawh u.
45:20 In bungrua pawh ngaihtuah duh suh u, Aigupta ram zawng zawnga thil tha apiang hi in ta a ni si a," a ti a.
45:21 Tichuan Israela fate chuan chutiang chuan an ti a: tin, Josefan Pharaoa thupêk ang chuan tawlailîrte an hnênah a pe a, kalkawng atân ei tûr a pe bawk a.
45:22 An zaa hnênah silhfên inthlakna te a pe theuh va; Benjamina hnênah phei chuan tangka zathum leh silhfên inthlâkna panga a pe a.
45:23 Tin, a pa hnênah chuan hetiang hi a thawn a; sabengtung sâwm Aigupta rama thil tha phur leh sabengtungnu sâwm kalkawnga a pa tân buh leh chhang leh ei tûr phur a thawn a.
45:24 Chutichuan a unaute chu a tîr chhuak a, an kal ta a; tin, ani chuan an hnênah, "Kalkawngah inhau lo tûrin fimkhur rawh u," a ti a.
45:25 Tin, Aigupta ram ata chu an han chho va, Kanaan rama an pa Jakoba hnên chu an han thleng a.
45:26 Tin, a hnênah, "Josefa kha alo la dam a, Aigupta ram zawng zawng rorêltu a ni," tiin an hrilh a. tin, a thin a mit sulh a, an thu chu a âwih si lo.
45:27 Tin, an hnêna Josefa thu sawi zawng zawng chu an hrilh a: tin, a chuanna tûr tawlailîr Josefan a thawnte chu a han hmuh chuan an pa Jakoba thinlung chu a harh ta huai a:
45:28 tin, Israela chuan, "A tâwk ta e; ka fapa Josefa chu mi nungdamin a lo la awm a nih tak hi: ka thih hmain amah ka zuk hmu ang," a ti ta a.
46:1 Tin, Israela chu a neih zawng zawng nên a chhuak a, Beerseba chu a thleng a, a pa Isaaka Pathian hnênah chuan inthawinate a hlân a.
46:2 Tin, Pathianin zâna a mumangahte chuan Israela chu a bia a. "Jakob, Jakob," a ti a.Tin, ani chuan, "Heta hi ka awm," a ti a.
46:3 Tin, ani chuan, "Kei Pathian, i pa Pathian chu ka ni: Aigupta rama zuk kal chu hlau suh; chutah chuan chi ropui takah ka siam dâwn che a ni:
46:4 Aigupta ramah chuan i hnênah ka zuk kal ve ang a; tin, ka hruai chho leh ngei ngei bawk ang che: tin, Josefa chuan i thih hunah i mit a siamsak dâwn che nia," a ti a.
46:5 Tichuan Jakoba chu Beer-seba atang chuan a chhuak a: Israela fapate chuan an pa Jakoba leh an fanau tê tête leh a nupuite chu a chuan nana Pharaoa tawlailîr thawnahte khân an chuantîr a.
46:6 Tichuan Jakoba leh a thlahte zawng zawng chuan Kanaan rama an dehchhuah an rante leh an bungruate chu an chhawm a, Aigupta ram chu an thleng ta a:
46:7 a fapate, a tupate, a fanute, a tunute, a thlahte zawng zaqwng chu Aigupta ramah chuan a luhpui ta hlawm a.
46:8 Tin, hêng hi Israela thlah Aigupta rama lût Jakoba leh a fapate hming chu a ni: Reubena Jakoba fa tîr chu.
46:9 Tin, Reubena fapate chu Hanoka te, Pallua te, Hezrona te, Karmia te an ni a.
46:10 Tin, Simeona fapate chu Jemuela te, Jamina te, Ohada te, Jakina te, Zohara te, Kanaan hmeichhe laka a fapa Saula te an ni a.
46:11 Tin, Levia fapate hu Gersona te, Kohatha te, Meraria te an ni a.
46:12 Tin, Juda fapate chu Era te, Onana te, Sela te, Pereza te, Zera te an ni a: Era leh Onana erawh chu Kanaan ramah chuan an thi ta a ni. Pereza fapate chu Hezrona leh Hamula an ni a.
46:13 Tin, Isakara fapate chu Tola te, Ouva te, Joba te, Simrona te an ni a.
46:14 Tin, Zebuluna fapate chu Sereda te, Elona te, Jahleela te an ni a.
46:15 Chûngho zawng zawng chu Leaii fapa, a fanu Dinaii nên, Paddan-aram rama Jakoba a hrinsakate chu an ni a: a fapate leh a fanute zawng zawng chu sawmthum leh pathum an ni a.
46:16 Tin, Gada fapate chu Ziphiona te, Hagia te, Sunia te, Ezbona te, Eria te, Arodia te, Arelia te an ni a.
46:17 Tin, Asera fapate chu Imna te, Isvaa te, Isvia te, Beria te an ni, an farnu Seri nên: tin, Beria fapate chu Hebera leh Malkiela hi an ni a.
46:18 Chûngho chu Zilpaii Labanan a fanu Leaii hnêna a peka fapate chu an ni, chûngho chu Jakoba a hrinsak a, mi sâwm leh parukte chu.
46:19 Tin, Jakoba nupui Rakili fapate chu Josefa leh Benjamina an ni a.
46:20 Tin, Josefan Aigupta ramah fapa Manasea leh Ephriama chu a nei a, chu mite chu On khaw puithiam Potiphera fanu Asenathi chuan amah a hrinsak a ni.
46:21 Tin, Benjamina fapate chu Bela te, Bekera te, Asbela te, Gera te, Naamana te, Ehia te, Rosa te, Mupima te, Hupima te, Arda te an ni a.
46:22 Chûngho chu Rakili fapa Jakoba a hrinsakte chu an ni: an za chuan sâwm leh pali an ni.
46:23 Tin, Dana fapa chu Husima a ni a.
46:24 Tin, Naphtalia fapate hu Jazeela te, Gunia te, Jezera te, Sillema te an ni a.
46:25 Chûngho chu Bilhaii Labanan a fanu Rakiliu hnêna a pêka fapate chu an ni, chûngho chu Jakoba a hrinsak a: an za chuan pasarih an ni.
46:26 Jakoba fapate nupuiho chhiar lovin Jakoba hnêna Aigupta rama lût ve, a thalbea chhuak zawng zawngte chu an za chuan sawmruk leh paruk an ni a;
46:27 tin, Josefan Aigupta rama fapa a neihte chu pahnih an ni. Jakoba chhûngte zawng zawng Aigupta rama lûtte chu sawmsarih an ni.
46:28 Tin, Jakoban Gosen ram lam kawng lo kawhhmuh tûrin Juda chu Josefa hnênah a kal hmasaktîr a: tichuan Gosen ramah chuan an lût ta a.
46:29 Tin, Josefa chuan a tawlailîr chu a buatsaih a, Gosen ramah chuan a pa hmuak tûrin a han kal ta a; tin, a hnênah a inhriattîr a, a ir a chuktuah a, rei fe a ir chuktuahin a tap a.
46:30 Tin, Israela chuan Josefa hnênah, "Mi nungdama i lo la awm a, i hmêl ka hmuh leh tâk avâng hian tûnah chuan duh leh thi tawh rawh i," a ti a.
46:31 Tin, Josefa chuan a unaute leh a pa chhûngte hnênah, "Ka han kal ang a, Pharaoa ka hrilh ang a, a hnênah, 'Ka unaute leh ka pa chhûngte, Kanaan rama awmte kha, ka hnênah an lo thleng ta;
46:32 anni chu ran vulhtute an nih avângin Berâm vêngtute an ni a; an Berâm rualte leh an Bâwng rualte leh an neih zawng zawng an rawn chhawm vek a ni,' tiin ka han sawi ang.
46:33 Tin, heti hi a ni ang a, Pharaoan a koh che u a, 'Eng hna nge in thawh thin?' a tih hunah chuan,
46:34 nangnin 'I chhiahhlawhte hi kan thlahtute chenin, kan nuapan têt ata tûn thlengin ran vulhtute kan ni,' ti ang che u: chutichuan Gosen ramah in awm thei dâwn nia," a ti a. Berâm vêngtute rêng rêng chu Aigupta mite tenzawng tak an ni si a.
47:1 Tichuan Josefan Pharaoa chu a han hrilh a, a hnênah, "Ka pa te, ka unau te, an Berâm rual te, an Bâwng rual te, an neih zawng zawngte nên Kanaan ram ata an lo thleng thla ta a: tin, ngai teh, Gosen ramah an awm," a ti a.
47:2 tin, a unaute zînga mi, mi panga a hruai a, Pharaoa chu a hriattîr a.
47:3 Tin, Pharaoa chuan a unaute hnênah, "Eng hna nge in thawh thin?" a ti a. Tin, anni chuan Pharaoa hnênah, "I chhiahhlawhte hi kan thlahtute chenin Berâm vêngtute kan ni," an ti a.
47:4 Tin, anni vêk chuan Pharaoa hnênah, "He rama awm rih tûr hian kan lo kal a ni; kan ramah i chhiahhlawhteho Berâm rualte tan ei tûr a awm ta si lo; tâm hi Kanaan ramah a tla nasa hle si a; chutichuan khawngaih takin i chhiahhlawhte hi Gosen ramah min awmtîr ang che," an ti a.
47:5 Tin, Pharaoa chuan Josefa a bia a, "I pa leh i unaute hi i hnênah an lo kal ta a:
47:6 Aigupta ram chu a awm duai alawm: i pa leh o unaute chu ram tha lai apiangah hian awmhmun khuartîr ta che; Gosen ramah awmhmun khuar rawh se: tin an zîngah mi thil tithei tak hriat i neih phei chuan ka ran chunga hotuahte siam ang che," a ti a.
47:7 Tin, Josefan a pa Jakoba chu a hruai lût a, Pharaoa hmaah chuan a dintîr a: tichuan Jakoba chuan Pharaoa chu mal a sâwmsak ta a.
47:8 Tin, Pharaoa chuan Jakoba hnênah, "Kum engzat nge i nih tawh?" a ti a.
47:9 Tin, Jakoba chuan Pharaoa hnênah, "Ka khualzin kum chin chu kum 130 a ni a: ka dam chhûng kumte hi a tlêmin a hreawm a ni, mi thlahtute an khualzin laia an dam chhûng kum pawh a zât ve hek lo," a ti a.
47:10 Tin, Jakoban Pharaoa chu mal a sâwmsak leh a, Pharaoa hnên ata chu a chhuak ta a.
47:11 Tichuan Jasefan a pa leh a unaute chu awmhmun a khuartîr a, Pharaoa thupêk angin Aigupta rama ram tha ber laiah, Rameses ramah chuan ro atân ram a pe ta a.
47:12 Tin, Josefan a pa leh a unaute leh a pa chhûngte zawng zawng chu an chhûngkua ang zêlin ei tûr a pe a, a châwm ta a.
47:13 Tin, chu mi ram zawng zawngah chuan ei tûr rêng rêng a awm ta lo va; tâm a tla nasa êm êm si a, chutichuan tâm avâng chuan Aigupta ram leh Kanaan ram chu a chau ta a.
47:14 Tin, Josefa chuan an buh leina manah, Aigupta ram leh Kanaan rama tangka awm zawng zawng chu a khâwmsak ta vek a; tin, Josefan chu tangka chu Pharaoa inah chuan a la ta a.
47:15 Tin, Aigupta mi zawng zawng leh Kanaan rama tangka zawng zawng an deh ram zawh chuan, Aigupta mi zawng zawng chu Josefa hnênah an lo kal a, "Ei tûr min pe rawh khai; i hmaah hian kan thi mai dâwn em ni ang le? Tangka lah a awm tawh si lo," an ti a.
47:16 Tin, Josefa chuan, "In rante rawn pe mai rawh u; tangka a awm tawh loh chuan in ran manah ei tûr ka pe ang che u," a ti a.
47:17 Tichuan an rante chu Josefa hnênah an hruai a: tin, Josefan chûng sakawr manah te, Berâm rual manah te, Bâwng rual manah te, sabengtung manah te chuan ei tûr a pe zêl a: chu mi kumah chuan an ran zawng zawng manah ei tûr a pe a, a châwm ta hlawm a.
47:18 Tin, chu mi kum chu a vei a, kum lo thar lehah chuan a hnênah an lo kal leh a, a hnênah, "Kan tangka zawng zawng kan deh ral tawhzia leh, ka pu, kan ran rualte i ta a nih tawhziate hi, ka pu, i lakah hian kan zêp lo vang; ka pu, i mithmuhah hian kan taksa leh kan ramte chauh lo chu engmah a awm tawh hauh lo mai:
47:19 i hmaah hian keini leh kan ram hi kan boral mai dâwn em ni ang le? Keimahni hi kan ram chawpin ei tûrin min lei rawh, tichuan keini leh kan ram hi Pharaoa chhiahhlawhte kan ni mai ang e: tin, thi lova mi nungdama kan awm theihna tûr leh ram hi a tiau lohna tûrin buh chi min pe ang che," an ti a.
47:20 Tichuan Josefa chuan Pharaoa tân Aigupta ram zawng zawng chu a leisak ta a; tâm chu an chunga a thlen nasat êm avângin Aigupta mite chuan an lo chu an hralh theuh si a: tichuan ram chu Pharaoa ta a ni ta vek a.
47:21 Mihringte chu Aigupta ramri lehlam tâwp atanga a lehlam tâwp thlengin, khuaahte chuan an insawntîr ta hlawm a.
47:22 Puithiamho ram chauh a lei lo va: puithiamhote chuan Pharaoa lakah chanvo an nei a, Pharaoan an chanvo a pêk chu an ei thîn a ni; chuvângin an ram chu an hralh ve lo va.
47:23 Chu mi hnuah chuan, Josefan mite hnênah chuan, "Ngai teh u, vawiinah hian nangniho hi in ram chawpin Pharaoa tân ka lei ta che u : hei, heta hi in tân buh chi a awm hi, leiah chîng ang che u.
47:24 Tin, buh lâk hunah te chuan heti hi a ni ang a, Pharaoa tân hmun ngaa thena hmun khat zêl in pe ang a, a hmun li chu nangmahni ta a ni ang, chu chu lova chîn lehah te, in fanau tê tê eiah te a ni ang," a ti a.
47:25 Tin, anni chuan, "Nangin kan nun hi i chhanhim tawh a: ka puin min khawngaih sela, Pharaoa chhiahhlawhte kan ni mai ang," an ti a.
47:26 Tichuan Josefan Pharaoa hmun ngaa hmun khat a hmuh zêl tûr thu hi Aigupta ram atân tûn thlengin dânah a siam ta: puithiamho ram chauh chu a ni, Pharaoa ta ni lo chu.
47:27 Tin, Israel-ho chuan Aigupta rama Gosen ramah chuan awm hmun an khuar ta a; chutah chuan an intimuk a, chi tam tak an thlah a, nasa takin an pung ta a.
47:28 Tin, Jakoba chu Aigupta ramah chuan kum sâwm leh kum sarih a awm a: chutichuan Jakoba damchhûng chu kum 147 a ni ta a.
47:29 Tin, Israela thih hun tûr chu a lo hnai ta a: tichuan a fapa Josefa chu a ko va a hnênah, "I mit ka tlun chuan khawngaih takin i kut kha ka malpui hnuaiah rawlh la, mikhawngaihin ka chungah tih tak zêtin ti ang che; khawngaih takin Aigupta ramah hian mi phûm lul suh ang che:
47:30 mi thlahtute hnêna ka muhilh hunah chuan nangin Aigupta ram ata hi mi zâwn chhuakin, anmahni phûmna hmunah chuan mi phûm zâwk tûr a ni," a ti a. Tin, ani chuan, "I sawi ang hian ka rawn ti ang e," a ti a.
47:31 Tin, ani chuan, "Ka hnênah chhia chham rawh le," a ti a: tichuan a hnênah chhia a chham ta a. Tin, Israela chu khum lu siin a kûn ta a.
48:1 Tin, chung hnuah chuan heti hi a ni a, Josefa hnênah, "Ngai teh, i pa a dam lo ve," an ti a. Tichuan a fapate pahnih Manasea leh Ephraima chu a hnênah a hruai ve a.
48:2 Tin, Jakoba hnênah "Ngai teh, i fapa Josefa i hnênah a lo kal e," tiin an hrilh a: tichuan Israela chu a intiharh a, khumah chuan a thu ta a.
48:3 Tin, Jakoban Josefa hnênah, "Pathian Engkimtitheia chu Kanaan rama Luz khuaah chuan ka hnênah a inlâr a, mal mi sâwm a,
48:4 ka hnênah, 'Chi tam tak ka thlahtîr ang chia, ka tipung bawk ang chia, chi hrang hrang awm khâwmah ka siam ang che; tin, he ram hi i hnua i thlahte hnênah chuan kumkhaw ro atân ka pe ang,' mi ti a.
48:5 Tin, i fapate pahnih, Aigupta rama i hnêna ka lo kal hmaa Aigupta rama i neihte hi ka ta an ni; Ephraima leh Mansea hi, Reubena leh Simeona ang bawkin ka ta an ni ang.
48:6 Tin, he mite hnua fa i neihte chu i ta an ni ang, an rochanah chuan an ute hming chu an tâwm mai ang.
48:7 Tin, keia thu zawng, Paddan ram atanga ka lo kal lai khân Rakili chu Kanaan ramah kawng lakah, Ephrath khua chu a la hlat fe laiin ka bulah a thi a: chuta Ephrath khaw kawngah chuan ka phûm ta a (chu chu Bethlehem khua a ni)," a ti a.
48:8 Tin, Israelan Josefa fapate chu a en a, "Hêng hi tute nge ni?" a ti a.
48:9 Tin, Josefa chuan a pa hnênah, "Hêng hi ka fapa, Pathianin heta mi pêkate chu an ni," a ti a. Tin, ani chuan, "Khawngaih takin ka hnênah hian han hruai rawh, tichuan anmahni mal ka lo sâwmsak ang e," a ti a.
48:10 Israela mit chu a upat avângin a fiah lo va, a hmu thei lo a ni. Tin, a han hruai hnai a, tin, ani chuan a lo fâwp a, a lo pawm a.
48:11 Tin, Israelan Josefa hnênah, "I hmêl hmuh hi ka beisei tawh lo va, nimahsela ngai teh, Pathianin i thlahte hmêl lam pawh mi hmuhtîr ta a nih hi," a ti a.
48:12 Tin, Josefa chuan anni chu a pa kapkâr ata chu a kai chhuak a, a hmaia lei siin chibai a bûk a.
48:13 Tin, Josefan an pahnih chuan a kai a, Epraima chu a kut ding lamin Israela kut vei lamin Israela kut ding lam pangah a kai a, a rawn hruai hnai a.
48:14 Tin, Israela chuan a ban kawkalh lui a, a kut ding lam chuan a ban a, Ephraima, a naupang zawk chhîpah a nghat a; Manasea chu fa tîr a ni si a.
48:15 Tin, Josefa chu mal a sâwmsak a, "Mi thlahtu Abrahama leh Isaaka, a hmaa an awm thinna Pathian, vawiin thlenga ka damchhûng zawng zawnga mi chawmtu Pathian,
48:16 sual zawng zawng laka mi tlantu Vântirhkoh chuan naupangte hi malsâwm rawh se, tin, ka hming leh mi thlahtu Abrahama leh Isaaka hming chu anmahni hmingah pu rawh se; tin, khawvel lailiah mipui tam tak ni tûrin lo pung rawh se," a ti a.
48:17 Tin, Josefan a pain a kut ding lam Ephraima chhîpa a nghat chu a hmuhin a lung a ni ta lo va; tichuan a pa kut Ephraima chhîp ata chu Manasea chhîpa sawn tûrin a chawi kang a.
48:18 Tin, Josefan a pa hnênah, "Ka pa, hetiang tûr a ni lo: hei hi asin fa tîr chu ni, i kut dinglam hi a chhîpah nghat zawk rawh," a ti a.
48:19 Nimahsela a pa chuan a duh lo va, "Ka hria e, ka fapa, ka hria e: ani pawh hnama sawi thamin a awm bawk ang a, ani pawh a ropui bawk ang: amaherawhchu a nau hi a aiin a ropui zâwk ang a, a thlahte pawh chi hrang hrang tam tak mai an lo la ni ang," a ti a.
48:20 Tichuan Jakoban, "Israel-ho chuan Ephraima leh Manasea angin Pathianin awmtîr che rawh se,' tiin nangmahni hming lamin mal an sâwmsak thîn ang," tiin chu mi ni chuan anni chu mal a sâwmsak a: tichuan Ephraima chu Manasea hmaah a awmtîr ta a.
48:21 Tin, Israela vêk chuan Josefa hnênah, "Ngai teh, ka thi dâwn ta e: nimahsela Pathian chu in hnênah a awm ang a, in thlahtute ramah chuan a hruai leh ang che u.
48:22 Chu mi lo pawh chu, i unaute chanvo aiin chan khatin ka pe chuang a che, ka khandaih leh ka thalngula Amor-ho kut ata ka lâksaka kha," a ti a.
49:1 Tin, Jakoban a fapate chu a ko va, heti hian a sawi a, "Ni hnuhnûngahte in chunga thil l thleng tûr chu ka hrilh theihna tûr che uin rawn in khâwm rawh u.
49:2 Nangni Jakoba fapate u, rawn inkhâwm ula, ngaithla rawh u; In pa Israela thu hi ngaithla rawh u.
49:3 Reuben, nang hi ka fa tîr, ka thiltihtheihna, ka chakna rah hmasa ber i ni; Sân berna leh thuneih berna chu i ta a ni.
49:4 Nimahsela tui anga nghet lo i ni, chungnun berna chu i nei lo vang; i pa khumpui i kai avângin
49:5 Simeona leh Levia hi unau an ni a; An khandaihte chu thisen chhuahna hriamhrei a ni.
49:6 Aw, ka thlarau, nang zawng an inrâwnnaah chuan inrawlh ve suh; Ka ropuina, nang zawng an inkhâwmnaah chuan tel ve suh; An thinurin mi an that a, An tihmawhin Bâwngpa tha an chhat a.
49:7 An thinurna chuan ânchhia dawng rawh se, kawlh tak a ni si a; An thinrimna pawh chuan ânchhia dawng rawh se, nun chhe tak a ni si a: Jakob-hovah chuan anni chu ka tithen ang a, Israel-hovah chuan ka tidarh bawk ang.
49:8 Juda, nang zawng i unauten an fak ang che: i kut chu i dote nghâwngah i nghat ang a; i pa fapate chu i hmaah an kûn ang.
49:9 Juda hi sakeibaknei no a ni; Ka fapa, i sa she chu i chhohsan ta a: A kûn a, sakeibakneipa angin a bawk a, Sakeibakneinu ang bawk siin; tuin nge titho ngam ang?
49:10 Lal tiang chu Juda lakah a bo lo vang a, Rorêltu tiang chu a ke kâr ata a bo hek lo vang a, Silova lo kal hma loh chuan; Hnam tinin ama thu an âwih ang.
49:11 A sakawr no chu grêp hruiah a thlung a, A sabengtung ni chu grêp hrui tha miah a thlung bawk a. A silhfênte chu uainah a su a. A puan chu grêp thisenah a su bawk a; A mitte chu uain thisenin a awm ang a.
49:12 A hate chu hnute tui tihvârin a awm bawk ang.
49:13 Zebuluna hian tuifinriat kamah awmhmun a khuar ang: Lawng chawlhna vaukam a ni ang; A ramri chu Zidon-ah a ni ang.
49:14 Isakara hi sabengtung chak tak, Berâm huang kâra bawk a ni:
49:15 Chawlh chu thain a hria a, Ram chu nuamin a hre bawk a; Tichuan englo pu tûrin a koki chu a tihniam a, Hnathawka rawih luihin chhiahhlawhah a lo awm ta a.
49:16 Dana hian a mite chu, Israel hnam zînga hnam pakhat ni vein, ro a rêlsak ang.
49:17 Dana hi lamliana rûl, Kalkawnga rûlrial, A chunga chuang zangthala tla dêr khawpa Sakawr kea chu thîntu hi a ni ang.
49:18 Aw LALPA, i chhandamna chu ka nghâk reng e. Gada hi, râlin an bei ang a,
49:19 Nimahsela ani chuan an ke artui lamah a bei zâwk ang,
49:20 Asera hi, a ei chu a tha ang a, Lal ei mi tui tak takte a tichhuak ang.
49:21 Naphtalia hi zukpui chhuah a ni: Thu tha takte a sawi thîn.
49:22 Josefa hi pêng rah duh tak a ni, Tuikhur kianga pêng rah duh tak chu; A peng lehchhâwngte chuan lung bang a zâm khuh a.
49:23 Thal kapho chuan ani chu nasa takin an tirethei a, An kâp a, an tiduhdah a:
49:24 Nimahsela ani thalngul chu khuah takin a awm reng a, A kut thate chu Jakoba Mi Chaka kuta- (Chuta tang chuan Berâm vêngtu, Israela lungpui chu a lo awm a;)
49:25 I pa Pathian, nangmah tanpuitu tûra- Engkimtitheia. Chung lam van malsawmnate, Hnuai lama bawk reng tui thûk tak malsâwmnate, Hnutê leh chhûl malsâwmnatea Nangmah malsâwmtu tûr ngeia Tihchakin a awm a.
49:26 I pa malsâwmsaknate hian, Mi thlahtute malsâwmsakna te chu Chatuan tlâng tâwp rêt thlengin a khûm ta zâwk a ni: Chûngte chu Josefa lû-ah a awm ang a, A unaute hnên ata tihhrana awma chhîpah chuan a awm ang.
49:27 Benjamina hi chinghne koham a ni: zîngah chuan a sa she chu a ei a ng a, Tlai lamah chuan a râllâk chu a sem ang," a ti a.
49:28 Chûng zawng zawngte chu Israel hnam sâwm leh hnam hnihte chu an ni a: chu thu pawh chu anmahni malsâwma an hnêna an pa thusawi chu a ni; an malsawm dâwn tûr tawk ang zêlin mal a sâwmsak theuh va.
49:29 Tin, anni chu thuro a chhiah a, an hnênah, "Ka chipuite hnênah hruaiin ka awm ve dâwn ta a: Hit mi Ephrona lovah pûk, Kanaan rama Mamre zâwna Makpela lova pûk, Abrahaman phûmna hmun ro atân, Hit mi Ephrona laka a lo chawpa a leiah khân mi thlahtute hnênah mi phûm ve ang che u:
49:30 Tin, anni chu thuro a chhiah a, an hnênah, "Ka chipuite hnênah hruaiin ka awm ve dâwn ta a: Hit mi Ephrona lovah pûk, Kanaan rama Mamre zâwna Makpela lova pûk, Abrahaman phûmna hmun ro atân, Hit mi Ephrona laka a lo chawpa a leiah khân mi thlahtute hnênah mi phûm ve ang che u:
49:31 chutah chuan Abrahama leh a nupui Sari chu an phûm a; chutah chuan Isaaka leh a nupui Rebeki chu an phûm a; chutah bawk chuan Leaii ka phûm a:
49:32 lo leh a chhûnga pûk awm chu Hetha thlahte laka lei a ni," a ti a.
49:33 Tin, Jakoba chuan a fapate hnêna thuro a chhiah zawh chuan a kete chu khumah a hlâng kai a, a thlarau a thlah a, a chipuite hnênah chuan hruaiin a awm ve ta a.
50:1 Tin, Josefa chuan a pa hmai a si a, a tah a, a fâwp a fâwp a.
50:2 Tin, Josefan a chhiahhlawh damdawi thiamhote chu a pa ruang tawih thei lova siam tûrin thu a pe a: tichuan damdawi thiamhote chuan Israela ruang chu tawih thei lovin an siam ta a.
50:3 A ruang siam nân ni sawmli an awh a, tawih thei lova siamna chuan ni chuti zât chu an awh thîn rêng a ni: tin, ni sawmsarih chhûng zawng Aiguptaho chuan amah chu an tah a.
50:4 Tin, amah an tah nite chu a ral hnu chuan Josefan Pharaoa chhûngte chu a bia a, "I mit ka tlun chuan, khawngaih takin Pharaoa beng hriatah chuan,
50:5 Ka pan, ngai teh, ka thi dâwn ta e: Kanaan rama ka thlân ka laih saah, chutah ngei chuan mi rawn phûm ang che tiin chhia mi chhamtîr a. Chutichuan khawngaih takin ka pa hi mi han phûmtîr ang che, tin, ka lo kal leh mai ang, a ti e,' tiin, sawi rawh u," a ti a.
50:6 Tichuan Pharaoa chuan, "Chhia a chhamtîr che ang chuan i pa chu han phûm ta che," a ti a.
50:7 Tichuan Josefa chu a pa phûm tûrin a han kal ta a: tin, Pharaoa chhiahhlawh zawng zawng, a chhûngte zînga upate leh Aigupta ram upa zawng zawng leh,
50:8 Josefa chhûngte zawng zawng leh a unaute leh a pa chhûngte chu, a hnênah an han kal ve a: an fanau tê tête leh, an Berâm rualte leh an Bâwng rualte chauh chu Gosen ramah chuan an hnutchhiah a.
50:9 Tin, an hnênah tawlailîrte, sakawr chung chuang mite nên an han kal ve a: tichuan pâwl lian tak mai an ni.
50:10 Tin, Jordan lui râla Atada hruizâwl chu an thleng a, chutah chuan nasa takin an tah chiam a: ni sarih a pa sûnna a siam a.
50:11 Tin, chu mi rama mi Kanaan-hote chuan Atada hruizâwla an mitthi sûn chu an hmuh chuan, "Hei, Aigupta-ho mitthi sûnna nasa tak a nih hi," an ti a: chuvângin chu mi hmun hmingah chuan Abel-mizraim an vuah ta a, chu chu Jordan lui râla awm a ni.
50:12 Tin, a fapate chuan a thupêk ang zêlin an tihsak a:
50:13 a fapate chuan Kanaan ramah an zâwn lût a, Abrahaman phûmna hmun ro atân, Hit mi Ephrona laka lo chawpa a lei, Mamre zâwna Makpela lova pûkah khân an phûm ta a ni.
50:14 Tin, Josefa chu a pa a phûm zawh chuan, amah leh a unaute leh a pa phûm tûra a hnêna han kal vete zawng zawng nên chuan Aigupta ramah an haw leh ta a.
50:15 Tin, Josefa unaute chuan an pa thi chu an ngaihtuahin, "Josefan min hua ang a, a chungathil kan tihsual zawng zawng phuba kha kan chungah hian a la la kim seuh mai ang e aw," an ti a.
50:16 Tichuan Josefa hrilh tûrin thu an chah a, "I pa chuan a thih hma khân,
50:17 Heti hian Josefa hnênah, Khawngaih takin i unaute bawhchhiatna leh an sualna chu ngaidam ang che, i chungah thil zawng an tisual na a, tiin in sawi tûr a ni' a ti a, thu min pe a: tichuan khawngaih takin i pa Pathian chhiahhlawhte bawhchhiatna chu ngaidam ang che," an ti a. Tin, a hnêna an han sawi chuan Josefa chu a tap ta a.
50:18 Tin, a unaute pawh chu an va kal ve a, a hmaah chuan an bawkkhup ta hlawm a; tin, "Ngai teh, i chhiahhlawhte kan nih hi," an ti a.
50:19 Tin, Josefa chuan an hnênah, "Hlau suh u: Pathian aiawh em ka nih?
50:20 Nangni zawngin ka chungah thil sual tih in rilrûk a; nimahsela Pathian chuan vawiin ang hian mi tam tak nungdama chhanhimna tûra thil thaa chantîr a rilruk zâwka a lo ni si a.
50:21 Chutichuan hlau suh u: nangmahni leh in fanau tê tête nên ka chawm zêl ang che u," a ti a. Chutichuan a thlamuan a, tawngkam tha takin a be hlawm a.
50:22 Tin, Josefa chu amah leh a pa chhûngte nên, Aigupta ramah chuan an awm a: Josefa chu kum 110 a dam a.
50:23 Josefa chuan Ephraima fa, a tute khûp thum a hmu a: Manasea fapa Makira fate pawh Josefa mal chungah an piang a.
50:24 Tin, Josefan a unaute hnênah, "Ka thi dâwn ta e: nimahsela Pathianin a rawn kan ngei ngei ang che u a, he ram ata hi a rawn hruai chhuakin Abrahama te, Isaaka te, Jakoba te hnênah chhechhama pêk a tiam ramah a hruai chho vang che u," a ti a.
50:25 Tin, Josefa chuan Israela thlahte chu chhia a chhamtîr a, "Pathianin a rawn kan ngei ngei ang che u a, ka ruhte hi heta ta in zâwn chho tûr a ni," a ti a.
50:26 Chutichuan Josefa chu kum 110 mi a nihin a thi a: tin, a ruang chu tawih thei lovin an siam a, Aigupta ramah kuangah an dah ta a.
posted by zoblog @ 2:45 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About

Name: zoblog
Home:
About Me:
See my complete profile
Previous Post
Archives
Mizo Websites
:bloremizo::buannel::chhawkhlei: :Dmzp::fartuah::hyderabadmizo: :khampat::lawrkhawm::lelte: :misual::mizobooks::mzbloggers: :mizomethodist::mizoramhouse: :mizoramuniversity::mizoserver: :mizoweaving::mumbaimizo: :samaw::sinlungnews::zawlbuk: :zomireunification::zonet::zoram: :zotalk:
© MIZO CLAN by Mizoclan Blog